A bolygók és az elemek szerepe a párkapcsolatban

 

elem hiany.jpeg

I. Hasonlóság kontra különbözőség (szinasztria)

II. A bolygók szerepe a párkapcsolatban

III. Elemek szerepe a párkapcsolatban

IV. Elemek hiánya a párkapcsolatban

V. Hány jegy van köztetek?

---- 0. Azonos jegy-szerelmespár

---- 1. Egy jegy eltérés - Egyenrangúság

---- 2. Két jegy eltérés - Szoros barátság

---- 3. Három jegy eltérés - Tanár és tanítvány

---- 4. Négy jegy eltérés - Alkotó együttműködés

---- 5. Öt jegy eltérés - A mágus

---- 6. Szemben álló jegyek - Mentor

 

 

I. Hasonlóság kontra különbözőség ( szinasztria)

 

Asztrológiai szempontból mind a horoszkóp hasonlóság, mind a különbözőség összehozhat bennünket. Ezért nem is mondhatjuk azt, hogy egyes elemek/jegyek egyértelműen jól vagy rosszul illenek egymáshoz, hiszen ez túlzott leegyszerűsítés lenne.

szaturnusz2.jpgHoroszkóp szempontjából, annyi bizonyos, hogy könnyebben tudunk bizalmas viszonyt kialakítani olyan emberekkel, akikkel sok a közös vonásunk, sok a kapcsolódási pontunk, megértjük működését, tehát horoszkópjában ugyanazok az elemek hangsúlyosak, mint a miénkben. Az azonos hullámhossz jó alapot ad egy baráti kapcsolat kialakításához is.

De vigyázat! A párkapcsolatban a túlzott hasonlóság unalmassá válhat, szükségünk van a kapcsolatot összetartó feszültségekre (ellentétekre) is, mert nélküle elmaradnak az új, élettel teli impulzusok.

Ha valakinél hiányzik valamely elem (víz, tűz, föld, levegő), az azt jelenti, hogy az a minőség, amelyet ez az elem jelképez, teljesen idegen tőle. Ebben a különbözőségben éppen azáltal, hogy számunkra távoli: hatalmas vonzerő rejlik, és ráadásul hatalmas fejlődési lehetőséget tartogat számunkra. Mivel az emberi lélek a teljességre vágyik, ezért keressük szüntelen ellenpólusunkat, és vonzzuk be a tőlünk távoli személyiségjegyeket hordozó partnert.

 

Rajtunk is áll, hogy felbosszant és felidegesít társunk azon része, amely idegen tőlünk, vagy elfogadjuk őt teljes valóságában, sőt akár tanulunk is tőle. A döntés a miénk.

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

 

II. A bolygók szerepe a párkapcsolatban

 

asc.pngAszcendens szerepe
Az egyik legfontosabb képlet elem. A külső megjelenés, stílus, meglehetősen fontos a megismerkedés kezdetén. Az aszcendens elsősorban azt árulja el rólunk, hogyan fordulunk spontán a minket körülvevő világhoz, jelzi alaphangulatunkat.

 

A személyiségünk azon képe, amelyet a külvilág érzékel első benyomásként rólunk, mélyebb megismerés nélkül.

 

 

MC

szaturnusz.jpegHatásaiban gyakran hasonlít az aszcendenshez. Mindig bekapcsolja a célokkal és egzisztenciával kapcsolatos dolgokat.  

 

Az IC, mint az MC oppozíciója a családi körülményeket, otthont jelzi elsősorban, de fontos az egzisztencia szempontjából is.

 

 

 

 

nap.jpgNap szerepe
A Nap megmutatja, hogyan fejezzük ki egyéniségünket, és jelzi azt az életterületet, ahol adottságainkat a legjobban kiteljesíthetjük. Férfiak horoszkópjában a Nap a Marssal együtt a férfi önmagáról alkotott képét tükrözi, és az apaszerephez való hozzáállását. Női horoszkópban egyrészt az ideális férfi tulajdonságaira utal, tehát arra, amit a nő tudatosan keres a másik nemben, és az apa aspektusára is.

 

A tudatos ént, női képletben az érett, felnőtt férfit jelképezi. A személyiség elfogadása vagy elutasítása fényszögeitől függ. Mint személyiségjelölő, az alaptermészet mutatója a két Nap. Két ember kapcsolatában az irányító és alárendelt szerepét részben a Nap mutatja.

 

 

Hold szerepe
hold.jpegA Hold megmutatja, mire van szükségünk ahhoz, hogy kellemesen és meghitten érezzük magunkat. Jelzi a lelki közelség és az otthon iránt érzett szükségletünket, megmutatja családunkhoz és gyermekeinkhez fűződő viszonyunkat, és azt is, hogy mennyire vagyunk képesek másokról gondoskodni. A párkapcsolattal összefüggésben arra utal, hogy milyen környezetben tudunk érzelmileg nyitottan viselkedni.

 

A női horoszkópokban a Vénusszal együtt a nő önmagáról alkotott képét tükrözi, és az anyaszerephez való hozzáállását is.

 

Férfi horoszkópban az anyára, illetve az ideális nőről alkotott elképzelésekre utal.

 

A Hold mindenekelőtt az érzelmeket jelenti és fényszögei az ösztönös vonzódást vagy taszítást eredményezhetik. Mivel személyi bolygó, fényszögei lényegesek, támadottsága esetén a másik fél nem viseli könnyen a Holdtulajdonos érzelmi reakcióit. Ezek milyenségéről a jegyhelyzet ad felvilágosítást.

 

A Nap megélése inkább a férfiak esetében volt jellemző, de a mai világunkban a nők is a karrier és érvényesülési késztetésük miatt inkább a Napot kívánják megélni. Addig, amíg nincs párkapcsolat, addig nincs gond, ha a nő éli meg a Napot. Egy párkapcsolatban viszont a férfi a Nap és a Nő a Hold. Ez mindenképpen mutatja azt is, hogy képes-e a nő lemondani az érvényesülési készségéről vagy fensőbbségéről. A Nap és a Hold, ősidőktől fogva az égi szerelmespárnak nevezik. Mindkét minőség benne van mindenkiben, más-más formában.

 

 

merkur.jpgMerkúr szerepe
A Merkúr helyzete jelzi, hogyan kommunikálunk, tájékozódunk, gondolkozunk, hogyan fejezzük ki magunkat, és hogyan veszünk fel kapcsolatot másokkal. Megmutatja, hogy mire irányul az érdeklődésünk, miről beszélünk szívesen másokkal, és hogyan lehet elnyerni odafigyelésünket; egyszóval, hogy „milyen nyelvet beszélünk". Segítségével felismerhetjük, hogyan viselkedünk viták és összeütközések esetén, és hogyan teremtjük meg a lehetőséget véleményünk közlésére.

 

A kommunikáció, stílus, szellemi képességek bolygója a szinasztria egyik lényeges eleme. Ha rossz fényszögeket kap, gátolja a megértést, vitákat provokál. Nem csak a szerelmi, de az üzleti partnerek horoszkópjainak összehasonlításakor is figyelembe kell venni, becsapást, félrevezetést, előnytelen társulást jelezhet.

 

 

Vénusz szerepe
venusz.jpgA Vénusz hordozza a legtöbb információt a kapcsolatainkról: megmutatja, hogyan teremtünk kapcsolatot, és a párkapcsolat milyen formáit részesítjük előnyben. Az erotikát, az élet élvezetét, a flörtölési kedvet, az ízlést és a viselkedésformákat jelképezi, és azt is elárulja, hogyan lehet megnyerni a szívünket. Arra is utal, hogy milyen területeken törekszünk harmóniára, és hol vagyunk képesek alkalmazkodásra.

 

Női horoszkópokban a Holddal együtt a szülött önmagáról alkotott képének egy része, és a fiatal nőt jelképezi.

 

Férfi horoszkópban az ideális nőt szimbolizálja, és megmutatja, hogy a szülött milyen nőtípust tart szexuálisan vonzónak.

 

A szerelem, szeretet, tetszés, örömök bolygója. Jó vagy rossz fényszögei szexuális harmóniát vagy problémákat okozhatnak. Utalhat jó anyagi együttműködésre vagy vitákra ugyanezen a téren. Jegyhelyzete azt mutatja, hogyan szeret az illető.

 

 

mars.jpgMars szerepe

A Mars megmutatja, hogyan hódítunk meg másokat, hogyan visszük keresztül akaratunkat, és hogyan oldjuk meg konfliktusainkat, és mi hoz bennünket lázba. Ösztönéletünket és szexuális viselkedésünket is jelképezi.

 

A Mars által megjelölt területen akarunk elsősorban érvényesülni, ezért itt még nehezebb mások szükségleteire tekintettel lennünk.

 

Férfi horoszkópban a Mars a Nappal együtt a szülött önmagáról alkotott képének része, és a fiatal férfit jelképezi.

 

Női horoszkópban az ideális férfira utal, és megmutatja, milyen férfitípust tart a szülött szexuálisan vonzónak.A tettek, energiák, akarat, civódások, tettlegesség jelölője. Szinasztriában a közös célok, akarat és indulatok összeütközése vagy harmóniája mutatkozik meg a Mars kapcsolataiból.

 

Szerelmi kapcsolatokban érdeklődést, feszültséget ad, aktivitásra ösztönöz. Az esetek többségében a Mars az erőszakos, esetleg ártó hatások képviselője a másik képlet tulajdonosával szemben.

 

 

Jupiter szerepe

jupiter.jpgA Jupiter a szerencse, a törvényesség és jóindulat bolygója. A horoszkópban a dolgok lényegének keresését és megtalálását, a nagyvonalúságot, a növekedést és az optimizmust jelképezi, de ugyanakkor a kényelmességet és a túlzásokat is.

 

A Jupiter hatására érezzük szükségét annak, hogy kitágítsuk a látókörünket, továbbképezzük magunkat és szellemi kérdésekkel foglalkozzunk. Ezzel egyidejűleg kicsapongásra is késztet, és táplálja túlzott illúzióinkat.

 

Azon a területen, ahol a Jupiter áll, nem esik nehezünkre mások szükségleteit figyelembe venni, hiszen nem kell attól félnünk, hogy elesünk valamitől, ezért itt általában a partnerünkkel szemben is nagyvonalúak és toleránsak vagyunk. A szinasztriában a humort, jóindulatot, elfogadást képviseli.

 

A Jupiter tulajdonosa derűt és szerencsét visz a másik partner életébe. Harmonikus kapcsolatai szellemi ösztönzést, jó kedélyt, vidámságot adnak. Diszharmonikus fényszögeknél jogi problémákat, a házasság késleltetését, esetleg válópert vagy egymás elleni törvénytelen cselekedeteket jelenthet.

 


szat.jpgSzaturnusz szerepe

Sorsbolygó. A tartós kapcsolatoknál sokszor működik közre, jó vagy rossz fényszögtől függetlenül. Jó fényszögei erős kötődést, szoros összetartozást mutatnak. Kedvezőtlen kapcsolat esetén a Szaturnusz tulajdonos kapaszkodik a másikba, mégis ő az aki elnyomó, gátló hatást vált ki, esetleg kihasználja partnerét.

 

Általában a kapcsolat elején észrevétlen marad, csak később mutatkozik meg hatása. Akár egy életre összeláncolhat egy párost. Komoly tartós emberi kapcsolat nem képzelhető el Szaturnusz kötés nélkül. Ez a planéta a párkapcsolatban az egyik ember „nemet” mondását testesíti meg, a másik szubjektív vágyaival és kívánságaival szemben.

 

A Szaturnusz távolságot teremt ott, ahol a másik közelséget szeretne, (vagy éppen fordítva) közelséget kényszerít ki, ahol a másik távolságot akar. Rendszerint az óvakodik, sőt fél a kapcsolatba lépni, a szaturnuszi emberrel, akinek személyes planétáját érinti a fényszög. - mintha tudat alatt érezné, hogy valamiféle erőteljes karmát kellene ledolgoznia. Ezért a kapcsolat kezdeti szakaszában igyekszik kikerülni, vagy előle elmenekülni. Amikor azonban ez a kezdeti bizonytalanság elmúlik és az ember aktívan lép a kapcsolatba, sokszor mind ketten nagy biztonságban, otthonosan érzik magukat egymás társaságában.

 

Sokszor ez olyan, mintha régi elveszett énük talált volna vissza a másik személyében. Az idő múlása szép lassan felszínre hozza a kapcsolat azon szintjeit, amelyeket nem lehetett azonnal észrevenni, hiszen azok a biztonság szinte kézzelfogható érzése mögött rejtőztek.

 

 

Uránusz szerepe
uranusz.jpgAz Uránusz által megjelölt területen fokozott a szabadság igény. Nagy a kísérletező kedvünk, társunktól megértést követelünk, és nehezen viseljük a korlátozásokat, vagy az eltérő véleményt.

 

Nyugtalanok vagyunk, és gyakran megpróbálunk kitörni a hagyományosan elfogadott formákból. Ezen a területen tűrjük el a legkevésbé egyéniségünk korlátozását, és ezért a párkapcsolatban is ragaszkodunk szabadságunkhoz. Kiszámíthatatlan, extrém, független.

