Előrejelzés az asztrológiában - a tranzitok

 

 

 

Miért nyújt több információt az egyedi (horoszkóp ábránkra épülő) előrejelzés?

 

Horoszkóp ábránk fontos alkotó eleme a 10 bolygó és a 12 ház, amikor megszületünk, ezek a bolygók és házak csak ránk jellemző módon helyezkednek el és kötnek egymással kapcsolatot horoszkópunkban.   A bolygók nem hatnak ránk, nem cselekednek helyettünk, viszont rengeteget tudnak mesélni arról, milyen személyiségek vagyunk.

 

kep3..jpgMinden bolygó lelkünk különböző szeletéről ad leírást: az egyik a hangulatainkról, a másik az érzelmeinkről, a harmadik a gondolkodásunkról, és így tovább. A házak pedig területekre osztják fel életünk színterét, úgy mint megjelenésünk a külvilág felé, anyagi és szellemi javak, otthon, gyermek, hivatás  stb.. Ha mindezeket alaposan megvizsgáltuk, összeáll a teljes kép. Az egyedi előrejelzés ezen bolygók és házak pontos helyzetén alapul. A pontos születési időpont birtokában felrajzolható a saját, egyedi horoszkópunk, amelyre elkészíthetjük a bolygók éppen aktuális kapcsolódásait, átvonulásait.

 

Hogyan működik a személyre szabott előrejelzés?


kep2..jpg

Az asztrológiai előrejelzésre többféle módszer is létezik, együttes használatukkal mélyebb információkat nyerhetünk. Az előrejelzések segítenek megérteni, hogy éppen milyen lelki folyamatok játszódnak bennünk, valamint mikor válnak aktuálissá bizonyos történések az életünkben.

 

Ezek a jelzések az éppen aktuális lelki fejlődésünkre világítanak rá és segítenek megérteni a különböző élethelyzeteket.

 

 

  • Jupiter tranzitjai
  • Szaturnusz tranzitjai
  • Uránus tranzitjai
  • Neptunusz tranzitjai
  • Plútó tranzitjai

 

 

 

szaturnusz.jpegJupiter tranzitjai

 

A Jupiter tranzitjainak megnyilvánulásaival kapcsolatos legfőbb probléma: a túlzás. Ez elsősorban Nyilas vonás: bármit tesz vagy elképzel, csak nagyban látja megvalósulni. A Jupiter esetében mindig számolnunk kell azzal is, hogy jelentése ugyan több, de a több nem minden esetben jobb is. A Jupiter hatására önbizalmunk oly mértékben is megerősödhet, hogy észre sem vesszük valós határainkat, énképünk eltávolodhat a valóságostól, és észre sem vesszük, hogy többet gondolunk magunkról, másokról, tettekről, mint kellene. A mértékletesség ebben az időszakban komoly kihívás, stresszes esetben ez akár  fullasztó is lehet, úgy érezhetjük, hogy valami túl sok. Lehet ez munka, barátság, kommunikáció, utazás, tanulás, siker, népszerűség bármi. Ennek ellenkezőjét is érezhetjük: hogy valami hiányzik, hogy többre vágyunk.

 

Ott akarunk kiteljesedni, amelyik ház (életterület) felett éppen tartózkodik a Jupiter, és ott szinte maguktól mennek a dolgaink, mert ösztönösen ráérzünk arra, amire szükségünk van, amire vágyunk, és el is érjük, amit szeretnénk.

 

