Az állócsillagok szerepe a horoszkópban

 

(Kérésre az állócsillag együttállásokat-születési időpont megadása után- ingyenesen elküldjük!)

 

fogyohold.pngA régi időkben főleg nagy emberek horoszkópját vizsgálták, amikor még az állócsillagok fontosabbak voltak a lassú bolygóknál, amelyeket abban a korban még föl sem fedeztek.

 

A mundán asztrológiában igen jelentősek, mivel a városok vagy nemzetek sorsában a bolygók mozgása túl gyors ahhoz, hogy radikális változásokat okozzanak.

 

A hagyomány szerint 120-130 állócsillagot és csillaghalmazt vettek számításba és ezek közül 30-35 számított igazán fontosnak. Ennél többet ma sem érdemes vizsgálni, mert a sok hatás már zavaró lehet. Igen változatos annak a megítélése, hogy az állócsillagok milyen természetűek.

 

Az állócsillagokat csak konjunkcióban és ritkább esetben oppozícióban vesszük figyelembe a fő tengelyekkel és az égitestekkel. Az együttállás a legerősebb fényszög, ezért leginkább csak ezt érdemes figyelembe venni. Az orbisz határok is igen kicsik, a tág orbisz: 1° 30’ (de: egyes szerzők egészen 4°-ig is elmennek, vagy még tovább); a szűk orbisz: csak 1°-on belüli esetekben teszi lehetővé az együttállást. A tágabb orbiszt a Nappal, Holddal és a születési uralkodóval, a szűkebb orbiszt pedig a többi égitesttel vehetjük figyelembe.

 

Az állócsillagok együttállását a közbeeső ház-csúcsokkal, az érzékeny pontokkal és a felszálló, valamint leszálló holdcsomóponttal nem vesszük figyelembe, mert ezek nem sugárzó pontok. Az égitestek esetében fontos még figyelembe venni a Deklinációt, vagyis az Északi vagy Déli kitérés mértékét is, mert nem mindegy, hogy egy bolygóval való együttállás alkalmával a bolygó az Északi égbolton, míg a csillag a Déli égbolton található, mert ekkor, hiába állnak együtt, a csillag hatása nem lesz olyan erős.

 

 

1. Állócsillagok hatásai

2. Állócsillag együttállása

3. Állócsillagok adatai táblázatos formában ( csillagjegyek sorrendjében)

4. Állócsillagok részletes leírásai

 

 

fogyohold.png1. Állócsillagok hatásai

 

Van olyan csillag, amelyiket egy bolygó hatásaival, van, amelyiket kettővel és van olyan is, amelyiket három bolygó hatásaival illusztrál a hagyomány. Ezek a bolygó jellegek az idők során a tapasztaltaknak megfelelően változtak, ezért lehet, hogy a különböző táblázatokban más és más bolygó hatásokat tulajdonítanak az adott állócsillagnak. Ott ahol több bolygóval írják le a csillag hatásait mindig az első a legfontosabb, és utána következnek a többi bolygó által jelzett hatások. Az állócsillagokat, kicsit leegyszerűsítve úgy is tekinthetjük, hogy olyan a hatásuk, mintha az adott helyen ott állna az a bolygó vagy azok a bolygók, amelyekkel a hatásait leírják.

Nap jelleg: erősíti az öntudatot; kreatívvá tesz, rangot pozíciót ad; negatívan: önhitté, elbizakodottá tesz (ezáltal bukással fenyeget).

 

Hold jelleg: szellemi és fizikai mozgékonyságot jelez; helyváltoztatások, változások, tengeri, tengeren túli utazások lehetőségét hordozza; negítan: zavarok az érzelmi életben, vízi balesetek; hírhedté tehet.

 

Merkúr jelleg: szellemi, fizikai mozgékonyság; negatívan: elhamarkodott döntések, balesetek utazás közben.

 

Vénusz jelleg: kedvező; szerencsét ígér; művészi talentumot ad.

 

Mars jelleg: fokozza az energiát; gyakran: erőszakot és szerencsétlenségeket hoz.

 

Jupiter jelleg: általában szerencsés, anyagi, erkölcsi és társadalmi szinten is.

 

Szaturnusz jelleg: hátráltatások, gátlások, szerencsétlenségek; rossz hatás.

 

Uránusz jelleg: váratlan események (inkább rossz hatású); de „zsenivé” is tehet.

 

Neptunusz jelleg: intuíció, okkult képességek; jelölhet vízi baleseteket és zavaros
gondolkozást is.

 

Pluto jelleg: ez csak az Algol esetében vehető számításba.