 

 

neptun.jpgNeptunusz szerepe

Helyzete jelöli azt a területet, ahol gyakran nehezünkre esik szembehelyezkedni társunk elvárásaival. Ez oda vezethet, hogy úgy érezzük, félreértenek bennünket, és igényeinket nem veszik eléggé figyelembe. Könnyen becsaphatnak, és hajlamosak vagyunk feladni egyéniségünket is, így beleesünk a társunktól való teljes függőség csapdájába. Ugyanakkor a Neptunusztól kapjuk azt a képességet is, hogy átérezzük mások helyzetét, és teljes figyelmünkkel egy embernek vagy ügynek szenteljük.

 

A romantika és csalódások bolygója. Jó pozícióban lelki harmóniát, megérzéseket a másikkal kapcsolatban, diszharmonikusan csalódást, félreértést eredményezhet. Negatív fényszögeknél a Neptun tulajdonosa félrevezeti, megcsalhatja a másik felet, míg a másik fél elégedetlen a romantika hiánya, illetve a Neptun túlzásba vitt alkohol vagy drog fogyasztása miatt. Szerelmi kapcsolatokban helyettesítheti a Vénuszt, mint annak felsőbb oktávja, romantikus, plátói érzelmeket adhat.

 

 

Plútó szerepe
pluto.jpgA Plútó a horoszkópnak azon a területén áll, amelyre különösen jellemzőek a mélyreható változási folyamatok, a hatalomvágy, a szenvedélyes lelkesedés és a különleges tapasztalatok.

 

Ez a bolygó jelképezi az elmélyültséget, de ugyanakkor a kényszeres viselkedésformákat is, és napfényre hozza személyiségünk árnyoldalát. Társunkkal szemben is hajlamosak vagyunk az eltúlzott érzelemnyilvánításra, és gyakran bocsátkozunk kisebb-nagyobb hatalmi harcokba.

 

Nehezünkre esik szembenézni negatív tulajdonságainkkal, ezért gyakran társunkra vetítjük ki ezeket, és nagy lendülettel harcolunk ellenük.

 

Megosztás

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

 

III. Elemek szerepe a párkapcsolatban

 

A Tűz típus

A tűz típusú emberek optimisták és lelkesek. Szívesen vállalnak kockázatot, hisznek önmagukban és kimeríthetetlen energiájuk magas célok eléréséhez teszi őket képessé. Bíznak megérzéseikben, erős akaratúak, nem hagyják magukat eltéríteni a meggyőződésüktől, ezért gyakran állnak az események középpontjában. A sikerélmény nagyon fontos számukra, és minden helyzetben tudják, hogy mit kell tenni. Nagy lendülettel kezdenek bele a feladatokba, és minél nagyobb a kihívás, annál inkább felkelti az tuz.jpgérdeklődésüket. Kitartásuk viszont nincs, ezért gyakran másokra hagyják a terek kivitelezését. Nem erősségük a rutinmunka, hiszen ott nincs helye a spontán ötleteknek, és emiatt korlátozva érzik a szabadságukat. Maguk alakítják az életüket, nem jellemző rájuk, hogy türelmesen kivárják, mit hoz eléjük a sors. Közvetlenségükkel és néha gyerekes ösztönösségükkel megnyerő hatást gyakorolnak a környezetükre, de ha hiányzik az önkontrolljuk, időnként türelmetlenül lerohannak vagy megsértenek másokat, és elővigyázatlanságukkal is sebeket okoznak.

 

 

A párkapcsolatban ők képviselik a hajtóerőt. Szeretik, ha életük lendületes és izgalmas, nem a meleg fészket keresik, hanem azt a társat, aki mellett újra és újra próbára tehetik erejüket. Tettvágyuk és optimista szemléletük könnyen átterjed partnerükre is, hétköznapjaik változatosak, de gyakran feszültségekkel teltek és kiszámíthatatlanok.

 

A levegő elem képviselőinek ötletei azonban lelkesítik őket, és a gondtalanságuk jól megfér a tűz-szülöttek közvetlenségével. A közös tűz lángja azonban túl magasra is csaphat, és ilyenkor rövid idő alatt hamuvá válnak a fantasztikus terveik.

 

Az óvatos föld elem hamar feldühíti őket, pedig a föld-szülöttek megfontoltsága és objektivitása jól kiegyensúlyozná féktelen és heves természetüket. A föld elemre jellemző állandó elővigyázatosság, kétkedés, rendszeresség és a feltétlen hűség azonban hamar elveszi a tüzes jegy lelkesedését.  

Éppúgy tartanak a víz elem érzelmességétől is, hiszen az is kionthatja a lobogó lángot. Egyszerűen nem tudják, hogyan reagáljanak a víz-jegyű társuk családi meghittség és holdfényes séták iránti igényére, pedig sokat tanulhatnának tőle, különösen, ami a beleérző képességet és a dolgok mélyébe hatolását illeti.

 

 

 

A Föld-típus

A föld-szülöttek számára különösen fontosak a tények, a tapasztalatok és a rendszeresség. Abban bíznak meg, amit érzékszerveikkel felfoghatnak és megvizsgálhatnak. A valóságot nélkülöző fantáziálás, a megalapozatlan tervek és a magasröptű elméletek elbizonytalanítják őket. Inkább kétszer is ellenőriznek mindent, és nem hagyják magukat szép ígéretekkel befolyásolni. Időnként kissé lassúak, és talán túlzottan megfontoltan cselekednek, fold.jpgviszont kitartóak. Ha egyszer belekezdenek valamibe, következetesen és tántoríthatatlanul haladnak a kitűzött cél felé. Szeretik azt, amit már megszoktak, mert abban megbíznak, és úgy gondolják, hogy így nem érhetik őket meglepetés. Rosszul viselik a változásokat, ezért nehéz áttörni makacsságukon, rugalmatlanságukon és a kísérletezéssel szembeni ellenszenvükön. Ha túlságon eluralkodik rajtuk a biztonság és a birtoklás iránti vágy, szem elől veszthetik életük valódi értelmét, és ilyenkor ihlet és fantázia hiánya odavezethet, hogy többé nem képesek örömöt találni az életben, és érzelmileg megkeményednek.

 
A párkapcsolatokban a stabilitást keresik, ezért biztosra mennek. Szeretik a tiszta helyzeteket és a kötelező jellegű megállapodásokat. Néha sokáig tart, amíg felvállalnak egy kapcsolatot, de ha ez megtörtént, akkor lehet rájuk számítani. Mindennapjaikat a hatékony tervezés és a megszokott rítusok jellemzik, de fontos szerepet kap a meghittség és a kikapcsolódást nyújtó nyugalom is.

 

Az érzelmes víz elem ugyanakkor kellemes, gyümölcsöző és üdítő kapcsolat lehetőségét kínálja számukra, ahol energiáik nyugodtan és zavartalanul áramlanak. Ennek a párosításnak a veszélye az érzelmi túláradásban rejlik, amely a szilárd földet idővel akár süppedős mocsárrá is változtathatja.

 

A forró tűz elem szintén nem gyakorol rájuk különösebb vonzó hatást, mert túl kockázatosnak és gazdaságtalannak találják a tűz féktelen lendületét. A tűz-szülöttek kiszámíthatatlansága lehetetlenné teszi a föld-jegyűeknek a pontos tervezést. Néha pedig jót tenne nekik, ha részesednének a tűz-jegyűek közvetlenségéből és lendületéből.

 

Nehezen találják meg a hangot a levegő elem élénk és nyugtalan képviselőivel, hiszen ők összezavarhatják a már felállított, átlátható rendszereket. A föld-szülöttek nem kedvelik a levegő-jegyűekre annyira jellemző szellemi akrobatikát. Ennek a típusnak a találkozásakor gyakran összecsap az elmélet és a gyakorlat, de adott esetben remekül ki is egészíthetik egymást.

 

 

 

A levegő-típus

Azok, kiknek a horoszkópjában a levegő elem a leghangsúlyosabb, otthon érzik magukat az ötletek, elméletek és elvont gondolatok világában. Logikusan gondolkodnak, remek a kombinációs készségük, azonnal meglátják a dolgok lényegét, de ez a szellemi magasröptűség néha oda vezet, hogy eltévednek gondolataik labirintusában: olyan új, magasztos elméleteknek és utópiáknak szentelik az idejüket, amelyek nem valósíthatók meg. Kielégítetlen a kíváncsiságuk és az információéhségük, és remekül fejezik ki magukat. levego.jpgÁllandóan új kapcsolatokra és szórakozásra vágynak, ezért sehol sem maradnak hosszabb ideig. Barátságosan és nyitottan közelednek a többi emberhez, mégis távolságtartónak és hűvösnek tűnnek. Hajlamosak a logikai bakugrásokra, és gondolataik sokszor csak a felszínen mozognak. Született közvetítők, állandóan új információkkal látják el a környezetüket. Tele vannak új ötletekkel, még a magától értetődőt is megkérdőjelezik, viszont nem érősségük a dolgok mélyére hatolás, és szeretik elkerülni a kötelezettségeket.

 

 
A párkapcsolatban mindenekelőtt szellemi partnert keresnek, akinek hasonló az érdeklődése, és nem korlátozza szabadságukat. Amíg a kapcsolat önkéntességen alapul és nem korlátozódik a kettesben töltött meghitt órákra, akár hosszabb ideig is kitartanak a társuk mellett. A velük töltött hétköznapok problémamentesek, rendívül szórakoztatóak és változatosak, bár időnként már túlzottan is eseménydúsak.

 

Nehezen boldogulnak a föld elem képviselőivel, akik mindkét lábbal a valóság talaján állnak, mindent alaposan megvizsgálnak, és azonnal felfedezik, ha egy elképzelésnek nincs valóságtartalma. Ezért sokszor összezúzzák a levegő-jegyűek gyönyörűen felépített légvárait. Pedig a levegő-típusúak éppen tőlük tanulhatnák meg, hogyan lehet a terveket megvalósítani.

 

A kifürkészhetetlen víz elem örök titok marad a levegő-jegyűek számára, hiszen a vízre-annyira jellemző érzelmeket nem lehet logikai úton megközelíteni. A levegő-jegyűek világa egyszerűen nem illik bele egy víz-típusú társ, pedig egy ilyen partner segítségével elvont gondolataik élet közelibbé és emberibbé válhatnának.

 

A tűz elem aktív és kezdeményező képviselői viszont kimondottan lelkesítik őket. Értékelik közvetlenségüket és lendületüket, még akkor is, ha néha már ők is túlzónak tartják a tűz-jegyűek dinamizmusát és meggondolatlanságát, amivel gyakran túllőnek a célon.

 

 

 

A víz-típus  

A víz típusú embereket az érzelmeik vezérlik, és nagyon érzékenyen reagálnak a környezetükben észlelt rendellenességekre. Finomra hangolt lelki antennájuk kiválóan érzékelik embertársaik igényeit, ez viszont igen nehézzé teszi számukra, hogy elhatárolódjanak a kívülről jövő befolyásoktól. Nagy erőfeszítésükbe kerül szembehelyezkedni mások elvárásaival, és ezért gyakran olyan energiák is befolyásolják őket, amelyek valójában nem rájuk irányulnak. Embertársaik hajlamosak alábecsülni őket, különösen, ami az érvényesülési képességüket illeti. Igaz ugyan, hogy nem dolgoznak teljes erőbedobással és következetesen a terveik megvalósításán, viszont kitartók és végül – bár sokszor kerülő úton – mindig elérik céljukat. viz.jpgHa úgy érzik, hogy nem tudnak megfelelni környezetük velük szemben támasztott elvárásainak, a rideg valóságból színes álomvilágba menekülnek. Nagyon fejlett a képzelőerejük, és érzékenységük révén ők ismerik a legjobban az emberi lélek mélységeit. Fontos számukra a múlt, ezért sokszor még akkor is ragaszkodnak az idejétmúlt dolgokhoz vagy gondolatokhoz, amikor a külvilág már teljesen megváltozott. Gyakran a művészetben vagy spirituális témák iránti érdeklődésben találják meg a lehetőséget arra, hogy alkotó módon kifejezésre juttassák az elveszett Éden utáni vágyukat.

 
A párkapcsolatokban elsősorban a másik közelségét és az érzelmi meghittséget keresik. Odaadók, és szívesen törődnek másokkal. Az intenzív érzelmi élet legalább olyan fontos számukra, mint a meghitt és biztonságos otthonban eltöltött gyengéd órák. Hétköznapjaik színesek és fantáziadúsak, bár gyakran zűrzavarosak és tervszerűtlenül alakulnak.

 

Óvakodnak a tűz elem közvetlenségétől is, mert attól tartanak, hogy ez az ösztönösség érzelmi sérüléseket okozhat bennük. Nem tudják hosszú távon elviselni a tűz-jegyűek állandó mozgásigényét. Pedig éppen ez az optimizmus és lendület enyhíthetne kissé a víz-jegyűek világfájdalmán.

 

A legszívesebben kitérnek a levegő elem képviselőinek útjából, mert úgy érzik, hogy szertelenségük és az általuk támasztott forgószél felkavarja tengerük felszínét. Ez a friss szellő ugyanakkor fel is üdíthetné a vízjegyűeket, és egy kevés könnyedséget csempészhetne sokszor tépelődő természetükbe.

 

Szívesen vannak viszont együtt a föld elem képviselőivel, akiknek a nyugodtsága, gondatlansága, állhatatossága és gyakorlatias életszemlélete biztonságot és támaszt jelent számukra. A túlzásba vitt tervezés és a merev szerkezetek viszont idővel akadályozzák az érzelmek szabad áramlását, ami nyomasztóan hat a víz-típusú emberek hangulatára.