szaturnusz.jpegA Jupiter tranzitnál valahogy minden több lesz: a remény, a lelkesedés, a szeretet, a becsület, a bizalom, az elfogadás, vagy éppen az ellenkezője: bizalmatlanság, hárítás, az árnyoldalunkat is felnagyíthatja: pl. túlzott aggodalmaskodás, túlzásba vitt kritika. A Jupiter átvonulásai elsősorban bölcsességünket teszik próbára, és ha ez hiányzik, rendkívül bolondosnak látszunk az átvonulása idején. Amikor személyes bolygóinkat (Nap, Hold, Vénusz, Merkúr, Mars) érinti, segít a valós dolgokat meglátni azáltal, hogy felnagyítja azokat, amelyeket nem vagyunk képesek észrevenni.  A Jupiter esetében az oppozíciós fényszögek általában nehezebbek, mint egy kvadrát, mert sokkal jobban szembesít azokkal a problémákkal, amelyek közelebb voltak az illúziókhoz, mint a valósághoz. A Jupiter úgy működik, mint egy nagyító: amit megérint, azt felnagyítja. Így nem csak a jó lehetőségeket teszi határtalanná, hanem a mélyen rejlő apróbb problémákat is óriásivá változtatja. Minden Jupiter tranzit hajlamossá tehet a túlzott kifelé fordulásra és ez az energiák és erőforrások elherdálásához vezethet. Mindemellett megmutatja nem csak másoknak, hanem saját magunknak is mindazt a hatalmas erőt, értéket, ami bennünk rejlik, mélyen, és nem csak a felszínen.

 

 

szaturnusz.jpegSzaturnusz tranzitjai

 

Egy jegyben körülbelül 2,5 évig tartózkodik, bő 29 év alatt járja körbe az ekliptikát. A tranzit tényleges időtartama  - retrográd mozgás nélkül – 2 és 4 hónap között van, de tényleges hatása ennél hosszabb, kep 9..jpgakár 1-2 évig is elnyúlhat.

 

Átvonulásaikor az élet bizonyos leckéit tanuljuk meg, attól függően, hogy horoszkópunk mely elemét (bolygóját, házát) „hozza mozgásba”. A Szaturnusz  tranzitjai kényszerítő erőként működnek, amelyek arra motiválnak, hogy szembenézzünk azokkal a területekkel, amelyekkel problémánk van, amelyektől félünk. Feszítő ereje nehéznek és kegyetlennek tűnhet, de ha objektívebben akarjuk látni önmagunkat és megoldandó feladatainkat, akkor erre a szembesülésre szükségünk van, és hosszú távon mindenképpen a javunkat szolgálja.

 

szaturnusz2.jpgHa tudatosan felkészülünk a Szaturnusz által jelzett életterületre, és belső indíttatásból vizsgáljuk meg, hogy az adott terület megfelel-e értékrendünknek, akkor könnyebben vesszük a nehézségeket. Ellenben ha makacsul ellenállunk, akkor szinte biztos, hogy külső kényszerítő körülmények fognak minket a helyes útra terelni.

 

A Szaturnusz tranzitjakor segítséget is kapunk, elmélyül és összpontosul a figyelmünk, nő a felelősség vállalásunk képessége is. Úgy érezzük, hogy a jelen megélése fontossá válik a számunkra és energiáinkat is a megfelelő helyre tudjuk összpontosítani.

 

 

Kérdések, melyeket a Szaturnusz tranzit idején érdemes feltenni magunknak:

 

Képes vagyok arra, hogy valóban felelősséget vállaljak tetteimért?
Lehetséges, hogy vétettem önmagam és az élet törvényei ellen?
Mit kell tennem és döntenem, ha teljesen becsületes akarok lenni önmagamhoz?
Mit kell most tennem, hogy túllépjek jelen állapotomon?
Hogyan szabadulhatok fel belső korlátaim alól? Kész vagyok felnőttként elfoglalni helyemet a világban?
Sikerül lelkemet ráhangolni fontos feladataimra, valódi sorsomra?

 

 

szaturnusz2.jpgUránusz tranzitjai      

 
Az Uránusz 7 éves tartózkodása egy-egy jegyben kiválóan szemlélteti az emberi élet ritmusát 21 és 63 éves korunkban kvadrátot vet. 42 éves korunkban oppozíciót vet saját radix helyzetére. Láthatóan korszakhatárokról van szó. Az uránuszi analógiákból következően e korszakváltások feszültségekkel, kényszeres változásokkal, függetlenedésekkel járnak egyrészt a radix értelmében, másrészt azon életterület értelmében, amit a tranzitáló Uránusz érint. Mivel a 21 életév a felnőttkor küszöbének számít: az önállóvá válás igényét, illetve esélyét is hordozza magában ez a tranzit.