 

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

fogyohold.png2. Állócsillag együttállása

 

Az állócsillagok hatása mindig azonos, azon múlik milyen bolygóval állnak együtt. A bolygó helyzete –kozmikus és lokális –valamint a fényszögei szerint hat kedvezően, akár a rosszindulatúnak tekintett állócsillag is, vagy válhat gonosszá a jó bolygó (jelleggel), természettel jelölt csillag. A csillagok befolyása továbbá azon is múlik, hogy a horoszkóp mely pontjával alkotnak együttállást:

 

ASC.: a személyiséget befolyásolja; a testi és lelki konstitúciót; hajlamokat és a személyiség kibontakozási lehetőségeit.

 

MC.: az egzisztenciális lehetőségekre, felemelkedésre –és bukásra –hivatásra, életpályára gyakorol döntő hatást; kihat az anya sorsára is.

 

DESC.: utal a külvilág, a társak és a társadalom reakcióira.

 

IC.: hat az otthonra, szülőkre –főként az apára –de a létalapot és az öregkort is befolyásolja.

 

Nap: a személyiségre, jellemre és az életerőre hat.

 

Hold: a lelki és ösztönéletre hat, az érzelmekre; valamint a szervezet működésére hat.

 

Születési uralkodó: hat a jellemre, sorsra, egészségi állapotra; valamint a bolygó esszenciális jelentéseire is hat.

 

Merkúr: a gondolkodásra, a világban való szellemi és fizikai közlekedésre, az idegrendszerre hat.

 

Vénusz: hat a szépérzékre, ízlésre, művészi hajlamokra, érzelmi életre; valamint a házasságra.

 

Mars: energiát ad –az energikusságtól az agresszióig –valamint hat a szexualitásra, szerencsétlenségek, műtétek, sérülések jelölője is lehet.

 

Jupiter: a szerencsét befolyásolja; rang, elismerés; kapcsolódik a joghoz, morálhoz és erkölcshöz is.

 

Szaturnusz: bukás, szerencsétlenség, zuhanás, épületomlás, fulladás általi halál, tragikus sors, számkivetettség; pozitívan: bölcsesség, kitartás, céltudatosság, alacsony sorból való felemelkedés; ingatlan vagyon, esetleg örökség.

 

Uránusz: extravagancia, zsenialitás jelölője lehet; kihat a vegetatív idegrendszerre; váratlan tragédiákat, tönkremenést, modern eszközök általi baleseteket, robbanást, sugárfertőzést jelezhet; pozitívan: váratlan, szerencsés fordulatokat hozhat.

 

Neptunusz: téveszmék, zavart gondolkozás, céltalan vagy célt tévesztett élet; mérgezések, drogok, narkotikumok okozta pszichikai és fizikai károsodások; pozitívan: intuíció és jós álmok, mediumitás a jelentése.

 

Pluto: végletes –rendszerint végzetes hatások, balesetek, sérülések, operációk, csonkolások; válságok az élet folyamán.

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

3. Állócsillagok adatai táblázatos formában ( csillagjegyek sorrendjében)

 

Csillag neve

 

Hosszúság
Orbisz

Hatása

Deklinációja
1930

1950

2000

Deneb Kaitos

1° 35’

1° 51’

2° 36’
1

-18° 04°

Algenib

9° 09’

9° 31’

10° 09’

-

-15° 10'

Sirrah Alpheratz

13° 18’

13° 40’

14° 18’
1

-

+29° 01'

Baten Kaitos

20° 58’

21° 17’

21° 59’
1

-10° 24'

Mirach

29° 17’

29° 46’

00° 17’

+35° 37'

Mira Ceti

0° 28’

0° 50’

0° 31’
1,5

-

+3° 02'

Sheratan

2° 55’

3° 17’

3° 54’

-

+23°

Schedir

6° 45’

7° 07’

7° 44’

-

+56°

Hamal

6° 40’
7° 02’
7° 40’
 
-
+23° 27

Almach

13° 12’

13° 34’

14° 11’

-

+42°

Menkar

13° 19’

13° 38’

14° 19’

+4°

Zanrak

22° 28’

22° 50’

23° 27’

-13°

Algor

25° 12’

25° 28’

26° 10’
1,5

- - -

+40° 54'

Alcyone

29° 09’

29° 40’

00° 00’
1,5

-

+23° 55'

Hyadok

4° 49’

5° 06’

5° 48’
1

- -

+15° 36'

Aldebaran

8° 48’

9° 05’

09°47'
4

+16°

Rigel

15° 50’

16° 08’

16° 50’
3

-

-8° 13'

Bellatrix

19° 58’

20° 15’

20° 57’
2

-

+6° 20'

Capella

20° 52’

21° 10’

21° 51’
3

-

+45° 59'

Phacht

21° 10’

21° 29’

22° 10’

-

+89°

El Nath
21° 35'’
21° 57'’
22° 34'’
 
-
+28° 36'
Alnilam
22° 28'’
22° 50'’
23° 27'’
 