 

Megosztás

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

 

IV. Elemek hiánya a párkapcsolatban

 

 

elem hiany.jpegAmikor valakiből hiányzik valamelyik elem

 

A horoszkópok legnagyobb részénél megfigyelhető, hogy az egyik elem csak csekély mértékben van jelen, vagy teljesen hiányzik. Ez azt jelenti, hogy az a minőség, amelyet ez az elem jelképez, teljesen idegen tőlünk. Nem érezzük, hogy közünk lenne hozzá, és nincsenek meg a csatornáink az érzékelésére.

 

Ezért érezzük magunkat bizonytalannak és zavartnak olyan emberek társaságában, akiknek a horoszkópjában ez az elem a hangsúlyos, és természetesen eszerint is viselkednek. Nehezen fogadjuk el, hogy egészen más életelvek szerint élnek, csodálkozunk, hogy milyen jól kiismerik magukat azokon a területeken, amik bennünket addig egyáltalán nem érdekeltek, és hogy milyen remekül megoldják azokat az élethelyzeteket, amelyeket mi a legszívesebben kikerülünk.

 

Ebben a különbözőségben azonban határtalan vonzerő rejlik, és hatalmas fejlődési lehetőséget jelenthet számunkra szembenézni azokkal a tulajdonságokkal, amelyek eddig tudatalattink mélyén rejtőztek, és nem képezték személyiségünk részét.

 

Az emberi lélek a teljességre vágyik, ezért keressük ösztönösen a találkozást olyan emberekkel, akik éppen ezeket a tulajdonságokat jelképezik. Az ilyen találkozások valóban a kiegészülés élményét nyújtják, bár a különbözőségből eredő vonzódás nemcsak rokonszenvet és szerelmet válthat ki belőlünk, hanem idegenkedést és ellenszenvet is.

 

Ha azonban a kiegészülés feletti öröm a két ember teljes szimbiózisához vezet, akkor az így kialakult kölcsönös függőség többé nem segíti őket a fejlődésben.

 

Ahol pedig túl intenzív a különbözőségből keletkező feszültség, nem jöhet létre igazi kapcsolat, mert a taszító hatás erősebb, mint a vonzóerő.

 

 

A tűz elem hiánya

tuz hiany.jpgAkiknél a tűz csak kis mértékben vagy egyáltalán nincs képviselve, általában energiahiánnyal küzdenek. Nehezen jönnek lendületbe, és hiányzik belőlük a késztetés, a lelkesedés és az erő ahhoz, hogy saját maguktól belefogjanak valamibe, majd azt a szükséges akaraterővel meg is valósítsák. A kihívásokat túlterhelésnek érzik, és gyakran nem találják meg életük igazi értelmét, mert nem bíznak a jövőben, és nem szőnek róla terveket. Ezért hajlamosak a pesszimizmusra és a depresszióra.

 

Éppen ezért érzik annyira vonzónak a tűz-típusú embereket, akik izzanak a lelkesedéstől, temperamentumosak, vállalkozó szelleműek, és nem félnek a kockázatvállalástól. A tűz feszültséget és változatosságot visz az életükbe. A tűz-jegyünk társaságában erősnek érzik magukat, és csodálják a másiknak azt a képességét, hogy mindig és mindenhol az események középpontjába tud kerülni.

 

Néha azonban már az idegeikre megy a tűz-jegyűek állandó cselekvési kényszere. Ilyenkor rendkívül fárasztónak érzik az együttlétet, és arra a következtetésre jutnak, hogy a tűz-típusú emberek csak addig nagyvonalúak, amíg az érdeklődés középpontjában állnak, és mindenki őket csodálja. Ez a hiányzó elem jelentheti a gyenge pontunkat, és ezt kapcsolatainkban éppúgy megélhetjük vonzódásként, mint ellenszenvként.

 

 

fold hiany.jpgA föld elem hiánya

Ezek az emberek általában nehezen alkalmazkodnak a hétköznapok követelményeihez, mert a valóság túlságosan józannak, korlátozónak, vagy egyszerűen csak unalmasnak tűnik számukra. Nem tudnak a pénzzel bánni, és nem figyelnek eléggé testi szükségleteikre. Idegenkednek a pontos tervezéstől és a kötelező jellegű megállapodásoktól. Szívesen kitérnek az élet kihívásai elől, ilyenkor a fantázia világába menekülnek, vagy állandó mozgásigényük kielégítésével vezetik le a feszültségeket.

 

Annál inkább vonzzák őket a föld-típusú emberek, akik a nehéz helyzetekben is talpon maradnak, és felelősségteljesen, megbízhatóan és rátermetten viselkednek. Egy föld-jegyű társsal a kapcsolat nyugalmat és rendszerességet vihet az életükbe. Föld-típusú partnerük jelenlétében biztonságban érzik magukat, és csodálják társukat, aki tervszerűen, célratörően és következetesen képes a hétköznapi problémákat és feladatokat megoldani.

 

Néha azonban idegesen reagálnak a föld-típus makacsságára és konzervatív, sőt időnként már-már korlátolt viselkedésére. Bosszantónak érzik a szőrszálhasogató kicsinyességet és az ötlettelen józanságot, ami a mindennapok során gátló, frusztráló hatással lehet a kapcsolatra.

 

 

A levegő elem hiánya

levego hiany.jpgAkiknél a levegő elem hiányzik, vagy csak kevéssé van képviselve, azokra általában jellemző a nehézkesség és a rugalmatlanság. Idegenkednek az elvont fogalmaktól és a bonyolult okfejtésektől. Nem képesek saját tetteiket objektíven és kritikusan szemlélni. Nehezen fejezik ki gondolataikat és véleményüket, a döntő pillanatban egyszerűen nem jutnak eszükbe a megfelelő szavak, és ez a frusztráció gyakran erőszakos viselkedéshez vezet.


Annál inkább kedvelik a levegő-típusú emberek társaságát, akik soha­sem fogynak ki az ötletekből, szórakoztatóak, olvasottak és szellemesek. Általuk jelenik meg az életükben a társaság, és a hétköznapok sohasem válnak unalmassá. Csodálják a levegő-jegyűek ötletgazdagságát és azt a képességüket, hogy bármilyen helyzetben villámgyorsan feltalálják magukat.

 

Ugyanakkor gyorsan kihozza őket a sodrukból a levegő-jegyűek állandó fecsegése, okoskodása, és idővel rájönnek, hogy a levegő-típusú emberek egy részének látszólag átfogó műveltsége voltaképpen csak az újságok főcímeinek ismeretéből fakad. Nehezen viselik el azt a visszafogottságot, amely a levegő-jegyű társat a szorosabb kapcsolatokban jellemzi, ugyanakkor túlzottnak tartják annak állandó igényét az emberi kapcsolatokra. Bizalmatlanul szemlélik ezt a két ellentétes viselkedésmódot, amelyet egyszerűen csak a felületesség és a hűtlenség bizonyítékának tartanak.

 

 

viz hiany.jpgA víz elem hiánya

Azok, akiknél a víz elem hiányzik vagy nem hangsúlyos, nehezen fejezik ki érzelmeiket, és sokszor saját szükségleteikre sem figyelnek. Csak akkor fordulnak belső világuk felé, amikor onnan már egyértelműjelzések érkeznek. Nem képesek átérezni mások helyzetét, ezért a többi ember gyakran visszafogottnak vagy keménynek tartja őket. Kételkedve és bizalmatlanul tekintenek mindenre, ami túlmutat a valóságon, és nem jellemző rájuk a romantikus álmodozás.

 

Éppen ezért keresnek víz-típusú társat, aki nyíltszívű, ötletgazdag, segítőkész és képes megérteni a másikat. Ilyen partner hoz meleget, mélységet és érzelmi meghittségét az életükbe. Csodálják, hogy milyen mértékben képes víz-jegyű társuk egy feladatnak szentelni magát, és hogy érzelmeit vagy álmait művészi módon tudja kifejezni.

 

Néha azonban kimondottan zavarónak érzik víz-jegyű társuk rendezetlen életét és örökös szenvedését. Az érzékfeletti világ iránti ösztönös érdeklődését ilyenkor pusztán a valóságtól való menekülésnek bélyegzik, és meg vannak róla győződve, hogy partnerük érzelmi sérülékenysége csak kényeskedés, amivel kibúvót keres a hétköznapok kihívásai és a felelősségvállalás alól.

 

Megosztás

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

 

V.Hány jegy van köztetek?

 

A párkapcsolat vizsgálata során azt is lehet vizsgálni, hogy két személy között hány jegy különbség van. Asztrológiai szempontból ez is egy fényszög kapcsolat, mely a két személy Nap-jegye között jön létre.
A Nap-jegyek fényszög kapcsolata megmutatja a kapcsolat jellegét, a tanulási feladatokat.

 

 

Keresd ki a leírások közül, hogy melyik vonatkozik rátok!

 

0. Azonos jegy-szerelmespár

 

0 jegy.jpgFel tudod idézni azon partnereid Nap-jegyét, akikhez különösen erős érzelmi szálak fűztek? Mely jegy szülötteivel érezted legjobban magad? Hamar kiderül, hogy azokkal érzed magad a legjobban, akiknek azonos volt a Nap-jegye a tiéddel. A társaságukban fesztelen voltál, önmagadat tudtad adni, mert egy hullámhosszon voltatok. Aki nem csak ugyanazon csillagjegyhez tartozik, hanem a születés napja is megegyezik a tiéddel, azokat hívja az asztrológia asztrális ikreknek. Már az asztrális ikerpárral folytatott puszta beszélgetés is hátborzongató tud lenni. A gondolkodásmód, az attitűdök, a szenvedélyek mind-mind kísérteties hasonlóságot mutatnak. A részletek természetesen különböznek, de a fontos dolgok tekintetében számos egyezés tapasztalható. Tény, hogy azokat a személyeket, akiknek ugyanaz a Nap-jegye, mint neked, és születésnapja csak pár nappal tér el a tiédtől, igen közelállónak érzed magadhoz. Gyakran már az első találkozások azt az élményt hozzák, mintha hosszú évek óta ismernétek egymást.

Persze pusztán az, hogy két embernek megegyezik a Nap-jegye, nem jelent garanciát a nagy szerelemre, de viszonyuk lelki tónusa olyan, ami a szerelemben csodálatos összhang alapja lehet. Mindazonáltal a szerelemben egy ilyen kapcsolat, a sok hasonlóság miatt, inkább jutalom, vagy „pihenő”, mint fejlődő kapcsolat.

 

 

Kos pár

Szenvedélyesség és változékonyság jellemzi kapcsolatukat. Mindenkettőjüknek saját elképzeléseik vannak, és ha szándékait különböznek, akkor hamar megvan a baj. Ha felülemelkednek ezen, és megtanulnak engedni, remekül együttműködhetnek. Nem ismernek félelmet, kalandos az életük együtt. Ők azért találkoztak egymással, hogy támogassák egymást. Sokat féltékenykedhetnek és gyanakodnak a másikra, ám szexuális életük sosem unalmas.
 
Bika pár
Érzéki kapcsolat az övék. A Bika a legcsökönyösebb jegy, ebből sok vitájuk lehet, de ők azért kerültek össze, hogy megtanulják, mikor ragaszkodjanak véleményükhöz, és mikor ismerjék be, hogy tévedtek. A közös privát szféra mindkettőjüknek fontos. A kölcsönös testi vonzalom ellensúlyozza azokat a pillanatokat, amikor kedvük lenne megfojtani társukat.
 
Ikrek pár
Mivel az Ikrek kettős jegy, mindkét fél 2 személynek számít, így viszont remekül megértik saját és a társuk kettősségét. Erősségük a kommunikáció. Szeretnek beszélni, hallgatni már nem annyira, sokszor nem figyelnek oda a másikra. Ezt meg kell tanulniuk. Ezenkívül, ami probléma lehet, hogy túlfeszítettek az idegeik. Ha kicsit visszavesznek a tempóból, akkor remekül kijönnek egymással, hiszen közös az érdeklődésük.

 

Rák pár
Fontos számukra az otthon és a család. Nagyon szeretnek kettesben lenni. Képesek telepatikusan érintkezni egymással. Jellemző rájuk, hogy kerülik a konfliktusokat, viszont ez egy időn után érzelmi sebeket okoznak, és elmérgesedhet a kapcsolat. Beállítottságokból fakadóan leggyakoribban az otthonnal kapcsolatos viták. Ami még gond lehet, hogy sokat nosztalgiáznak, emiatt a múltban élnek. Próbáljanak a jelenben illetve a jövőben élni.

 

Oroszlán pár
Odaadás, bálványozás, hűség, gyengédség, védelem, és aktív szexuális élet jellemzi két Oroszlán kapcsolatát. Mivel mindketten szeretik, ha valaki legyezgeti a hiúságukat, egyenrangúságot kell tanulniuk. Emellett hibájuk, hogy egoisták és drámaiak tudnak lenni. Előnyük viszont, hogy rendkívül kreatívak. Ha összefognak, valószínűleg összekapnak majd a részleteken, viszont ez az a terület, ahol összhangban lehetnek egymással. Meg kell tanulniuk kibontakoztatni kreativitásukat, önállóan és párban is.
 
Szűz pár
Ez a kapcsolat önmaguk tökéletesítéséről szól. A Szüzet úgy jellemezhetnénk, mint egy „készülő művet” így kapcsolatuk is valami ilyesmi lesz. Ha függetleníteni tudják magukat a kicsinyes kritikáktól, és formálni tudják önmagukat, akkor kapcsolatuk szépen fejlődhet. Mindkét fél gyarapodik, ha másokért tevékenykedhet. Összefogással ez is erősödhet.
 