 

szaturnusz2.jpgA 42. életév a hirtelen ránk törő öregedés érzet időszakát indítja el. Ilyenkor pánikszerűen próbálunk mindent bepótolni, amit idáig elszalasztottunk.  Váltani, újítani szeretnénk a magánéletünkben, a hivatásunkban, érdeklődési körünkben, stílusunkban, de ez csak a felszín. Mindez természetesen válsággal jár. A váltás, a függetlenedés, a megújulás uránuszi válságával. A stílusváltás, v. házastársváltás (válás) csupán látszat megoldása annak a lélektani szempontból archetipikus kihívásnak, ami ezt az időszakot jellemzi.

 

Az uránuszi függetlenedés, és változás más kiemelt radix pontoknál is jelentkezik, fő fényszögű tranzitjaira oda kell figyelni. Megnyilvánulására valószínűleg jellemző lesz a váratlanság, de illúzió lenne azt hinni, hogy fellépésének nincs előzménye, esetleg apróbb jelzései.

 

Mint minden lassújárású planétánál itt is érzékelhető a tranzit a gyökerek nélkül is, de logikus, hogy egy a tranzit során megismétlődő planéta kapcsolat felerősíti a személyiség esetleges alapvető uránuszi jellemzőit. Egy-egy házba való belépése is változásokat jelölhet az adott életterületen.

 

 

szaturnusz2.jpgNeptunusz tranzitjai


Neptunusz a leglassúbb bolygók közé tartozik, ezért tranzitjai jelentőségét nem szabad lebecsülni! Áthaladásaival többnyire olyan folyamatok vannak kapcsolatban, melyek hónapokon, ha nem éveken át játszódnak és folyamatban maradnak anélkül, hogy a horoszkóp tulajdonosának tudomása lenne róluk, vagy legalábbis hosszú időn át nem vesz észre semmit – amíg végül is kész tények elé állítva látja magát.

 

Így a Neptunusz átmenetek gyakran súlyos jelentőségűek anélkül, hogy elegendő kontrollal rendelkeznénk felette. Neptunusz egy ember életében csak a fél horoszkópot járja be, mert teljes keringési ideje 164 év, így a fél keringés 82 évig tart. Ezért jelentősége van annak, hogy hol van az egyes horoszkópokban. Mint lassan mozgó planéta Neptunusz rendkívül sokáig tartózkodik az egyes helyeken. Egy évben – beleértve visszafelé való mozgását is – kb. 5°-ot halad tovább az állatövön, ezáltal egy egész évig kapcsolatban marad egy bolygóval, amint éppen tranzitál. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez alatt az idő alatt a neptunuszi dolgok állandóan folyamatban maradnak.

 

A kedvező Neptunusz tranzitok, amennyiben szóba jönnek, nagyon érzelem dússá, fantáziában gazdaggá, művészivé, finom érzésűvé tesznek, és fokozzák a beleérző képességet. A vallás és a szellemi tudományok iránti érdeklődés erősödik, az érzékek feletti képességek előnyösen fejleszthetők. szaturnusz2.jpgA kedvezőtlen Neptunusz tranzitok ezzel szemben szeszélyessé, kedvetlenné, túlérzékennyé, félénkké és akaratgyengévé tesznek a rossz befolyásokkal szemben, hajlamossá a káros szenvedélyekre, megtéveszt, hiszékennyé tesz, és vakká a megtévesztéssel szemben. Legtöbbször tisztázatlan viszonyokba keveredhet és felmerülhet a becsapás is. Neptunusz tranzitok alatt erős a lelki nyomás, a függések és mániák számára fogékonyabb lehet, mint máskor, vagy pedig hosszan lappangó, nehezen gyógyítható betegségeket lehet elkapni.

 

Mindig Neptunusz keze van a dologban, amikor személyek tűnnek el rejtélyes módon, vagy megmagyarázhatatlan okból öngyilkosságot követnek el.