-
Al Hecka
23° 48'
24° 10'
24° 47'’
 

Polaris (Sarkcsillag)

27° 34’

27° 54’

28° 34’

- -

Betelgauze

27° 46’

28° 00’

28° 45’
2,5

-

+7° 24'

Menkalinan

28° 55’

29° 13’

29° 55’

- -

+42°

Dirah

4° 19’

4° 41’

5° 18’

-

 

Alhena
8° 02'
8° 24’
9° 06’
 
-
-7°

Sirius

13° 09’

13° 23’

14° 16’
4

-

-16° 42'

Canopus

14° 00’

14° 16’

14° 58’
1,5

-

-52° 41'

Castor

19° 16’

19° 33’

20° 14’
1,5

-

+31° 55'

Pollux

22° 16’

22° 35’

23° 13’
4

+28° 04'

Procyon

24° 51’

25° 10’

25° 47’
2,5

-

+5° 16'

Praesepe

6° 21’

6° 43’

7° 20’
1

- -

+21°

Szamarak

6° 28’

6° 50’

7° 27’
1

-

+18-21°

Kochab

12° 02’

12° 24’

13° 01’

Sertan

12° 34’

12° 56’

13° 33’

-

+12°

Dubhe

14° 05’

14° 27’

15° 04’

+62°

Merak

18° 19’

18° 41’

19° 18’

+57°

Alphard

26° 14’

26° 36’

27° 13’

--

-8°

Regulus

28° 50’

29° 08’

29° 50’
4,5

-

+12°

Phekda

29° 19’

29° 41’

0° 18’

- -

+57°

Alioth

7° 47’

8° 09’

8° 46’

+57°

Zosma

10° 18’

10° 35’

11° 18’

-

+21°

Mizar

14° 30’

14° 52’

14° 29’

+55°

Denebola

20° 39’

20° 57’

21° 37’
2

+14° 39'

Benetnash

25° 55’

26° 08’

26° 56’
2

--

+59° 23'

Vindemiatrix

8° 58’

9° 16’

9° 56’
1

-

+11° 02'

Algorab

12° 50’

13° 12’

13° 49’

-

-16°

Spica

22° 50'

23° 08’

23° 50'
4,5

-

-11°

Arcturus

23° 10’

23° 32’

24° 09’
4

-

+20°

Acrux

10° 52’

11° 14’

11° 51’

 

Gemma

11° 10’

11° 32’

12° 09’

-

+27°

Alphecca
11° 19’
12° 41’
12° 18’
 
-

Kiffa S.(Déli serpenyő)

14° 05’

14° 23’

15° 05’

-

-16°

Kiffa N.(É.serpenyő)

18° 22’

18° 40’

19° 22’

-

-9°

Unukalhai

21° 01’

21° 23’

22° 00’

+7°

Agena

22° 44’

23° 06’

23° 43’

-

-60°

Algol oppozíciója

25° 06’

25° 28’

26° 05’

- - -

+40° 54'

Bungula

28° 32’

28° 54’

29° 31’

-

-61°

Akrab

1° 29’

1° 51’

2° 28’

-

-23°

Graffias
2° 12’
2° 34’
3° 11’
 
-
 

Antares

8° 47’

9° 04’

9° 46’
4

-26° 16'

Rastaban
10° 59’
11° 21’
11° 58’
 
-
 

Ras Algethi

15° 05’

15° 27’

15° 04’

-

+14°

Ras Alhague

21° 02’

21° 24’

22° 01’

-

+13°

Shaula
23° 13’
23° 55’
24° 13’
1
-
-37° 06'

Lesath

23° 02’

23° 24’

24° 01’

-

-37°

Aculeus
25°45'
25°07'
25°44'
 
-

Etanin

26° 50’

27° 12’

27° 49’

- -

+52°

Facies

7° 19’

7° 41’

8° 18’

-

Pelagus
11° 24’
11° 46’
12° 23’
 
-
 

Ascella

12° 39’

13° 01’

13° 38’

-

 

Vega

14° 18’

14° 36’

15° 18’
3

- -

+38° 46'

Deneb

18° 49'

19° 11'

19° 48'

-

 

Altair

0° 47’

1° 09’

1° 46’
3

--

+8° 50'

Oculus
3° 44’
4° 06’
4° 43’
 
-
 
Sadasuud
22° 25’
22° 47’
23° 24’
 
-
-5° 34'

Regulus oppozíció

28° 46’

29° 08’

29° 45’

-

+12°

Fomalhaut

2° 47’

3° 09’

3° 46’
3

-

-29° 42'

Deneb Cygni

4° 24’

4° 46’

5° 23’

-

+45°

Achenar

13° 13’

14° 35’

15° 12’

- -

-58°

Markab

21° 29’

22° 49’

23° 29’

-

+15°

Sheat

28° 22’

28° 43’

29° 22’
1

+28° 00'

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

4. Állócsillagok részletes leírásai

 

 

Achenar

Sikert hoz közhivatalban, jótékonyságban, vallásban.