Mérleg pár
Mindent megtesznek, hogy kedvére járjanak a másiknak. Sok barátjuk van, ha épp nem velük vannak, sokat beszélgetnek egymással. Mély empátiás készségükkel könnyen beleélik magukat a másik helyzetébe, ugyanakkor a saját dolgaikban nehezen döntenek. Amit tanulhatnak ebből a kapcsolatból, az hogy az a szépség, a romantika és a szerelem szervesen hozzátartozik a sikeres, kreatív párkapcsolathoz.
 
Skorpió pár
Intenzív érzések jellemi a kapcsolatot, melyet egyikük sem bán. Ez addig jó is, míg jól kijönnek egymással. Amint azonban nézeteltérésük támad, következmények súlyosak lehetnek. Makacsok, gyanakvók, bizalmatlanok valamint a végletek emberei. Ha elvesztik egymás bizalmát, soha nem nyerik vissza többé. Ekkor egymás ellen fordulnak, ellenségek lesznek. Ha viszont kapcsolatuk jól működik, akkor szexuálisan is megértik egymást. A szexualitás számukra kommunikációs csatorna is.
 
Nyilas pár
Nagyon jól szórakoznak együtt. Szeretnek filozofálni, utazni, vallási kérdéseket megvitatni. Néha annyira fontosnak tartják saját mondanivalójukat, hogy a másikra nem figyelnek elégé. Idealisták, és ha közös ideákban hisznek, erősítik egymást és a kapcsolatot. A függetlenség mindkettőjük számára fontos. Ennek a párosnak a buktatói a tévedhetetlenségből adódik. Mindketten azt hiszik, nekik van igazuk. Tudniuk kell elfogadni a másik igazát is.
 
Bak pár
A Bak törekvő jegy. Ha ezt a törekvést és ambíciójukat üzleti vállalkozás keretei között egyesítik, nagyon boldog pár lesznek. Ne felejtsék, hogy az élet nem csak munka, néha lazítsanak is. Szexuális életük nem túl felfokozott, azonban szenvedélyesek is tudnak lenni. Fanyar humorukat is megértik, közös nyelvet beszélnek, amit a kívülállók nem értenek.
   
Vízöntő pár
Ők ketten remekül kijönnek egymással, de túl elfoglaltak, a világ megmentésére koncentrálnak, így alig marad idejük egymásra. Sosem unatkoznak együtt. Mivel a Vízöntő szilárd jegy, legalább annyira makacsok tudnak lenni, mint a Bikák, vagy a Skorpiók, ez viszont súlyos problémákhoz vezethet. Meg kell tanulniuk engedni a másiknak. Szexuális életük sajátos. Intellektuson keresztül lehet elcsábítani egy Vízöntőt, ha ez sikerül, és lelkük is összekapcsolódik, csak ők képesek megérteni majd egymás közötti kapcsolatot.
 
Halak pár
Kettőjüknek közös elképzeléseik, és intuícióik vannak. Az Ikrekhez hasonlóan ők is kettős jegyek, ezért ebben a kapcsolatban is négyen vannak. A Halak tulajdonságaihoz tartozik, hogy a drogba és az alkoholba menekülnek a világ és a problémák elől. Ők ketten egyébként remekül megértik egymást. Telepatikusan működik a kapcsolat és gyakran befejezik egymás gondolatait.

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

 

1. Egy jegy eltérés - Egyenrangúság

 

1 jegy.jpegAz asztrológiában azt a csillagállást, amikor két jegy 30 fokos szöget zár be egymással, vagyis közvetlen szomszédokként helyezkednek el, félszextilnek nevezik. A legtöbb asztrológus ezt az állást gyenge csillagkapcsolatnak tartja, és Nap-jegy összeférhetőség tekintetében sem értékeli túl nagyra. Ezeknél a jegypárosításoknál az elemek és a minőségek, sosincsenek összhangban, és a jegyekre jellemző energiák sem mutatnak túl sok hasonlóságot. Akkor mi teszi mégis működőképessé kapcsolatukat?


Talán az, hogy bár a partnerek Nap-jegyei viszonylag „távol” vannak egymástól, más bolygóik azonban még közösek lehetnek. Ezeknek a partnereknek minden bizonnyal többet kell tenniük ahhoz, hogy kapcsolatuk sikeres legyen. Bármi is jelent vonzerőt, a  többnyire tudatos választás eredménye, és olykor előfordul, hogy az egyik személy felad valamit azért, hogy a kapcsolat létrejöhessen. Ez a csillagállás minden esetre az egyenrangúságról szól. A szembetűnő különbségek ellenére a zodiákus szomszédos jegyeinek szülötteit a párkapcsolatban egyenrangúnak kell tekinteni. A női fél, nem fog elmosogatni csak azért, mert nőnek született és a férfi sem fogja csak azért elvinni az autót a szervizbe, mert ő a férfi. Sokuk, talán éppen emiatt, teljesen eltér a konvencióktól, és nemigen követik a tradicionális mintákat.

 
Kos/Bika pár
A felületes szemlélő számára úgy tűnhet, e két jegyben nincs semmi közös. Uralkodó bolygójuk a Mars és a Vénusz. Közös tulajdonságuk, hogy függetlenek és egyenrangúak. Ha együttműködnek, akkor a Kos viszi előre a dolgokat, a Bika pedig befejezi, amibe a Kos belekezdett. A Bika megfékezi a Kost, a Kos pedig mozgásra ösztönzi a lustaságra hajlamos Bikát. Remekül kiegészítik egymást. Ami probléma lehet, az a Bika zárkózottsága és a pénz, ami mindkettőjük számára mást jelent. Könnyen dühbe gurulnak, ám míg a Kos amilyen gyorsan dühbe gurul, olyan könnyen le is higgad, úgy a Bika csak később robban és tovább is tart nála a harag. A hálószobában azonban remekül megértik egymást.
 
Bika/Ikrek pár
Az egyensúly vonzza őket egymáshoz. A Bika lassú, gyakorlatias és érzéki, míg az Ikrek a gondolatok világában érzik otthonosan magukat és a gyakorlatiasság nem jellemző rájuk. A Bika változatosságot és izgalmat kap, az Ikrek pedig (mivel ők rendszerint sokat idegeskednek) nyugalmat kaphatnak és tanulhatnak a Bikától. Alapvető tulajdonságaikból fakadnak a problémáik, vagyis, hogy míg az Ikrek sokat gondolkodik és beszél ezekről, addig a Bika csendes és visszahúzódó. A másik probléma itt is a pénz.
 
Ikrek/Rák pár
Különös kombináció. Sok hasonlóság van e két jegyben. Kapcsolatukban vannak hallgatag időszakok és hangulatváltozások, de mivel ezek közös jellemzők, megértik egymást. Emellett jó mesélők, és remek a fantáziájuk. A Rák kitartóbb és céltudatosabb, az élet minden területén, így az emberekkel is. Az Ikrek viszont inkább gondolatokhoz kötődik és megbízhatatlan. A Rák képes partnerét jobban összhangba hozni saját érzelmeivel, az Ikrek pedig segíti a Rákot az intuitív gondolkodásban.
 
Rák/Oroszlán pár
Uralkodó bolygójuk a Hold és a Nap, ebből adódnak az ellentétes pólusok. Tisztában kell lenniük az öntudat problematikájával. Az Oroszlán fennhéjazó és önző, és állandóan a reflektorfényt keresi. A Rák csak szeretne reflektorfénybe kerülni, de nem mutatja ki, és emiatt sértettséget érez. A másik probléma, hogy a Rák érzelmei és állandóságra való törekvése keresztezheti az Oroszlán életszeretetét és nagylelkűségét. Viszont ha a Rák intuitív képessége és gazdag fantáziája egyesül az Oroszlán kreatív energiáival, akkor sokkal többre viszik, mint külön.

Oroszlán/Szűz pár
Ők ketten a létezés két végpontjából érkeztek a Földre. Az Oroszlán szereti a csillogást és a közönséget, a Szűz inkább a háttérben marad és megfigyeli a részleteket. Az Oroszlánban legbelül egy gyerek lakik, aki azt mondja „Becsüljetek meg és szeressetek” A Szűz tudja ezt jól, de csak bizonyos határig hajlandó foglalkozni vele és kiszolgálni, sőt olykor kritizálja is őt és inkább a lelkét kutatja, hogy mi áll ennek a viselkedésnek a hátterében. Ha megtanulnak élni egymás különbözőségeivel, akkor kapcsolatuk kellemes meglepetéseket tartogat.

Szűz/Mérleg pár
Két békés jegy találkozása. A Mérleg mindent megtesz a béke kedvéért, akár az igazságot is elferdíti. A Szűz ilyet nem tesz, ehelyett állandó kritikával illet másokat, ám ez nem rosszindulatból fakad. A Szűz született jóindulatú lélek, és a benne lévő tökéletességre törekvés nem más, mint önmagával szemben támasztott maximalizmus. Kapcsolatuk titka abban rejlik, hogy a Mérleg meglátja a szépséget abban, amit a Szűz tökéletlennek lát. Ha együtt maradnak, a Szűz kisebbíti, a Mérleg megteremti a szépségeket, ketten együtt pedig olyan párost alkotnak, amitől eláll az ember lélegzete.

Mérleg/Skorpió pár
Kapcsolatukat a felfedezés szelleme hatja át. A Skorpiót lenyűgözi, hogy a Mérleg minden oldalról képes megvizsgálni a dolgokat. A Mérleg pedig csodálja a Skorpiót állhatatosságáért, ahogy képes a dolgok megszerzésére törekedni. A Skorpió segít, mikor a Mérleg döntésképtelen, a Mérleg optimizmusának pedig sikerül a itt-ott keresztülhatolnia a Skorpió páncélzatán. A szexben is kitűnő párost alkotnak.

 

Skorpió/Nyilas pár
A Nyilas azt mutatja magából, aki, a Skorpió ellenben nem ugyanaz, mint akinek mutatja magát. A különbözőségek ebből adódnak. Egy dolog képes őket mégis összehozni: a szerelem. A Skorpió ebben a kapcsolatban megtanul bízni valakiben, a Nyilasnak pedig sikerül tompítania a nyersességén. A Nyilas azt tanulja ebben a kapcsolatban, hogy erős akarattal bármi el lehet érni, a Skorpió pedig azt, hogy erős bizalommal és hittel a veszni látszó dolgokon is lehet változtatni.

Nyilas/Bak pár
A Bak jellemzője, hogy eléri a célját, és aztán új célokat tűz ki maga elé. A Nyilas pedig az igazság megismerésére törekszik és közben lenyűgözi őt a Bak magabiztossága, határozottsága. A tekintélytisztelő Bak könnyen a Nyilas meggyőződéseinek és hitének a rabjává válhat, és könnyen meglehet, hogy amikor a Nyilas ezt észreveszi, megpróbálja majd eltéríteni a Bakot a célja felé vezető útról. A Bak ekkor kitör a karámból és továbbra is halad a célja felé. A Nyilas emlékezteti majd őt, hogy nem a cél a fontos, hanem az odavezető út. 

Bak/Vízöntő pár
Az Uránusz felfedezése előtt mindkettőt a Szaturnusz uralta, ebből adódik, hogy több közös vonásuk is van. A Vízöntő saját szabályai szerint él, a Bak ellenben fontosnak tartja a szabályok és előírások betartását. Ő 16 órát dolgozik egy nap alatt, a Vízöntő közben a világ titkait kutatja. Ha a Bak megismeri a Vízöntő tulajdonságait, segíthet neki briliáns ötleteit a gyakorlati életben is hasznosítani, és mivel több dologra is képes figyelni egyszerre, saját céljai felé is képes törni.

Vízöntő/Halak pár
Harmonikus párt alkotnak ők ketten. Mindkettőjüknek sajátos a gondolkodása, de eltérő módon. Amikor képességeiket valamilyen kreativitást igénylő vállalkozás keretében (lehet ez a családjuk is) egyesítik, együttműködésük sikeres. A kapcsolat buktatói: az érzelmek. A Halak empatikus, a Vízöntő intellektuális beállítottságú. Amire oda kell figyelniük, az, hogy a Halak számára az alkalmazkodás és az elnyomás között vékony a határvonal.

Halak/Kos pár
Nem sok közös van bennük. A kapcsolat kizárólag a jegyeket uraló bolygókról szól. Neptunusz és Mars. A Kos agresszív és egoista, türelmetlen és sokszor - joggal- azt hiszi, hogy bármit megtud csinálni. Ezzel szemben a Halak kedves és művészi beállítottságú. A megfelelő önismerettel rendelkező azonban észreveszik, hogy az előző életeik valamelyikében kapcsolatban álltak egymással, mivel ennek jelei sokszor nyilvánvalóbbak, mint a jelenlegi életükre jellemző különbségek. Ha sikerül megtalálniuk a közös nevezőt, kapcsolatuk működőképes lesz.  

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

 

2. Két jegy eltérés - Szoros barátság

 

2 jegy.jpgAzt a csillagállást, amikor két jegy 60 fokos szöget zár be egymással, vagyis két jegy választja el őket egymástól, szextilnek nevezzük, amit egy kiegyensúlyozott, kellemes, nyugodt csillagkapcsolatnak tartják. Az ilyen kapcsolat talán nem tartogat olyan nagy szenvedélyeket, ami teljesen magával ragadja az embert, vagy valóságos földrengést idéz elő. A viszony lényegét ugyanakkor az adja, hogy a partnerek őszintén szeretik egymást, szoros intuitív kötelék van közöttük, és a legjobb barátai egymásnak.

