Elemezd magad kézírásod segítségével!

 

grafo1.gif

 

 

 

Ha szívesen tennél egy kis utazást a kézíráselemzés világában, akkor tarts velem! Segítek, mit kell alaposan szemügyre venni, ha egy kézírás titkaiba szeretnél bepillantást nyerni. Megnézzük az írást egészében és legapróbb részleteiben egyaránt. A vonalzóra is szükség lesz, mert lehet mérni is, de az intuíciót semmiképpen sem szabad kirekeszteni az elemzésből!

 

szabalyos.jpgMindannyian rendkívül bonyolult és összetett személyiségek vagyunk, másként viselkedünk otthon a négy fal között, megint másként a barátainkkal vagy a munkahelyünkön a kollégákkal (pláne a főnökkel), és egészen másként a párunkkal vagy a gyermekinkkel. Mindegyik énünk igaz és valós, de sokszor az adott szituációk, helyzetek más-más szerepszemélyiségünket elevenítik meg. Tehát a látszólagos ellentétektől ne ijed meg, helyezd őket bátran egymás mellé!

 

 

Remélem, aki velem tart, jól fogja magát érezni, érdekes és izgalmas dolgokat felfedez fel önmagáról és másokról egyaránt.

 

 

1. Írástömb

2. Szabályos vagy szabálytalan az összkép?

3. Milyen a kéz mozgása írás közben?

4. Vonalvezetés feszültsége

5. Foly. köv.

 

 

1. Írástömb

 

kep terszimbolika.jpegA térkitöltés sajátos, egyéni stílusa jellemzi az üres lapot, amely az életterünk szimbóluma. Első lépésként elemezzük a nagyobb egységekre vonatkozó benyomásainkat, nézzük meg a beírt és be nem írt felületek arányát, mérlegeljük az előttünk álló írás elhelyezését, téreloszlását.

 

Figyeljük meg a margók elhelyezkedését, valamint a szavak, a sorok és a bekezdések közötti szabad térközöket. Ha sikerült a benyomások alapján határozott képet alkotnunk az előttünk álló kézírásról, akkor

- az írás sűrűsége,

- mérete

- és elhelyezkedése szerint próbáljuk meg az alábbiak szerint osztályozni.

 

 

Az írás sűrűsége

 

 

 

feher hangsuly.jpgFehér hangsúlyos írás: nyitottság a végtelen és a transzcendens iránt. Az eszmények, ideák vonzása növeli a fehér felületet, kivetíti a csend és tisztaság iránti igényt.
Ha túl sok a fehér felület, jelentheti a tudattalan nyomasztó uralmát, a legyőzhetetlen távolságot is.

 

 

 

fekete hangsuly.jpgFekete hangsúlyos írás: a gyakorlat fontosabb az ideáknál, a ma realitása a holnap terveinél.

 

 

 

 

 

Az írástömb métere

 

 

 

kis tomb.jpgA kicsi írástömb visszafogottságot, gátoltságot jelez a térfoglalásban és az önkifejezésben. Erős (túl erős) kontrollt, csökkentett én-határokat, introverziót jelez. Aki így ír szerény, de biztos tevékenységi igénnyel rendelkezik.

 

 

  

normal meret.jpgA normál méretű írástömb a lehetőségek jó kihasználását, mérték­tartást, fegyelmezettséget, kiegyensúlyozottságot mutat.

 

 

 

 

nagy tomb.jpgA nagy méretű írástömb térfoglalási igényt és a saját határok kiterjesztését jelzi. Sikerorientáltság és vezető szerepre való törekvés fontos motiváció. (Rosszabb esetben önzés.)
Gyengébb kontroll mellett nagy befogadóképességet jelent.

 

 

 

 

Az írástömb elhelyezkedése

 

 


bal fent.jpgBal oldalon fent: színes fantázia, művészeti vagy zenei érdeklődés vagy tehetség. Irrealitás, erős kötődés a múlthoz és az anyához, emellett autonómiára törekvés (nem mindig sikeres).