 

Acrux 

Vallási jótékonykodás, szertartásosság, mágia, misztérium,igazságosság.

 

Aculeus 

Ha valamelyik rosszul aspektált fővilágosítóval áll együtt, akkor vakságot okoz. Megterheli a látóképességet.

 

Agena 

Pozíciót, barátságot, rafináltságot, erkölcsöt, egészséget, tiszteletet hoz.

 

Alcyone 

Sértett Holddal szembajokat, esetleg vakságot is okozhat. Jó kozmikus helyzetben álló jótevőkkel szerencsét és sikert hozhat, szimpátiakeltés és ösztönösen helyes lépések által. Általános hatásai: érzékiség, nőiesség, bohémség, perverziók, helytelen szubjektív szempontok előtérbe helyezése. Mindez sikertelenséghez vezethet. Népszerűséget, elismerést és eredményeket lehet elérni, amennyiben az adott életterületet felvállalja az egyén. Komoly szerepet kap az ösztönösség. Amennyiben valaki a lehetőségeket öncélúan használja és nem állítja mások szolgálatába az elért eredményeket, akkor erre szemproblémák figyelmeztetnek. Fokozza az érzékiséget, kicsapongásra, játékszenvedélyre hajlamosít.

 

Aldebaran 

Nyugtalanító, erőszakra ösztönző nagy energiák, amelyek jó helyzetben lévő bolygóval erőszakos érvényesülést, sikert hoz. Rossz kozmikus helyzetű bolygóval együtt a siker rossz fordulatot vesz és bukás következik. Rossz hatással van a fizikumra, súlyos betegséget is okozhat. Szaturnusszal gyakrabban jelentkeznek betegségek, vagy siker nélküli bukás. Fegyelmezett, önuralomra képes ember kihasználhatja a csillag energiáit. Jupiterrel kapcsolódva túlburjánzó, zabolátlan lehet. Tisztelet, okosság, ékesszólás, népszerűség, bátorság, kegyetlenség, lázadás, felelősségteljes állás, hatalom más emberek révén, vagyon növekedése, erőszak és betegség. Jótékony hatása nem tartós.

 

Albenib 

Rossz hírnév, szégyen, erőszakosság, balszerencse. Jótékony bolygókkal kapcsolódva sikerek csak küzdelmek árán.

 

Algenib 

Rossz hirnevet, szégyent erőszakosságot, balszerencsét hoz, a meztelen ,s zegény és hivatásos koldus csillaga a Mars miatt.Ehhez viszont hozzájön a Merkúr-hatás miatt a siker és emelkedés lehetősége is, nagy eredmények, főleg jótékony planétákkal, de mindig küzdelmek árán. Irodalmi, zenei képességet, de sikert is ad. 

 

Altair 

Bátor, magabiztos, önfejű, hirtelen gazdagság, magas beosztású pozíció, veszély a hüllőktől,kalandos, kockáztat.

 

Antares 

Olyan, mint az Aldebaran, csak enyhébbel kellemetlen. Jó kozmikus helyzetben, vagy jó házban álló bolygóval előnyös intellektuális képességeket ad. Szónoki készséget is mutat. Ellenségeskedés, keményfejű, önző, önpusztító saját makacssága miatt. Betegség, rossz sors, nélkülözés. Különleges túlélő képesség és energia.

 

Algor 

A legártóbb állócsillag, a egyetlen, amelynek a szembenállását is figyelembe vesszük. Végzetes események, vagy lépések okozója, utóbbi felfokozott indulatok következményeképp. Erőszakos halál, gyilkosság, öngyilkosság. Még jó hatású bolygóval is csökkenti az érvényesülés lehetőségét, minden más esetben kifejti bajt okozó tulajdonságát. Elsősorban a házban hat, másodsorban a vele együtt álló bolygó esszenciális jelentése szerint. Sokáig látens marad, majd hirtelen hat. A csillag okozta csapások maradandóak. Transzcendens bolygókkal is igen kellemetlen. Balszerencse, erőszak, lefejezés, akasztás, halál áram által, tömegek túlkapásai, keserű és erőszakos természetet mutat, mely saját vagy más halálát okozza. Tapasztalat szerint a horoszkópban bármilyen előfordulása szívvel kapcsolatos problémákra utal és szinte kivétel nélkül a halál oka infarktus lesz. A rosszat, terrort és pusztulást képviseli. Ascendenssel együttállva öngyilkosságra mutat.

 

Algorab 

Rombolás, rosszakarat, ellenségeskedés, ellenszenv, hazugság.