 

Kos/Ikrek pár
Mindketten impulzívak, könnyen kinyilvánítják pillanatnyi érzéseiket, gondolataikat. Nagy mozgástérre van szükségük, mert rengeteg energiájuk van. Ebből adódóan élvezik egymás társaságát. A legkevesebb kihívást tartogatja ez a kapcsolat. Ezen kívül hatással vannak egymás személyiségére is, támaszt és gyengédséget adnak egymásnak.

 

Bika/Rák pár
Sok közös vonás van bennük. Szeretik az otthonukat, a kertet, a főzést és a művészeteket. Kerülik a konfrontációt. Ritkák az érzelmi kitörések ebben a kapcsolatban, általában olyankor, ha valamelyikük sarokba szorítva érezi magát. A Bika ilyenkor dühöng, a Rák pedig küzd. Gyakran előfordul, hogy Hol vagy aszcendens kapcsolat is van közöttünk, ami karmikus összeköttetésre utal. Nagyfokú intuitívitás jellemző rájuk. A Rák féltékeny, a Bika könnyen gerjed haragra, de kitartóak és nem adják fel a kapcsolatot.

 

Ikrek/Oroszlán pár
Az Ikrek ösztönösen megérzi az Oroszlán elfogadottság iránti igényét. Mindketten meglátnak bizonyos tulajdonságokat a másikban. Az Ikrek rendszerint nem akarja a háttérbe szorítani az Oroszlánt, szívesebben marad az oldalvonal mellett és ezt mindketten élvezik. Az Oroszlán szilárd, az Ikrek pedig változó, ez okozza kapcsolatukban a legnagyobb gondot. Az Oroszlánt semmi sem tudja jobban az őrületbe kergetni, mint hogy társa nehezen dönt. Viszont az Ikrek legtöbbször maga sem tudja, mit is akar.

 

Rák/Szűz pár
A harmóniáról más elképzeléseik vannak, mégis megértik egymást. Külső szemmel kevesen értik meg ezt. A Szűz tudja, mivel tompíthatja a Rák rosszkedvét, a Rák pedig támogatja őt a tökéletességre való törekvésében. Mindketten szereti a munkát és keményen dolgoznak. Problémák. A Rák makacs és követelőző, a Szűz pedig kritikus. Ha egyszerre vannak rossz hangulatban, az csúnya képet fest.

 

Oroszlán/Mérleg pár
A Mérleg minden témában vitát kezdeményez, és kérdéseket tesz fel, az Oroszlánt ez néha bosszantja. Viszont a Mérleg a legközvetlenebb jegy, amit az Oroszlán nagyra értékel. A probléma egyrészt a Mérleg döntésképtelensége. Nem könnyen dönt, viszont amikor eldönt valamit, az el van döntve. Emellett ő a békesség merőzésére törekszik, az Oroszlán pedig engedelmességet vár el. Hogy mi köti őket mégis össze? Az a semmi, amiről mindketten úgy gondolják, hogy befog következni.

 

Szűz/Skorpió pár
Ők ketten kivételt képeznek, mivel a többi szextil kapcsolattal ellentétben, nekik nagy kihívásokkal kell szembenézniük, még pedig a Skorpió természete miatt.  A Szűz ebben a kapcsolatban a háttérbe szorulhat. Emellett mindketten szeretnek egyedül lenni. A Skorpió a dolgok mélyére tör, erős és uralomra tör, addig a Szűz a részleteket kedveli. A Skorpiónak vigyáznia kell, mert ha tulajdonságai előtérbe kerülnek, akkor a Szűz háttérbe szorul, és megkezdődik a kapcsolat gyors hanyatlása.

 

Mérleg/Nyilas pár
A két legőszintébb, legszerencsésebb bolygó uralja őket, a Vénusz és a Jupiter. Nagyon jól boldogulnak. Mindketten az ideálok megvalósítására törekszenek. Többnyire meglátják egymásban mindazt a lelki és fizikai stimulációt, amit csak egy pár akarhat. Az egymást iránti elkötelezettség ugyanakkor mindkét jegynél problematikus lehet. Ha túl jutnak lépni a jelentéktelen konfliktusokon, ketten bármit elérhetnek.

 

Skorpió/Bak pár
Nehéz őket megérteni. Mindkét jegy szülöttje tisztában van a hatalom jelentőségével és sajátos módon próbálják megszerezni. Semmi sem állíthatja meg őket. A Skorpió titkolózási hajlama nem zavarja a Bakot. Az ágyban is remekül megértik egymást, transzcendentális élmény nyújtanak egymásnak. Emellett hűségesek is. Az egyetlen probléma ebben a kapcsolatban a pénz.

 

Nyilas/Vízöntő pár
Mindketten függetlenek, de különféle módon. A Nyilas fizikai, a Vízöntő a mentális szabadságot helyezi előtérbe. Az Uránusz befolyása alatt a Vízöntő gyűlöli a színlelést, ebben társára talál a Nyilasban. Nem bája annak szókimondását, mert töbre értékeli, mint a Víz jegyűekkel folytatott nyakatekert társalgást. Kapcsolatuk egészen addig működik, míg el nem megy valamilyen dogma irányába. Elég változatosságot tartogat a kapcsolat ahhoz, hogy jól érezzék magukat benne, még ha törvényesítésre nem is kerül sor.

 

Bak/Halak pár
Egymás legjobb barátaiként, bajtársként kerülnek kapcsolatba. Értik, honnan jön és merre tart a másik. Ennek ellenére mégis vannak olyan helyek, ahová a Bak Föld jegye miatt nem tudja követni a Víz jegyű Halakat és ez viszont is igaz. A Bak a Földön érzi jól magát, a Halak a Vízben szeret elmerülni. A Bak gyakorlatias, alapos, elvont gondolkodású. A Halak a képzelet és a lehetőségek tágítására ösztönzi őt. Ameddig megértik egymás másságát, nem kell sok problémával szembenézniük. Ha viszont a Bak érvényesíti akaratát a Halakkal szemben, az könnyen az alkohol, a drog, vagy egy szexuális partnerrel folytatott viszonyba menekül.

 

Vízöntő/Kos pár
Kapcsolatukat az izgalom jellemzi. Több közös vonásuk van, mint gondolnák. Elsőnek a felfedező szellemet érdemes megemlíteni. Az új megismerésének szándéka egy pillanat alatt hatalmába keríti őket. Gondolkodásuk sajátos, ami külön köteléket jelent közöttük. A Vízöntő villámgyors felfogóképességével lenyűgözi a Kost, az a határozottság pedig, amivel meghozza a Kos a döntéseit, a Vízöntőt ejti csodálatba. Probléma közöttük, hogy a Kos ösztönösen cselekszik, nem aggódik a holnapért. Ez a pénzügyekben jelenthet gondot. A másik, hogy a Kosnak oda kell figyelnie az egójára, mert az önzőség még a legnagyobb emberbarát Vízöntőt is bosszantja.

 

Halak/Bika pár
A Halak kettősségéből fakadóan a kapcsolat személyről szól. A Bika gyakorlatias, ami kedvére van a Halaknak.  Viszonzásképp ő kényelmet és színt visz a Bika életébe. Erős karmikus kapcsolat van közöttük, amit a Halak meg is érez, a Bikának időre van szüksége, mire ezt feldolgozza, de ő is érzi. Sokat tanulnak egymástól. Probléma lehet, hogy amikor a Bika választ követel, a Halak nem ad egyértelmű választ, mert vonakodik még e a legegyszerűbb témákban is az egyértelmű megnyilvánulásoktól. A Bika csökönyössége összességében azonban nem jelent akadályt a kapcsolatban, ami mindkét fél számára élvezetes és romantikus.  

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

 

3. Három jegy eltérés - Tanár és tanítvány

 

3 jegy.jpegAkinek a Nap-jegyét három jegy választja el a tiédtől, ott a jegyek minőségei megegyeznek ugyan, de az elemek összeférhetetlenek. A csillagállást, amikor a jegyek 90 fokos szöget zárnak be egymással, azt quadrátnak nevezzük.

 

Az ilyen kapcsolatok alapját egyfajta tanár/tanítvány viszony képezi, ám a hagyományos felállással ellentétben a párkapcsolaton belül ezek a szerepek folyamatosan felcserélődnek. Időnként te vagy a tanár, párod a tanítvány és fordítva. Azt fogod tapasztalni, hogy azon két jegyből, melyek quadrátban vannak a tiéddel, az egyik jegyből több embert ismersz, mint a másikból. Az egyik jegy valószínűleg folyamatosan jelen van az életedben. Ez azt jelenti, hogy ez a kapcsolat nagy lehetőséget rejt magában a tanulásra és a fejlődésre. Sok lesz benne a kihívás, tartogathat nehézségeket is, de nincsen kudarcra ítélve. Ez a csillagállás párkapcsolatban nem éppen a kényelem garanciája, mivel a quadrát feszültséget generál, ugyanakkor épp emiatt tanulásra és cselekvésre sarkall.

 

Kos/Rák pár
A Rák szereti, ha kedveskednek neki, simogatják, becézgetik, de erre a Kosnak általában nincs ideje. Elvárja, hogy állandóan kényeztesd, gondoskodj róla, ezért néha elveszted a türelmed, mert a társad olyan, mint egy kisgyerek. Ha nem kap elég figyelmet akkor váratlanul elkeseredik vagy éppen durcás lesz, és engesztelni kell. Ám képtelenség rá haragudni, mert a következő pillanatban már megint vidám, ártatlanul mosolyog, és minden a legnagyobb rendben van. A szerelemben érzelmes és gyengéd. Mindketten birtokolni akarjátok a másikat, a kölcsönös féltékenykedés gyakori sértődésekbe torkolló veszekedés forrása lehet köztetek. A Rákkal lehet szerencséd, de sok könnycsepp is hullhat ebben a kapcsolatban. Általában egy jó kiadós szex segít a feszültségek feloldásában, ehhez a Kos nagyon ért. Párod nem igazán tüzes szerető, de te képes vagy a legjobbat kihozni belőle.

 

Bika/Oroszlán pár
Erős, örömteli kapcsolat - az élet szeretete és élvezete köt össze titeket. Mindketten imádtok nagyokat enni, sütkérezni a napon, vagy délig lustálkodni az ágyban. Te boldogan főzőcskézel, ínyencségeket készítesz kedvesednek, hízelegsz neki, kiszolgálod, amivel egy Oroszlán igencsak elégedett - egy darabig. Azután elege lesz az édes kettesben eltöltött órákból. El kell fogadnod - bármennyire nehezedre is esik - hogy az Oroszlán szenved a hétköznapok szürkeségétől, és ennek ellensúlyozására szüksége van a szórakozásra másokkal is. Neked szerencsére megvan minden képessége arra, hogy a tekergő fantáziájú Oroszlánodat kilengései ellenére is megtartsd, hiszen bármikor képes vagy levenni a lábáról valamilyen érzéki természetű meglepetéssel. Mindketten kitartóak és öntudatosak vagytok. Ebben a kapcsolatban, mint az összes többiben is, az Oroszlán akarja viselni a nadrágot. Viszont te is szívesen irányítanál. Kompromisszumot kell kötnötök, ami csak úgy képzelhető el, ha hagyod, hogy a párod érezze magát vezető pozícióban, te pedig elfogadod - legalábbis látszólag - a második helyet. Ha ezeket a kemény próbákat ki tudjátok állni, és képesek vagytok alkalmazkodni egymáshoz, akkor nagyszerű életet élhettek együtt, csodálatos szexuális élményekben lehet részetek, mert az érzékiség mindkettőtök kedvenc elfoglaltsága.

 

Ikrek/Szűz pár
Unalmas, érdektelen kapcsolat. Legalábbis a te részedről. A Szűzek munkamániás emberek, szigorú rend szerint élnek. Ez téged különösebben nem kápráztat el, sőt inkább idegesít. Mint ahogy a gondoskodása is terhedre van. Pedig nem ártana egy kis fegyelmet és rendszerességet tanulnod valakitől. A Szűz erre alkalmas lenne, de te roppant unalmasnak és érdektelennek tartod. Pedig föl lehetne rázni, csak hát az érzelmi megnyilvánulásokkal kissé hadilábon állsz. Nem tudsz mit kezdeni az elfojtott vágyakozásával, te szereted leegyszerűsíteni a dolgokat, nincs arra időd, hogy a lelki mélységeiben kutakodj. Ez téged igazán nem is érdekel. A társad fontosnak tartja az emberi kapcsolatok ápolását, csak ő nem olyan felületesen intézi ezt mint te. Ő megadja a módját mindennek. Neki első a munka, utána jön a többi. Mindent a maga helyén és idejében. Nem érti, hogy tudsz állandóan pörögni, nyüzsögni, mért ütöd bele mindenbe az orrodat. És hova rohansz egyfolytában? Túl sok vagy neki. Mindezek ellenére izgalmas vagy számára.