 

 

 

kozep fent.jpgKözépen fent: instabil realitástudat, nagytávú tervek gyenge meg­valósulással, sok elpazarolt energia, megrekedés a tervezés állapotában. Önmagasztalási hajlam. Irodalmi tehetség, kreativitás.

 

 

 

jobb fent.jpgJobb oldalon fent: tudományos, üzleti vagy politikai érdeklődés, tehetség, racionalizmus és önérvényesítő törekvések. Közvetlenség, nyitottság, esetleg transzcendens érdeklődés.

 

 

 

 

bal oldal.jpgBal oldalon középen: anyai meghatározottság, múlt kedvelése, visszaf­ogottság, introverzió, félelem a jövőtől és a kapcsolatoktól, pár- és házastársi kapcsolatban alárendelt szerep. Rang- és hagyománytisztelet. Én-kiindulású gondolkodás.

 

 

 

kozepen.jpg

Középen: erős jelenben élés, gyakorlatiasság, realitás és jó be­osztás képessége. Ha nagyobbak a margók, magányosság vagy elszigetelődés a szociális viszonylatokban. Energia beosztás kiegyensúlyozott.

 

 

   

jobb oldal kozep.jpgJobb oldalon középen: haladás fontossága, sikervágy, eredmény- és jövőorientáltság, dinamizmus. Takarékossági problémák. Apai értékek dominanciája. Szociális nyitottság.

 

 

 

 

bal lent.jpg

Bal oldalon lent: múltban élés, túlvédő anyai hatás. Kudarckerülő és bizonytalan, korlátozott az önfejlesztésben.

 

 

 

  

kozep lent.jpg

Középen lent: kapcsolat a tudatalattival, ami elfojtásra kerül. Mély gyökerek és túlzott kötődés a praktikus dolgokhoz, emiatt korlátozott fantázia, túlzott két lábbal a földön járás. Test, pénz, ösztönösség.

 

 

 

jobb lent.jpg

Jobb oldalon lent: apai meghatározottság, apa követése, imádata. Jelenre koncentrálódó energiák, elégedetlenség miatt önérvényesítő törekvések. Akadályok előtt meghátrálás, kudarc és konfliktuskerülés.

 

 

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 


2. Szabályos vagy szabálytalan az összkép?

 

A szabályosság illetve a szabálytalanság az akaraterő és ösztönélet területére világít rá. A grafológiában a szabályosság vizsgálata nem azt jelenti, hogy az íráskép mennyire hasonlít az iskolai normához, hanem a saját kialakult formák megtartását veszi szemügyre.

 

 

Szabályos írás

 

szabalyos 1.jpgA szabályosan író ember nagyjából egyforma sortávolságot tart és nem változtatja túlságosan a dőlésszöget, a betűk nagyságát, az írás tempóját, a nyomást, tehát összességében az íráson belül nincsenek nagy kilengések.

 

szabalyos.jpg

A szabályos írás világos gondolkodást, pontos munkavégzést, megbízhatóságot, belső szilárdságot sugall. Az írás kiegyensúlyozottságról árulkodik, olyan emberről, aki nincs kitéve saját hangulati ingadozásainak. Kisebb a szerepe az életében az érzelmi szférának.
Szabályosan írhat az a magasabb szellemi színvonalon álló ember is, aki erős és mély érzelmi életét tudatos akarattal tartja féken.

 

 

A túlzottan szabályos írás akár érzéketlenségről, közönyről, esetleg unalmas természetről is árulkodhat.

 

 

Szabálytalan írás

 

szabalytalan.jpgSzabálytalan írás esetében kevéssé rendezettek a betűk, a sorok, az írás megformálása spontán.
A szabálytalanság az érzelmi élet és ösztönerő dominanciáját jelzi. Fogékonyságot, érzékenységet, eleven érzelmi életet mutat. Az így író ember gondolkodásmódja eredeti, fantáziadús.