 

Al Hecka 

Erőszak, rosszakarat, balesetveszély.

 

Alhena 

Magas rangot ad a művészetben. Balesetre hajlamosít, mely a lábat érinti.

 

Almach 

Tiszteletet, hírnevet, művészi tehetséget ad.

 

Alnilam 

Az értelmi képességet fokozza, az emlékezetet élesíti, megfelelő kapcsolatokban anyagi előnyöket, örökséget mutat. 

 

Alphard 

Többnyire kártékony, baleset, szerencsétlenség, mérgezés. Jó esetben bölcsesség, művészeti elismerés. Magasabb rendű embereknél inspiráció, misztikus elmélyedés, de gyakori életveszély.

 

Alphecca 

Tisztességet, becsületet, költői és művészi tehetséget ad.

 

Arcturus  

Spicaval a hatásai keverednek és elválaszthatatlanok egymástól. Rossz helyzetű bolygóval hideg, kíméletlen ráció. A siker, érvényesülés, gazdagság harcokkal és kalandokkal. Rossz állásnál a sikert bukás követi. Nap, Hold, Jupiter, Mars esetén jobban hat. Gazdagságot, becsületet, hírnevet, céltudatosságot, jólétet hoz utazás révén.

 

Altair  

Rendkívüli aktivitás, folytonos állandó tevékenység a vele konjunkcióban álló bolygó esszenciális jelentése és házhelyzete szerint. Rossz kozmikus helyzetben túlzások, zabolátlanság, szabadjára engedett természet, vállalás erőn felöl, kierőszakolt eredmények jelzője. Erős hatású állócsillag, amely markáns egyéniségeket képes megfelelő helyzetben produkáltatni. Minden bolygóval képes hatni. Nyugodt, önbizalommal teli, derék, független nagyravágyó, felszabadult lény, váratlan de átmeneti vagyonnal, vezető beosztás. Rossz helyzetben vérontás miatt válik bűnössé.

 

Ascella 

Szerencsét és elégedettséget hoz.

 

Baten Kaitos 

Számottevően rossz hatást gyakorol kis orbiszon belül. Bukásba, szerencsétlenségbe, erőszakos halálba képes kergetni rossz kozmikus hatás esetében. Harmonikus bolygókkal való kapcsolatnál a rossz események elmaradnak. Összehúzódást, megszorítást hoz az adott területen, ahol erre be kell rendezkedni. A Szaturnusszal való kapcsolódás esetén fokozott a hatás. A feladat, hogy önként szorgalommal és alázattal szolgáljunk a kérdéses területen.

 

Bellatrix  

Felfokozott Mars impulzusai keverednek a Capella intellektuális hatásaival. Polgári és katonai tisztességet hoz, de a hirtelen romlás veszélye is fennáll. Küzdő típusnak nagy lendületet ad, sérülések veszélye. Az Asc.-en vagy MC-n soványságra utal.

 

Benetnash 

Kellemetlen, esetleg pusztító hatása a házhelyzetek szerint nyilvánul meg. Egyes esetekben váratlan katasztrófa fordul elő. Betegségekkel kapcsolatban is súlyosan hathat és erőszakos halált is okozhat. Kiemelkedően jó kozmikus helyzetnél a jó hatások elmaradnak, csökkennek vagy akadályoztatva vannak. Néha az élet nagy részén át észrevétlen marad.

 

Betelgauze 

Elvi harcos, magasrendű embereknél nagy eszmék bátor harcosa, közepeseknél családi vagy konvencionális eszményeké, alacsonyabb rendűeknél önző egyéni szempontok rögeszmék makacs védője. Jó helyzetben maradandó eredmények, rossz esetben elfecsérelt energiák, sikertelen küzdelmek és erőfeszítések rossz célok érdekében. Szellemi törekvésekben fokozott erőt ad.

 

Bungula 

Előnyök, barátok, előkelőség, tisztség.

 

Canopus 

A  CANOPUS hatása a Déli félgömbön: az eredmények csak erőfeszítések által érhetők el. Ereje lappangó, csak az tudja kihasználni, aki energiát fektet be. Rossz helyzetben sorsfordulatot, az elért eredmények vesztését okozhatja az együttálló bolygóval és házhelyzettel kapcsolatban. Irgalmas, konzervatív elvek, széles átfogó tudás, utazások, nevelő munka, a rosszból jóvá alakul.