 

Rák/Mérleg pár
Meghitt, de kissé problémás kapcsolat. Társad megértő és türelmes veled, pedig gyakran úgy viselkedsz, mint egy durcás kisgyerek. Még a hisztis kitöréseidet is elviseli. Cserébe neked el kellene fogadnod, hogy egy Mérlegnek szüksége van némi privát életre, a barátaira, hobbijaira, a külön útjaira. El kellene őszintén mondanotok, ha valami gondotok van egymással. Társad a hajlamosabb kettőtök közül a nehézségeket a szőnyeg alá söpörni. Te sem szólsz, ha valami bajod van, mert nem akarod a másikat megbántani, vagy nem akarod a lelkedet túlzottan kitárni. Pedig ha ki tudnátok beszélni mindazt, ami a szíveteket nyomja, akkor hosszan tartó, igazán romantikus szerelemben élhetnétek. Ha ezt a fontos problémát nem oldjátok meg, akkor az egész életetek egy nagy zűrzavarrá változhat, mert nehézségek az élet minden területén adódhatnak, amit nap mint nap meg kell oldani. Vagyis igen sürgető mindkettőtök számára az őszinteség megtanulása. Az ágyban tökéletesen megértitek egymást, szinte kitaláljátok egymás gondolatait, egymás kívánságait. Akkor miért olyan nehéz az őszinteség ha egyéb dolgokról van szó?

 

Oroszlán/Skorpió pár
Kiszámíthatatlan rejtélyes kapcsolat. Vonzódtok egymáshoz, sok a hasonlóság, sok a közös vonás bennetek. Számos kérdésben azonos hullámhosszon vagytok, módszereiteket tekintve azonban mégis nagyon különböztök. Te egy nagystílű, uralkodni vágyó, nyíltan parancsolgató ember vagy, amíg a Skorpió halkan és észrevétlenül éri el azt, amit akar. Nem árt azonban az óvatosság. Hallgass jobban az ösztöneidre, és ne játszadozz felelőtlenül egy Skorpióval, mert hajlamos a bosszúállásra. Fontos lenne, hogy el tudjátok fogadni a párotok másságát. Ha nem akarjátok egymást a saját képetekre formálni, akkor sok öröm forrása lehet ez a kapcsolat. Te nyílt, egyenes és őszinte vagy, párodnak meg szenvedélye a titoktartás, és a mások titkainak kifürkészése. Valószínűleg sokszor nem értitek, miért kell a másiknak úgy cselekednie, ahogyan azt teszi. A Skorpió szerint nem kell mindig mindent mások orrára kötni. Szerinted pedig te is igazán meg tudod szűrni, hogy kinek mit árulj el. Nem érted, hogy a társad milyen alapon vár el őszinteséget tőled, amikor ő maga is mindig titkolózik és mellébeszél. Köztetek mindig ott vibrál valamilyen feszültség, és ez épp elég ahhoz, hogy izgalmasnak tartsátok a másikat. A szexben remekül megértitek egymást, hiszen te igazán nagy játékos vagy, és a párodnak sem kell a szomszédba menni egy kis érzékiségért, feltéve ha éppen nem a depressziós időszakát éli.

 

Szűz/Nyilas pár
Veszekedős, de inspiráló kapcsolat. Téged igencsak bosszant a Nyilas pökhendisége, és amikor csak lehet, ezt az orra alá is dörgölöd. Lehetőleg mások előtt. De társadban emberedre találsz. Hasonlóan szellemes és lényegre törő válaszokat kapsz tőle. Ettől csak még mérgesebb leszel, de titokban azért tetszik is neked. Végre valaki, akivel elmés szócsatákat vívhatsz. Ne feszítsd azonban túl a húrt, partnered alapvetően békés természetű, keress inkább olyan elfoglaltságot kettőtök számára, amiben nagyobb az egyetértés köztetek. Talán inkább hódoljatok az érzéki élvezeteknek az örökös szócsatározás helyett. Fitogtassátok a szellemességeteket és találékonyságotokat az ágyban, mindketten jobban jártok. Párod lelkesen, lendületesen áll neki ennek a témának, hagyd magad megfűzni. Tedd félre a magadra erőszakolt prüdériádat, engedd szabadjára elfojtott vágyaidat, tedd meg bátran, amit az ösztöneid súgnak.

 

Mérleg/ Bak pár
Nyugodt, kiegyensúlyozott kapcsolat. Lenyűgöz a társad higgadt szilárdsága, tiszteled szorgalmáért, és vakon megbízol a tanácsaiban. Őt viszont a te bohémságod és fantáziád varázsolja el. Ha nem is túl szenvedélyes, de mindkettőtök számára tanulságos és biztonságot adó ez a kapcsolat. Itt igaz az a megállapítás, hogy az ellentétek vonzzák egymást. Remek párost alkothattok ti ketten és a legjobbakat hozhatjátok ki egymásból. Nálatok jól elkülöníthető, ki mihez ért, ki milyen feladatokat tud ellátni közös életetekben. Szeretetben és romantikában sincs hiányotok, de ehhez a párodnak meg kell tanulnia kimutatni a saját érzéseit, és elfogadni a tőled érkező jóságot, vidámságot, kedvességet. Nem kell olyanná válnotok, mint amilyen a másik, de mindkettőtöknek hasznos lehet, ha néhány szokást, megnyilvánulási formát átvesztek egymástól. Ezáltal te kitartóbbá, önállóbbá válhatsz, míg partnerednek abban lehetsz segítségére, hogy kedvesebbé, közvetlenebbé tegye a kapcsolatait másokkal. De természetesen főleg veled. A különbözőségeteken nem veszekedni kell, inkább örülj annak, hogy a párod mennyi mindenre képes, amire te nem. És fordítva is igaz ugyanez.

 

Skorpió/Vízöntő pár
Óvatos, bizalmatlan kapcsolat. Nehezen tudjátok eldönteni az erőviszonyokat. Társad akaratos, befolyásolhatatlan, amit egyrészt tisztelsz, másrészt nem tudsz vele mit kezdeni. Mindketten hajlamosak vagytok arra, hogy eltitkoljátok az érzéseiteket. Az őszinteség gyakorlása ezért fontos feladat lenne számotokra. Te valamiért úgy gondolod, hogy sokkal izgalmasabb vagy a társadnak, ha titokzatoskodsz és nem kötsz mindent az orrára. Azt hiszed ebben rejlik a varázsod. Párod pedig egyszerűen csak azért titkolózik, mert neki a szabadság fontos, és ennek megtartása érdekében hallgat el bizonyos dolgokat előled. Ezt azonban te nehezen tűröd, hiszen már-már mániákusan kutatod mások titkait, rejtegetett dolgait. Ha azt akarod, hogy Vízöntő kedvesed sokáig szeressen, és ne akarjon elmenekülni tőled, akkor úgy kutakodj életének különféle területein, hogy a szabadságvágyát és a szabadságigényét ne sértsd meg. Próbálj megbízni benne, ne féltékenykedj állandóan, engedd őt hosszú pórázra, nem fog visszaélni vele.

 

Nyilas/Halak pár
Kellemes kapcsolat. Rengeteg közös tulajdonságotok van. Joviálisak, jóindulatúak vagytok mindketten és fontos a hit számotokra. Társad odaadóan gondoskodik rólad, ugyanakkor tisztel és csodál, ami nagyon kedvedre való. Ráadásul átengedi neked a vezető szerepet. És hogy a boldogságod teljes legyen, még hálás közönség is, ámulva hallgatja a szónoklataidat. Cserébe te elkápráztatod őt, gáláns és elbűvölő vagy, boldogan lubickolsz a rajongásában. Igaz viszont, hogy néha a jóból is megárt a sok. Ezért, ha alkalom adódik akkor elszöksz, hogy valami izgalmas kihívást keress magadnak. Az állandó szabadság utáni vágyaddal csak rövid ideig vagy képes élvezni ezt a feléd áradó, szinte fojtogató szeretetet. Párodnak el kell ezt fogadni, - mivel nem tehet mást ebben a kapcsolatban - hogy csak úgy képes megőrizni a szerelmedet, ha hosszú pórázra enged. Sajnos ez a Halak sorsa egy Nyilassal szemben. A szexben amúgy csodálatosan megértitek egymást.

 

Bak/Kos pár
Őszinte, mély kapcsolat. Te sokakkal ellentétben, kifejezetten rokonszenvesnek találsz egy Kost. Tetszik neked, hogy a párod olyan merész, heves és konok, imponál az ereje és a nyíltsága. Érzed, hogy megbízhatsz benne, és ez számodra nagyon fontos szempont. Az ő társaságában képes vagy feloldódni és megnyílni egy kicsit, hiszen egyébként zárkózott és bizalmatlan vagy. Hamar megtaláljátok egymás szívéhez az utat. Ha meg akarod őt tartani, akkor próbáld jobban kimutatni az érzéseidet, ne légy annyira konok, befelé forduló. Meglátod, ha kicsit megerőlteted magad, menni fog, és a partnered ezt nagyon fogja értékelni.

 

Vízöntő/Bika pár
Vonzó kapcsolat. Hasonlók az elvárásaitok mind érzelmileg, mind egzisztenciálisan. A különbség talán annyi, hogy te inkább a józan eszedben bízol, míg társad a megérzéseire hallgat, és ez néha vitákhoz vezet. Neked kéne belátóbbnak, megértőbbnek lenned, nem kell mindent olyan szigorú kritikával szemlélned. Társad felnéz rád, csodálja a különleges képességeidet, ne élj ezzel vissza. Fogadd el, hogy az ő tempója lassúbb mint a tied, engedd azért őt is szóhoz jutni néha. Neki is megvan a magához való esze, csak jóval megfontoltabb és alaposabb és körültekintőbb nálad. És nem ártana, ha néha őt is elvinnéd a külön útjaidra.  Mindketten szorgalmasak, törekvők vagytok, sokra vihetitek, ha azonos célokért küzdetek. Alkalomadtán azért lazítsatok egy kicsit, a munkán kívül más örömök is vannak még az életben.

 

Halak/Ikrek pár
Nehéz, de érdekes kapcsolat. Egy Ikrek arról híres, hogy szerinte mindenhol jobb, mint otthon, s ez téged a végletekig kiboríthat. Hosszú távon persze kiderül, hogy kedvesednek valójában nagyon is fontos, hogy legyen egy barátságos otthona, egy türelmes és szerető társa, aki mindig hazavárja. Ez a felismerés azonban csak a sok magányos este, álmatlan éjszaka és a kitartó szerelem jutalma. Te amúgy is elég érzékeny és sértődős vagy, gyakran érzed azt, hogy a párod csak játszik veled. Viszont olyan színesen tudod kifejezni az érzelmeidet, hogy partnered csak ámul és bámul, mivel ez nem igazán az ő asztala. Fontos számodra, hogy folyton bizonygassa a szerelmét, de ezt ne követeld erőszakosan, mert ezzel elriaszthatod. A szerelemről alkotott különböző felfogásotok miatt a hűséggel amúgy is lehetnek problémák köztetek. Ez a kérdés főleg téged érint kellemetlenül. Te a szeretkezést az érzelmek kölcsönös áramlásának tartod, az Ikrek pedig játéknak. Ez a két felfogás nehezen fér meg együtt. Párodnak tudomásul kell vennie, hogy hatalmas az érzelemszükségleted és jobban ki kell mutatnia az érzelmeit. Te pedig megtanulhatod tőle, hogy nem kell mindent annyira komolyan venni.

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

 

4. Négy jegy eltérés - Alkotó együttműködés

 

4 jegy.jpgAlkotó együttműködésen azokat a párkapcsolatokat értjük, ahol mindkét fél szabadon használhatja képességeit és alkotóerejét, önmaga kiteljesítésére. Amikor két Nap-jegy között négy jegy az eltérés, azaz 120 fok, azokat az asztrológia trigon csillagállásnak nevezi, más szóval, azonosak az elemeik. Az energiaátadás könnyen és zökkenőmentesen zajlik. Általánosan elmondható, hogy két közös elemű jegy harmonikus párost alkot, mivel energiáik döntően azonos jellegűek.

 

Egyforma karakterekről van szó. A tűz jegyek szülöttei aktívak és dominánsak, a föld jegy képviselői gyakorlatiasak és alaposak, a levegőjegyben születettek intellektuálisak, a vízjegyek szülöttek pedig érzelmileg értik meg egymást. Néha azonban pont ez a nagy egyetértés okoz, paradox módon mégis problémát. Egy trigonális párkapcsolat időnként olyan nyugalmat biztosít, hogy a felek önkéntelenül is a problémákat kreálnak, mintha gyötrelmekre és megpróbáltatásokra lenne szükségük az izgalom fenntartására.

 

Kos/ Oroszlán pár
Érdekes, vonzó kapcsolat. Jellemetek egyforma: lelkesedés, akarat, lendület. A hiúság és akaratosság mindkettőtökre jellemző. De vigyázz, az Oroszlánnak minden kell vagy semmit. Mindketten főszerepet akartok vállalni ebben a kapcsolatban, de az egyiknek engednie kellene. Te folyton utasításokat osztogatsz neki, ő meg állandóan parancsolgatni akar. És mindezek fejében még azt is elvárja, hogy csodáld őt és felnézz rá. Ez azért már sok egy kicsit a te jól fejlett egódnak. Ez a tipikus két dudás egy csárdában esete. Egy Oroszlán éppen oly erős akaratú és határozott mint te, és ez nem könnyíti meg a hétköznapjaitokat, ám annál érdekesebbé teszi kettőtök viszonyát. Becsülitek, meghallgatjátok a másikat, és még ha sok dologban különböző is a nézetetek, tiszteletben tartjátok egymás véleményét, sőt gyakran el is gondolkodtok rajta. Ha mégis adódik néhány komolyabb vita, egészséges optimizmusotok és humorotok segít felülkerekedni a gondokon. A szex közös nevező, mivel ebben mindketten nagy étvágyúak vagytok.