 

 

 

 

kep 5..jpgPlútó tranzitjai

 

Plútó tranzitja az Aszcendensünket érinti, vagy az I. házunkon halad, szenvedélyek viharait élhetjük át. Egy energiahullám magával ragad minket az erőteljes érzelmek mentén. Sokkal erősebbnek érezzük magunkat, határozottabbnak, tettre készebbnek, kockázat vállalónak. Lerázzuk magunkról a megfeneklett részeinket, melyek eddig jellemeztek bennünket, és elhatározzuk, hogy valami kiemelkedő dolgot akarunk megvalósítani a munka, az érzelmi életünk vagy egészségügyi állapotunkkal kapcsolatosan. Ez az energia rendkívül fontos lehet elsősorban olyan tevékenységeknél, ahol vállalkozói kockázatvállalásra van szükség, hogy létrehozzunk valamit a semmiből, például egy kereskedelmi ipari vagy kézműves céget. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, szilárd meggyőződéssel kell rendelkeznünk, hogy határaink tágabbak, sőt egy ilyen bolygó-áthaladás alkalmával egy kicsit beképzeltek is vagyunk, ami persze nem árt ezekben a helyzetekben. Sőt, ezekben az években energiánk folyamatosan dagad, és ha versenysportolók vagyunk akár csúcsokat is dönthetünk. Ezzel párhuzamosan nagymértékben megnő a szexuális potenciánk (férfiak részéről) illetve látványosan nő a szexuális vágyunk (nőknél).

 

kep 5..jpgTermészetesen a tranzit értelmezésénél figyelembe kell venni az alany korát is, nem felejtve, hogy egy ilyen áthaladás eltarthat akár 30-40 vagy még több évig, és ha az illető már középkorú, amikor ez a hatás bekövetkezik, akkor a szülött éveihez mérten kell súlyozni a fent említett hatásokat. A kortól függetlenül azonban a tranzitot kísérheti egy olyan életperiódus, amikor nagyon vonzódhatunk mindenféle okkult, spirituális dolgokhoz, érdekelhet a bűnözés és sokat olvashatunk krimi és rém regényeket. A nagyon érzékeny egyéneknél előfordulhat érzékszerven túli érzékelés úgy, mint: figyelmeztető előérzetek, telepátia, víziók, látomások.

 

Ha a bolygóáthaladás diszharmonikus, negatív módon jön létre akkor bizony egy nagyon nehéz évekkel teli ciklus veheti kezdetét. Olyan évek következhetnek, amelyeket a szorongások, a lidércnyomások, a félelmek, a neurózis minden fajtája, az öncsonkítás, a mazochizmus, a pusztítás és az önpusztítás jellemeznek. A legsötétebb gondolatok uralkodhatnak el rajtunk, oly mértékben, hogy akár saját magunk elpusztításához vezethetnek. kep 5..jpgÖngyilkossági szándék kísérletek, melyeknek többé-kevésbé tudatában vagyunk. Saját érzelmi életünk kiirtása. Kapcsolat megszakadása szülőkkel, rokonokkal, barátokkal, olyan emberekkel, akik kedvesek nekünk. Teljesen belemélyedhetünk a sötét alagútba, anélkül, hogy a kijáratot látnánk, és ez kapcsolatban lehet a droggal, a szexszel a bűnözéssel. Irányultságot érezhetünk a prostitúció, a pornográfia, a szexuális elhajlások irányába, az erkölcsi romlottság minden fajtájára. Veszélyben foroghat mentális egészségünk. Kevéssé ajánlatos emberek társaságába járunk. Szoronghatunk a haláltól, vagy egy konkrét gyász következményeként vagy csak általánosan a halál gondolatától. A belső lelki egyensúlyunk elvesztése foroghat kockán olyan helyek látogatása következtében, ahol spiritiszta, okkultista, fekete mágia, sátánista szertartásokat folytatnak. Beteges vonzódhatunk a bűnügyi témák iránt. Rendkívül veszélyes belső, földalatti kitöréseket élhetünk át. Gyűlölet, bosszú és háborús érzések tölthetnek el minket.

 

 

 

 

 

 

 

Szántó József
kérdőasztrológus

 

Telefon
70/338-4192

E-mail: arkanumstudio@gmail.com

 

 

 

 

Cím:: 8227 Felsőörs

Hóvirág utca 22.

 

terkep.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden jog fenntartva © Arkánum 2010