 

Capella 

Jellemzője a tudásvágy, az érvényesülés, a siker ész és tudás által. A Bellatrix-l együtt tipikus alakja a stratéga, a katonai zseni, a vezető szerepre törő. A gyakorlatban nem csak stratégák és nagy tudósok képletében találkozhatunk ezekkel a csillagokkal, hanem orvosok, írók, politikusok horoszkópjában is, mindenütt ahol erő és eljárási ügyesség párosítása szükséges az élet kisebb-nagyobb céljainak elérése érdekében. Alacsony szinten, vagy rossz kozmikus helyzetben a megnyilvánulása szélmalomharc, kíváncsiskodás, csalás, lebukás veszélye. Hétköznapi embereknél az energiák a kis problémák körüli marakodásokban fecsérlődik szét. Fokozott tudásvágy, ismeretgyarapításra ösztönöz, alacsonyabb rendű embereknél ez csak mohó kíváncsiság. Rosszul álló Merkúr vagy Nap mellett főleg a 12. házban elmebetegséget okozhat.

 

Castor 

Erősen intellektuálisak a hatások, amelyek kiváló értelmet és azzal való sikereket ad. A logikai készség is jelentős. Ha az együttálló bolygó már távolodik, akkor számolnunk kell a Pollux keveredő hatásával is. Éles elme, kiadói tevékenység, utazások. Rossz esetben szégyen, sérülések, kritika.

 

Denebola  

Igen nagy feszítőerő a vele együttálló bolygó jelentőségében, kozmikus helyzet szerint sikerrel vagy katasztrófával jár. Túl nagy energiák miatt jó helyzetben sem szabad a bukás lehetőségét kizárni. A pusztító erőtöbblet testi-lelki betegségeket, vagy perverziót is okozhat. A Szaturnusszal aránylag csekély hatást fejt ki. Az egyén hirtelen akarja a dolgokat és ha ezt nem tudja megfelelően kezelni, akkor a kifulladás veszélye nagy. Az azonnali reakciók következménye gyakran baleset.

 

Deneb Kaitos (Difda )

Összehúzó és gátló erők, folytonos akadályoztatás ezáltal ferde utakra jutás. Egészen rossz esetben bukás, ami morális irányba is vezet és néha öngyilkosságba. Jó kozmikus helyzetben álló bolygóval csak az örömök és sikerek maradnak el. Önpusztítás, betegség, szégyen, balszerencse, kikényszerített változások.

 

Dirah 

Erőt, energiát, hatalmat és protekciót ad.

 

El Nath

Szerencse, hírnév, pártatlanság.

 

Facies 

Vakságot, rossz látást, betegséget, erőszakos halált okoz.

 

Fomalhaut 

Nagy megismerési készséget, tudományos rendszerező képességet, esetleg művészethez tehetséget ad és híressé tesz. Módot ad átértékelésekre, új szempontokra. Legmagasabb rendű hatása, hogy belsőleg átalakít és így spiritualizálhat, természetesen sohasem fájdalom és szenvedés nélkül. Rossz kozmikus helyzetben és alacsonyabb szinten tévképzetek, szabályok átlépése, forradalmárság, merev dogmatizmus, fanatizmus lehet hatásának következménye. Azt mondják, hogy igen hatalmas és szerencsét hozó csillag, de mégis rosszindulatú.

 

Graffias 

Ellenséges, könyörtelen, kegyetlen, visszataszító, gonosz, lopás, gyilkosság, fertőző betegség.

 

Hamal 

Erőszak, brutalitás, kegyetlenség, gyilkosság. Erősen ártó, még jó planétával is, különösen ha a Hoddal áll együtt, ezért női horoszkópban fokozottan veszedelmes. Az életerőt támadja.

 

Hyadok 

Fegyelmezetlenségre, zabolátlanságra, hatások figyelmen kívül hagyására, túlzásokra ingerelnek, erőszakra és vad kicsapongásokra vezetnek. Főként ha rossz Holddal és Vénusszal kerülnek kapcsolatba. Sok tekintetben hasonlítanak az Aldebaran-hoz. Jól álló bolygókkal kapcsolatban alig hatnak. Fegyelmezett gondolkodás, a Merkúrral a kapcsolata jelentős. Ha a képletben fő helyen áll, akkor rendkívül sok, de szétszórt tudást jelöl.  

 

Isidis 

Hirtelen rohamot, rosszindulatot, erkölcstelenséget, szégyentelenséget hoz.

 

Lesath 

Veszély, kétségbeesés, erkölcstelenség, rosszindulat. Keserű mérgekkel van kapcsolatban.

 

Kiffa N.(Északi serpenyő)

Szerencsehozó, nagy ambíciók, jótékonyság, megbecsülés, folyamatos elégedettség. Különösen szellemi tevékenységnek hozhat sikert.

 

Kiffa S.(Déli serpenyő) 

Irigység, rosszakarat, testi fogyatékosság, haragtartó jellem, erőszak, betegség, hazugság, bűnözés, szégyen, mérgezés.