 

Bika/ Szűz pár
Látszólag zaklatott és kissé unalmas kapcsolat. Már ami a hétköznapi tevékenységeiteket illeti. Mindketten túl körültekintőek, megfontoltak vagytok. Igaz, hogy egy Szűz hűséges és ragaszkodó, szereti az otthonát és kézben tartja a háztartást, de néhány dologgal határozottan az idegeidre megy. Hozzád képest túl kényelmes és pedáns, zavar pihenés közben, mindenért rád szól, nem hagy békén egy percre sem. Állandóan nevelni akar, ezt pedig ki nem állhatod. Ugyanakkor mégis van valami, amiben összeilletek. Az érzéki örömöket kedvelő Bika, és a félénken romantikus lelkületű Szűz kiváló partnerek lehetnek az ágyban. Ezen a téren teljességgel ki tudjátok elégíteni egymás legtitkosabb vágyait is. Nagyszerűen egymásra tudtok hangolódni. Azt azonban tudomásul kell venned, hogy a Szűz a kezdeményezéshez túlzottan szemérmes. Ezért neked kell megtenni mindig az első lépést. Nem szabad elvárni a Szűztől, hogy elsőként legyen aktív, az ő számára sokkal egyszerűbb a háttérben maradni, és alkalmazkodni a másik kívánságához. Ebben a kapcsolatban - az ágyban legalábbis - megkaphatod azt a vezető szerepet, amit amúgy is annyira szeretsz.

 

Ikrek/ Mérleg pár
Kellemes, de nem zökkenőmentes kapcsolat. Te egy Mérleggel kiválóan megérted magad. Tele vagytok ötletekkel, remekül tudtok együtt szórakozni. Becsülitek egymás tehetségét, tisztelitek egymás hobbijait, engeditek, hogy a másik hódolhasson szenvedélyének, és általában azt csináljon, amit akar. Ez téged nagyon fellelkesít. Ilyen kapcsolatra vágytál. Végre szabadnak érzed magad. Azt hiszed nyeregben vagy és ezért többet engedsz meg magadnak a kelleténél. Ebből pedig baj lesz. Elveted a sulykot, és visszaélsz a bizalommal. Pedig érdemes ezért a kapcsolatért áldozatot hoznod, bármennyire is nehezedre esik, mert alapjában véve jól összeilletek. Az ágyban is megértitek egymást, minek akkor másfelé kalandozni? A Mérlegnél kedvesebb, megértőbb társat keresve sem találsz.

 

Rák/ Skorpió pár
Nehéz, feszült kapcsolat. Egy Skorpió túl rágós falat a Ráknak. Te óvatos, bizalmatlan ember vagy, aki az első gyanús mozdulatra visszabújik a fedezékébe, és egy darabig semmi sem csalogatja ki onnan újra. A Skorpiók viszont nem a nyíltságukról híresek. Nem tudsz rajta kiigazodni, mivel a partnered mindig csak annyit mond el, amennyit éppen jónak lát. Szeret titkolózni. Érzékeny radarjaid azonban megsúgják neked, ha valami nem stimmel, és ez nem hagy téged nyugodni. Az is igaz viszont, hogy te sem nyílsz meg egykönnyen a kedvesed előtt és neked is vannak titkaid. Nincs mit egymás szemére vetnetek. Vigyázzatok mindketten, ne sértegessétek, ne bántsátok meg egymást, lehetőleg sem okkal, sem ok nélkül. Egymás piszkálása helyett vonuljatok inkább a hálószobába, ezen a területen legalább nem tudtok kárt tenni egymásban.

 

Oroszlán/ Nyilas pár
Érdekes, izgalmas kapcsolat. Mindkettőtökre jellemző a jókedv, vidámság és optimizmus. Bár mindketten hajlamosak vagytok az irányító szerep birtoklására, mégis kialakulhat köztetek egy egészséges egyensúly. Társad inkább kezdeményező, amolyan ötletember, amíg te a birodalmad fenntartásával vagy elfoglalva. Remek párost alkottok így ketten, nagy dolgokat tudtok véghezvinni, és ráadásul egyformán rendelkeztek azzal a szerencsés tulajdonsággal, hogy az elvégzett munka gyümölcsét is értékelni tudjátok. A barátság köztetek mindig megmaradhat, akár együtt éltek, akár nem. Ehhez csak az kell, hogy a partnered megkapja tőled a számára szükséges szabadságot és bizalmat, ő pedig megadja neked a kellő tiszteletet és elismerést. Ha nem telepedtek nyomasztóan egymásra és nem álltok neki hatalmi harcot vívni, akkor egyenlő társak, tökéletes barátok és forró szerelmesei lehettek egymásnak.

 

Szűz/ Bak pár
Nyugodt, csendes kapcsolat. Számíthattok egymásra. Mindketten szeretitek a nyugalmat, kényelmet, a munkátokat, nagyon sok hasonló jellemvonásotok van. Kettőtök közül te vagy inkább a társasági ember. Megbízható partnerek vagytok mindketten, tiszteletben tartjátok az erkölcsi normákat. Egyikőtökre sem jellemző, hogy első pillantásra beleszeretne valakibe, vagy hogy barátságot kötne mindjárt a megismerkedés elején. Ebben a kapcsolatban te átengeded az irányítást a partnerednek, amit ő nagy megelégedéssel nyugtáz. Ha nem is egy elsöprő, lángoló szerelem a tiétek, nyugalmas, kiegyensúlyozott boldogságban mindenképpen részetek lehet egymás mellett.

 

Mérleg/ Vízöntő pár
Izgalmas, inspiráló kapcsolat.  Mindketten sokoldalú, szórakoztató, kellemes partnerek vagytok. Téged elvarázsol a Vízöntő párod különleges egyénisége, küzdeni tudása. Néha ugyan kétségbeesel, amikor látod, hogy társad milyen talpraesett, mert ilyenkor úgy érzed, nincs szüksége a te gyámolításodra. Lehet, hogy ő kissé felületesnek, felszínesnek tart téged, te viszont úgy ítéled meg, hogy ő lehetne valamivel közvetlenebb az emberi kapcsolataiban. Ez azonban nem akkora különbség, hogy valódi ellentétet jelenthetne köztetek.  A közös hobbi, közös munka, bármilyen szellemi tevékenység épp olyan élvezetes számotokra, mint a közös szex. Mindkettőtöknek fontos a társaság, a barátok, az érdekes összejövetelek, de azért néha saját magatokkal is törődjetek, ne csak mások bújával-bajával foglalkozzatok. Beszélgessetek sokat a saját érzéseitekről, félelmeitekről, hiszen azért vagytok együtt, hogy ti legyetek a legfontosabbak egymás számára.

 

Skorpió/ Halak pár
Ez egy kezelhető kapcsolat. Szinte minden szempontból nézve jó páros vagytok. Tudjátok mire gondol a másik, szinte fél szavakból is megértitek egymást. A szerelemben is tökéletes az összhang köztetek. Szívesen játszatok, évődtök egymással, önfeledten adjátok át magatokat a testi élvezeteknek. Némi kis gond azért köztetek is akadhat. Társad számára a testi együttlét csak akkor érdekes, ha szerelmes, és ha biztonságban érzi magát melletted. Ha ezt az érzést nem biztosítod neki, akkor elutasító lesz veled szemben, sőt azt is megtagadhatja tőled, amit annyira szeretsz. Ha növelni akarod a szexuális együttlétek számát a kedveseddel, akkor ne féltékenykedj állandóan. Ne a birtoklási vágy motiváljon, ha meg akarod kapni őt, hanem légy vele kedves, figyelmes és odaadó, bármennyire nehezedre is esik. Partnered félénk, bizonytalan, szinte vágyik arra, hogy megmondd neki, mikor mit tegyen. Ez számodra roppant praktikus, sőt néha már unalmas is. Azért arra  vigyázz, hogy ne légy vele  túlságosan erőszakos, ne élj vissza az erőfölényeddel, ne zsarnokoskodj felette és ne akard mindig, mindenáron a saját akaratodat érvényesíteni. Vedd figyelembe az ő igényeit is, akár testi, akár lelki kielégülésről is legyen szó. Ha ezt nem tartod szem előtt, előfordulhat, hogy társad éktelen hisztizésbe csap, amit te természetesen ki nem állhatsz, és akkor kezdheted elölről a hódítási procedúrát, ha megint egy kis hancúrozásra támad kedved. Te vagy az erősebb, a te kezedben van az irányítás.

 

Nyilas/ Kos pár
Baráti kapcsolat. Kalandvágyóak, naivak, és tüzesek vagytok mind a ketten. Mindig nyílt lapokkal játszatok és meg tudjátok bocsátani egymásnak az esetleges tévedéseket is. Tudjátok, hogy nem ellenetek tett a másik valamit, hanem csak a kíváncsiságának engedett. Ez nem jelenti azt, hogy túlságosan gyakran félrelépnétek, de a hűtlenség árnyéka bizony sokszor rátok vetülhet, mert szívesen ismerkedtek, és szerettek hódítani. Mindketten igen erősen elismerésre vágytok, és ha a partner egy kicsit kevesebbet dicsér, mint igényelnétek, akkor bizony mástól gyűjtitek be a szükséges kedveskedést, magasztalást. Ebben a kapcsolatban inkább te vagy a kicsapongóbb természetű, párod viszont a féltékenyebb, bár őt sem kell félteni. Leginkább ebből adódhatnak köztetek veszekedések. Mivel azonban jó humorúak vagytok, szerettek nagyokat nevetni, így azonnal meg is tudtok bocsátani egymásnak. A kezdeti testi vonzalom, és a közös érdeklődés miatt érzett öröm után elmélyült, igaz barátság következhet. Ezután már nem kell attól tartanotok, hogy a külön társaság miatt el fogtok szakadni, mert amint újra találkoztok, szívesen megosztjátok egymással az élményeiteket, és nem kell eltitkolni a másik elől semmit sem.

 

Bak/ Bika pár
Nyugodt, kiegyensúlyozott, kényelmes kapcsolat, nem kell indulatos veszekedésektől, heves kiborulásoktól tartani, igazán nem lehet okod panaszra. Társad kiválóan kézben tartja a pénzügyi dolgokat, szerinted már-már túlságosan is, de ennek tulajdonképpen örülsz, mert az anyagiakkal nem szívesen foglalkozol. Mindketten biztonságra és nyugalomra törekedtek, szem előtt tartjátok a jövőt, és csak nagyon ritkán kockáztattok. Ha érzelmileg is békét köttök, kellemes és családias lesz a hangulat. Partnered lényegesen nyíltabb mint te, könnyebben előadja vágyait és érzéseit. Benned ugyanúgy megvannak az igények és érzelmek csak te sokkal nehezebben tudod kimutatni. Így szegény párod még azt is gondolhatja, hogy jobban ragaszkodsz a terveid megvalósításához, mint őhozzá. Ezért ügyelned kell arra, hogy még mielőtt a partnered magányosnak érezné magát, kedveskedj neki, szeretgesd egy kicsit többet. És ne hagyd figyelmen kívül az ő kívánságait sem.  Jól összeilletek az ágyban, hiszen a Bika erősen érzéki viselkedése könnyen felgyújtja az amúgy aszketizmusra hajlamos érzékeidet. Legtöbbször a Bika a kezdeményező, bár nem nagyon törekedtek a változatosságra. Mindketten szörnyen meg tudjátok makacsolni magatokat, márpedig valakinek engednie kell. Jobb lenne, ha megtanulnátok a megbocsátás művészetét. Ezenkívül nem szabad csak a szokások szerint élnetek, mert az a kapcsolat merevségéhez vezethet. Észre sem veszitek, és az érzelmeitek cselekedeteitekkel együtt rutinná válik, ez pedig törékennyé teheti a kapcsolatot.

 

Vízöntő/ Ikrek pár
Vidám, szórakoztató kapcsolat. Egy Ikrek hozzád hasonlóan, sokoldalú, színes egyéniség. Mindig kapható a te kedvenc időtöltésedre, a szellemi játékokra. Legalább olyan gyorsan forog az agya, mint neked. Sőt olyan elképesztő ismeretekkel rendelkezik, amivel teljesen lenyűgöz téged, és egyszersmind folyton fel is bosszant ezzel. Minden pillanatban meg tudjátok egymást lepni, mindig tudtok valami szórakoztatót kieszelni a másik számára. A nehézségeket könnyedén megoldjátok, mert leleményesek és okosak vagytok mindketten. A barátságotokat a szexualitás tudja érzelmi közelségbe hozni. Erre sem árt néha időt szakítani. A világról általában ritkán egyezik a véleményetek, mások a szükségleteitek, a vágyaitok, de a humor és a nagy beszélgetések mindezen átsegíthetik a kapcsolatotokat.