 

 

A túlzott szabálytalanság ingerlékenységet, türelmetlenséget és gyenge akaraterőt is jelenthet.

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

 

3. Milyen a kéz mozgása írás közben?

 

 

 

Mozgáshangsúlyos írás

 

mozgashangsuly.jpgA lendületes, mozgáshangsúlyos írás mindig spontán, sodró lendületű, dinamikus. Az így író ember nem formálja meg gondosan a betűit, számára írás közben inkább a mondanivaló a fontosabb. Jellemző rá az élményszerűség, közvetlenség, ösztönösség és a kutató-felfedező szellem.  (A túlzó lendület jelezheti gátlások hiányát is.)

 

 

 

Formahangsúlyos írás


formahangsuly.jpg A formahangsúlyos írás lassabb tempójú írásmód, inkább a betű megformálására esik a hangsúly. Szilárdabb belső értékrendet, nagyobb koncentrációs képességet, önfegyelmet, következetességet takar.

 

 

 

formahangsuly 2.jpegAz erősen mesterkélt forma írója álarcot visel, vagy hiányzik jelleméből az egyediség, önállóság. /Nyomtatott betűk használata./

 

 

 

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

 

 

4.Vonalvezetés feszültsége

 


 

 

A relief - vagyis a vékonyabb és a vastagabb vonalak váltakozása

 


relief.jpgRelief: A felfelé haladó a vékonyabb vonal, míg a magunk felé húzott lefelé tartó a vastagabb vonal. E két vonal ritmikus váltakozása a relief.

 

 

Aki így ír, belső kontrollos személy, kiforrott értékrendszerrel, ezért kevésbé manipulálható. Nem torpan meg az akadályok előtt, inkább igyekszik legyőzni azokat.

 


relief nelkul.jpg Relief nélküli vonal:
A felfelé haladó a vastagabb vonal, míg a magunk felé húzott lefelé tartó a vékonyabb vonal.

 

Nagy energiaveszteségre, tévutakon veszteglő energiákra, emocionális erők rossz felhasználására utal.  Vonalképzése nem természetes, ezért az így író ember viselkedése sem az, elképzelhető, hogy érzelmei nem őszinték.

 

 

 

 

A nyomás erőssége - vagyis mekkora erőt fejtünk ki a papírra írás közben

 

Amíg az erős nyomás szélesebb, a gyengébb nyomaték vékonyabb vonalat hoz létre. A nyomás nagysága a vitalitást mutatja, az erő pszichés oldalát.

 

 

Erős nyomás

 

eros nyomas.jpgAz erős nyomás energiát, szívósságot, terhelhetőséget és állhatatosságot jelez. Minél erősebb tollnyomással ír valaki, annál jelentősebb az akaratereje, önuralmával, ellenállásával és szívósságával kitartóan legyőzi az akadályokat. Az erős nyomás érzelmi hevességre is jellemző, harcias, impulzív és szenvedélyes emberek írnak így. Kedvezőtlen esetben indulatosságot, erőszakosságot, makacsságot tükröz.

 

 

Gyenge nyomás

 

gyenge nyomas.jpgA gyenge nyomás a feszültség hiánya. A gyenge akarat, határozatlanság, állhatatlanság jele, az ellenálló képesség hiányát tükrözi. Aki így ír kerüli a súrlódást, a harcias vitatkozást.

Ha a gyenge nyomás feszes vonalvezetéshez társul, akkor az írás nem félénk, hanem szenzibilis és finom lelkű emberről árulkodik.

 

 

 

/Az erős nyomás a testiséget, a gyenge a szellemiséget jelöli./

 

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

Foly. köv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Lakner Tünde
asztrológus-grafológus

Telefon
70/338-4110

E-mail: arkanumstudio@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Adószám: 66174008-1-39
Nytsz.: 32378499


Székhely: Felsőörs

Hóvirág utca 22.

 

terkep.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden jog fenntartva © Arkánum 2010