 

Markab 

Tisztelet, gazdagság, szerencse, láz, vágás, ütés, szúrás, tűz. Rossz helyzetben elmebaj lehetősége. Jó kapcsolatban az értelmi eszközök sikeres felhasználását segíti elő, de diszharmonikus módon pl. megtévesztő propaganda.

 

Menkalinan 

Romlást, szégyent és gyakran erőszakos halált hoz.

 

Menkar  

Betegség, szégyen, romlás, állat általi sebesülés, sorvadás, vagyon elvesztése.

 

Mira Ceti 

Hatása az Algol-éhoz hasonlít, azonban sokkal enyhébb. Jelentősége nem lényeges. Rossz helyzetben fékező, akadályozó. Kedvezőtlen Holddal vagy Merkúrral lelki bajokat okozhat. Koncentrációra tanító.

 

Mirach  

Csillogó értelmet, otthon szeretetét, nagy odaadást, jótékonyságot, békülékenységet, szeretetet hoz, leküzdi az ellenállást barátságosságával, hírnév és szerencse a házasságban. Felsőbbrendű megismerés, szellemi tisztánlátás, okkult lépességek.

 

Oculus  

Okos átható értelem, ha a Merkúrral áll együtt.

 

Pelagus 

Igazságszeretet, optimizmus, vallásos szellem.

 

Phacht 

Jótékonyság, remény, szerencse kíséri.

 

Polaris (Sarkcsillag) 

Betegséget, bajt, vagyon elvesztését, nagy fájdalmat okoz, hagyatékot, örökséget hoz, mely sok rosszal jár. Az arabok úgy vélték, hogy a csillag nézése gyógyítja a kötőhártya gyulladást. Magasabb szellemi hatása az egyetemes valóság átélése.

 

Pollux  

Egzakt együttállásnál a hatása a következő: határozott, kemény akaratot ad, amely harmonikus helyzetű bolygókkal kapcsolódva pozitív energiákat biztosít. Rossz helyzetben az energiák károsak. Agyafúrt, ravasz, életrevaló, bátor, kegyetlen. Ártó hatások alatt baleset, szerencsétlenség, hirtelen halál. Jó kapcsolatnál is ártó csillag.

 

Praesepe és a Szamarak 

Hatása hasonlít az Alcyone-hez: rossz Holddal szembaj, ami vakságig fokozódhat. Jól álló jótevővel nem képes megnyilvánulni materiális szinten. Közepes, vagy rossz helyzetben lelki szélsőségek, túlzott apátia, kicsapongások, vakmerőség, kalandorság, megbízhatatlanság, komolytalanság, lelki betegség a jellemző. Szélsőséges esetben erőszak vagy öngyilkosság is előfordulhat. Betegség, kalandok, nagyképűség, tapintatlanság, brutalitás, vakság, hullámzó kedélyállapot, hirtelen csüggedés, kábítószer használata, mérgezések veszélye. Jó esetben termékenységet hoz, az érintettet boldoggá teszi, de veszteségekre tesz hajlamossá mások által. Megalapoz nagy üzleteket.

 

Procyon  

A Marssal, vagy a Nappal együtt túl sok energia szabadulhat fel. Egzakt vagy távolodó bolygóval erői kemények, de helyesen nyilatkoznak meg. Bolygók és házak szerint egyaránt működik, a transzcendens bolygókra kevésbé van hatással. Aktivitás, erőszak, felemelkedés mely katasztrófával végződik, kutyaharapás, gyenge jellem, szégyenlős, boldogtalan, hirtelen haragú, 

 

Rastaban  

Vagyon elvesztése, erőszak, bűnözői hajlam, baleset.

 

Regulus 

Méltóságteljes, fejedelmi, uralkodó tulajdonságok, amelyek jó kozmikus helyzetben lévő bolygóval a megfelelő házban érvényesülést, sikert, szerencsét biztosít. Jól tud együttműködni a Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Jupiterrel. Ha ezek rossz helyzetűek, akkor az érvényesüléshez több küzdelemre van szükség. A Szaturnusszal annyira ellentétesek egymással, hogy a sikertelen erőfeszítéseket erőszak és bukás követheti. A transzcendens bolygók közül az Uránusszal képes együttműködni. Központi helyzetbe, irányító szerepbe hozza az egyént, akinek ez felelősséget is jelent. Az Ascendenssel együttállva: fokozott elvárások az egyénnel szemben, aki megelőlegezett bizalmat élvez. Ha a Nappal áll együtt, akkor a feladathoz fel kell nőni. 

 

Rigel 

Jó hatású állócsillag, amely bőségesen árasztja jóindulatát a bolygó esszenciális jelentésének értelmében és lokális helyzetében. Hasonló a Sirius-hoz, de annál kedvezőbb és harmonikusabb. Diszharmonikus körülmények között több erőfeszítésre van szükség. Nagyon ártó helyzetben akadályoztatva vannak a jó hatások. Pozitív erőket kisugárzó optimista embert jelöl. Jótékonyság, tisztelet, gazdagság, elégedettség, találékonyság, műszaki érzék.

 

Sadasuud 

Bajt, kíméletlenséget hoz.

 

Schedir 

Slampos, erkölcstelen, szégyentelen, visszataszitó, közönséges embert jelöl és szerelmi bánatot hoz.

 

Sirius 

A Mars és a Jupiter harcok által képes átalakítani az életet. A  tisztelet, megbecsülés, jólét, szorgalom, hűség, odaadás, szenvedély és mogorvaság. Szellemi erőfeszítésekre ösztönöz. Rossz helyzetben veszély, szerencsétlenség, kutyaharapás.

 

Shaula 

A Skorpió tüskéjének is nevezik. Jelentőségét illetően a vélemények eltérőek. A gyakorlati példák azt mutatják, hogy az ikercsillag a velük kapcsolatba kerülő bolygók által az embereket kiélezett helyzetek elé állítják, ahol valamilyen megoldást kell találni, ami jó kozmikus helyzetben sikeres. Ellenkező esetben bukás lehetséges. Felfokozott mozgékonyság intellektuális és fizikai szinten. Felkavarja az állóvizet. Hajlamosít a dolgok félbehagyására, ezek befejezését kell megtanulni.

 

Sheat 

Kevésbé jóindulatú állócsillag, amely jó helyzetű bolygóval fokozott értelmi képességeket ad. Rossz helyzetűekkel viszont felerősíti az indikált negatív hatásokat. Ha nem is okozója, de előmozdítója a bajoknak, megzavarodásnak, öngyilkosságnak.

 

Sheratan 

A test sérüléseit okozza, gátlástalanságot, pusztulást, tüzet, háborút vagy földrengést hoz.

 

Sirrah Alpheratz 

Gyengébb erejű, de abszolút harmonikus hatású kettős csillag. Jellegzetes vonása a nagy koncentráció által elért siker a magasabb rendű emberek képletében. Közép és alacsonyrendű embereknél csak előnyt, lehetőséget, szerencsét, védelmet, nyugalmat, esetleg anyagi javakat hoz. Függetlenség, szabadság, gazdagság, becsületet és erős értelmet ad.

 

Spica 

Arcturussal a hatásai keverednek és elválaszthatatlanok egymástól. Az ész és művészet. Rossz helyzetű bolygóval hideg, kíméletlen ráció. Rossz állásnál a sikert bukás követi. Hold, Merkúr, Vénusz, Uránusz és jó Szaturnusz esetén hat. Siker, ismertség, művészet és tudomány szeretete, gátlástalanság, terméketlenség, az ártatlanokkal szembeni igazságtalanság. Intelligencia és szónoki képességek.

 

Unukalhai 

Ez a csillag valamilyen területen megjelenő veszteséget jelzi, születési és jósló horoszkópban is. Ez a veszteség a jóslásban nem mindig negatív veszteség. Perverziók, az önmérséklet hiánya, veszély a mérgektől.

 

Vega 

A legharmonikusabb állócsillag. Hatása szelíd, jóságos, felemelő, szerencsés és művészi képességeket is ad. A Marssal és Szaturnusszal jó kozmikus helyzetben enyhítően, jótékonyan befolyásol. Csak egészen rossz helyzetű bolygóval hajlamosít kicsapongásra, bohémségre. Jótékonyság, idealizmus, remény, nemesség, művészi képességek.

 

Vindemiatrix 

Szorosan együttáll a Caphir nevű állócsillaggal. Valószínű, hogy a kettő együttes hatása jön létre amely intellektuális jelentőségű. Határozott, logikus gondolkodást és kiváló észbeli képességeket jelöl. Koncentrálni tud a reális dolgokra. Rossz kozmikus helyzetben csökönyösség, kegyetlenség, inkorrektség, amorális világnézet.  Hamisság, kíméletlenség, lopás, özvegység, kedélybetegség, depresszió, gondok. Szellemiekben vegyes hatás, a jó kapcsolatokat előmozdítja.

 

Zanrak 

Szégyent romlást, bajt jelent általános értelemben. 

 

Zosma 

Nyereséget hoz becstelenség, harácsolás, erkölcstelenség árán. Melankólia, elégedetlenség, félelem a mérgektől. Egoista, megbízhatatlan, szégyentelen.  

Forrás: Dubravszky László, Vivian Robson

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

 

 

 

Szántó József
kérdőasztrológus

 

Telefon
70/338-4192

E-mail: arkanumstudio@gmail.com

 

 

Cím:: 8227 Felsőörs

Hóvirág utca 22.

 

terkep.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden jog fenntartva © Arkánum 2010