 

Halak/Rák
Harmonikus, bár nem túl gyakorlatias kapcsolat. Társad, romantikus és álmodozó, nem kedveli túlzottan az anyagi dolgok terhét. Ebben nagyon hasonlítatok egymásra. Mint ahogy abban is, hogy mindketten rendkívül érzékenyek és sértődékenyek vagytok, ebből pedig nagy hisztizések kerekedhetnek. A vihar utáni csendesebb időszakban viszont nagyon jól egymásra tudtok hangolódni, remekül meg tudjátok vigasztalni egymást. Ebben a kapcsolatban párod a gyakorlatiasabb, a talpraesettebb. Tanulhatnál tőle magabiztosságot. Nagyon jól összeilletek az ágyban. Szeretkezéseitek forró érzelmekkel telítettek. Párod odaadó szerető, ő maga is babusgatásra vágyik, amit szívesen viszonzol. Nem ajánlatos túlságosan elzárkóznotok a külvilág elől, nehogy végleges elszigetelődés legyen a vége.

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

 

5. Öt jegy eltérés - A mágus

 

5 jegy.jpegA cím rejtélyt és fondorlatot sugall, és jelen csillagállás valóban tartogathat meglepetéseket és bonyodalmakat. Ezeknél a párkapcsolatoknál nagy odafigyelésre és tudatosságra van szükség. Azon jegyek, melyeket 150 fok különbség választ el, más szóval öt jegy távolságra vannak egymástól, quinqunx kapcsolatnak nevezik. Megpróbáltatásokkal teli csillagkapcsolatról van szó, mivel a quincunx afféle belső korrekciót kíván a felektől, és a lélek finom emelését.

 

Milyen képességekre van szükség az idetartozó párkapcsolatok sikeres navigálásához? Két egymástól öt jegyre lévő Nap-jegy mind elemében, mind minőségében különbözik, így asztrológiai nézőpontból nem sok közös vonás fedezhető fel bennük. Épp ezért szinte mágusnak kell lenniük, hogy harmóniát tudjanak teremteni. Mindkét félnek a szokványostól eltérően, egyfajta mágikus megközelítéssel kell a kapcsolathoz állniuk. Ezekben a kapcsolatokban nem ritka, hogy a két fél között nagyon erős a szexuális vonzalom, és az is meglehetősen gyakran előfordul, hogy spontán rádöbbennek, hogy előző életeikben már ismerték egymást. Általában elmondható, hogy a felek érzik a misztikus kötelék meglétét.

 

Kos/ Szűz pár
Jól működő, baráti kapcsolat. Remek párost alkottok, hiszen egy Szűz felnéz rád, és feltétel nélkül elfogad parancsnoknak. Csodál téged. Szereti a magabiztosságodat és örömmel átadja neked az irányítást. Nem kérdez, nem kötözködik, és te ezt igen nagyra tartod. Nagyon érzékeny, elég egy rossz hangsúly és máris megsértődik, még akár faképnél is hagy. Te hamar vissza tudod őt édesgetni a bókjaiddal, azt azonban tudnod kell, hogy társad nehezen heveri ki az ilyen heves összeszólalkozásokat. Ne élj vissza a hatalmaddal, ne kábítsd az olcsó, hatásvadász szövegeiddel. Ne kritizáld állandóan és ne légy vele közönséges. A Szűzben sok az elfojtott szexuális vágy, inkább arra koncentrálj, hogy fellobbantsd a szenvedélyét, és ne gyötörd állandóan a piszkálódásaiddal.

 

Bika/ Mérleg pár
Szeretetteljes, békés kapcsolat. A Mérleg melegségre, szeretetre vágyik, nyugodtan dédelgetheted. Közös az érdeklődési körötök, hasonló szenvedélyeknek hódoltok, mindketten szeretitek a szépet, a művészeteket. Te két lábbal állsz a földön, míg társad egy romantikus álmodozó. Problémát az okozhat köztetek, hogy a Mérleg sok mindenbe belekezd, amit aztán neked kell befejezni. Ez hosszú távon bosszantó lehet számodra. Lehet, hogy a Mérleg céltudatosabb, de a kitartóbb te vagy. Az élet örömeinek élvezete fontos mindkettőtök számára. Boldogságotokra csak az vet árnyékot, hogy te rendkívül féltékeny vagy a párodra. Tudnod kell, hogy a Mérleg szabad szellemű ember, akinek életeleme az önálló mozgás, a saját baráti kör. Fontos neki, hogy azt tehesse amit akar, és véghez is vigye, amit nehéz döntés árán sikerült elhatároznia. Nem könnyű neki kitalálni mit is szeretne, de ha már tudja, akkor hagyd érvényesülni. Ne próbáld korlátozni és eltávolítani a szándékától a féltékenységi rohamaiddal. Tartsd kordában a birtoklási vágyadat, bármennyire is féltékeny vagy, legalább ne mutasd ki neki. A kompromisszumokat érdemes megvalósítani, mert olyan testi örömöket tudtok egymásnak adni, amit senki mással nem tudtok átélni.

 

Ikrek/ Skorpió pár
Óvatos, bizalmatlan kapcsolat. Nehéz eset. Kölcsönösen megőrjítitek egymást titkolózásaitokkal. Egy Skorpió neked tökéletesen kiszámíthatatlan, ezért hallgatsz a társaságában. Ez persze társadat bosszantja, és ravaszabbnál ravaszabb trükköket eszel ki, hogy valamit kiszedjen belőled. Egy Ikreknél jobban azonban senki sem tudja, hogy kell kitérni a válasz elől, így aztán csak gyanakodva figyelitek egymást. Ha mindezek ellenére együtt akartok maradni, akkor próbálj kicsit visszavenni a tempódból. Be kell látnod, hogy a Skorpiónak is vág az esze, csak éppen kevésbé felületes nálad. Ő több mindent gondol át egyszerre és az érzéseit is gyakrabban vizsgálgatja, mint te. Lassabban hozza meg a döntéseit, és lassabban nyilvánítja ki a véleményét, ezért neki nem is kell állandóan megmásítani azokat, hiszen eleget rágódott rajta, és jó előre kiszámította. Ez ugye rólad nem mondható el. Te inkább a pillanatnyi helyzethez idomulsz és gyakran váltogatod a véleményedet amikor valami újabb hatás ér. Mindketten szerettek utazni, más tájakat, más embereket megismerni. Te inkább kívülről, felszínesen, a Skorpió pedig mindennek a legmélyéig hatolva érdeklődik a világ dolgai iránt. Be kell látni, nehéz közös nevezőt találni ebben a kapcsolatban.

 

Rák/ Nyilas pár
Ellentmondásos, de értékes kapcsolat. Ti ketten nagyon különböztök. Egy Nyilas mozgékony, eleven, kalandvágyó ember, te pedig meghitt nyugalomra és csendes fészekre áhítozol. A Nyilas mindig hazatér, ha hagyod szabadon mozogni. Ha pedig bizalommal vagy iránta, akkor rá is szolgál arra. Vagyis attól hogy elmegy, még nem kell feltétlenül azt hinned, hogy csapodár. Viszont, ha nem bízol meg benne, akkor nincs miért hűségesnek lennie. Ez állandó vita forrása lehet köztetek. Az egyetlen megoldás, ha tudomásul veszed, hogy úgy kell elfogadnod a másikat, ahogy van. Ha ezt nem teszed, egy napon arra ébredsz, hogy csak a hűlt helyét találod. Ezt viszont semmiképpen nem akarod, mert annak ellenére, hogy társad nyughatatlansága gyakran bosszant, egyben imponál is neked, és tudod, hogy talpraesettségére mindig számíthatsz. Arról nem is beszélve, hogy a szexet is rendkívül kedveled tüzes Nyilas partnereddel. Érdemes tehát kompromisszumokat kötnöd a saját érdekedben.

 

Oroszlán/ Bak pár
Nehéz, de tartalmas kapcsolat. Látszólagos különbözőségetek ellenére is sok hasonló vonás van bennetek. Szívósak, kitartóak vagytok mindketten, hihetetlen akaraterővel rendelkeztek. Neked ugyan kevés dolog köti le a figyelmedet hosszú távon, de társad ebben ösztönözhet és erőt adhat. A Bak nagyon lelkiismeretes és szorgalmas. Ebben a tekintetben remekül kiegészíti a te könnyedségedet és lustaságodat, ami mindkettőtök előnyére válhat. Két nagyon erős egyéniség áll itt egymás mellett, remélhetőleg nem szemben. Ha szembekerültök egymással, akkor abból nagy háború lehet. Ebben a kapcsolatban a partnerednek nagyon diplomatikusnak és rafináltnak kell lennie, mert ki nem állhatod, ha téged akarnak irányítani. Számodra teljesen nyilvánvaló tény, hogy a vezető csak te lehetsz, ezért a társadnak észrevétlenül kell téged terelgetni az általa vélt helyes irányba. Partneredet kissé hűvösnek és ridegnek tartod, örülnél neki, ha kicsit hízelegne, kedveskedne neked. Ez viszont a Baknak meglehetősen nehezére esik, ez nem az ő természete.

 

Szűz/ Vízöntő pár
Áldozatokat követelő kapcsolat. És természetesen tőled követel áldozatokat. A Vízöntő különc, önálló lény, aki teljes odaadást és alkalmazkodást kíván partnerétől és környezetétől egyaránt. Te erre maradéktalanul alkalmas vagy, sőt örömmel jársz a kedvében, hiszen téged éppúgy elbűvöl a különleges kisugárzása, mint bárki mást. Kész vagy neki engedelmeskedni, de a várva-várt jutalmazás gyakran elmarad. Nektek mindig van közös témátok, mindig van miről beszélgetnetek. Csak arra ügyeljetek, hogy ne zárkózzatok el egymástól és valóban igazi érdeklődéssel figyeljetek arra, ami a másikat foglalkoztatja. Ugyanis hajlamosak vagytok elmerülni a saját belső világotokban. Főleg a Vízöntő. Ezért ha nem vigyáztok, könnyen unalomba fulladhat ez az amúgy értékes, sok lehetőséget ígérő kapcsolat. A szexben mindketten kíváncsiak, játékosak vagytok, feltéve, ha fel tudjátok oldani egymás gátlásait. Ez nálatok elég kényes téma. Még az is előfordulhat, hogy a szexualitást, az erotikus örömöket feleslegesnek tartjátok. Mivel elég beszédesek és nyíltak vagytok, nem árt, ha ezt a problémát is tabuk nélkül kitárgyaljátok, és közös erővel próbáljátok megtalálni a helyes arányt. Beszéljétek meg őszintén, ki mit, mikor és hogyan szeretne.

 

Mérleg/ Halak pár
Kedves, romantikus kapcsolat. Két érzékeny lélek találkozása. Végre valaki, akit védelmezhetsz, megmenthetsz a leselkedő veszélyektől, és aki hálás is ezért. Te vagy ebben a kapcsolatban az erősebb és céltudatosabb.  Örömmel és büszkeséggel tölt el, amikor látod, hogy társad mennyire megbízik benned és megfogadja a tanácsaidat. Nagyon érzékenyen reagál minden egyes gondolati és érzelmi hullámzásodra, sőt, sokszor túl is reagálja azokat. Előfordulhat, hogy ez már terhes is neked, és jobban szeretnéd, ha kicsit önállóbb volna, de olyan szeretetreméltón gyámoltalan, hogy ezt mindig megbocsátod neki. Nem beszélve arról, mennyire legyezgeti hiúságodat a feltétlen szeretete és tisztelete. Amire nem ártana ügyelnetek: az időnkénti heves érzelmi kitöréseiteket, egymás iránti vádaskodásokat, sértődéseket próbáljátok meg kordában tartani. Rajtatok áll, mit hoztok ki ebből a sok lehetőséget ígérő kapcsolatból.

 

Skorpió/ Kos pár
Reménytelen, szinte kibékíthetetlen kapcsolat. Feltűnően nem illetek össze, mások a módszereitek, különböző az értékrendetek, mindenről ellentétesek gondolkodtok. Te rejtegeted az érzéseidet, de minden egyes szóra emlékszel, amit kaptál, és vissza is adod azokat kamatostul, akár jó, akár rossz.  Szegény párod szinte képtelen a te kiszámíthatatlan, csavaros eszeddel megbirkózni. Ő többnyire nyílt lapokkal játszik, míg te szeretsz a háttérből szurkálódni és nagyon könnyen megsértődsz a szerinted nyers modora miatt. Való igaz, hogy hamar méregbe gurul, főleg, ha nem tud kiigazodni rajtad. Kölcsönösen tartatok egymás haragjától. Próbálj meg nyíltabb és őszintébb lenni a pároddal, bármennyire is nehezedre esik, akkor talán ő is hajlandó lesz kissé finomítani a stílusán. Be kell látnotok, hogy szükséges némi kompromisszumot kötnötök, ha már képtelenek vagytok elszakadni egymástól. Az egymás iránt érzett erős testi vonzalmatok nem biztos, hogy hosszú távon elégnek bizonyul majd a kapcsolat fenntartásához.

 

Nyilas/ Bika pár
Értékes, de nem könnyű kapcsolat. A Bikák féltékeny, birtoklásra hajlamos emberek, téged pedig semmi sem bosszant fel jobban, mint ha valaki folyton elszámoltat. Meglehetősen idegesít a társad állandó gyanakvása, féltékenységi jelenetei, de hosszú távon összecsiszolódhattok, mivel erős a testi vonzalom közöttetek és hasonló dolgokban lelitek örömötöket. Párod alapvetően lassú, nyugodt tempójú ember, te pedig túlfűtött vagy, állandóan rohansz valahová és ezt ő elég nehezen viseli. Elvárnád tőle, hogy hosszú pórázra engedjen, és lazábban fogja föl a dolgokat. Nem érted, miért nyugtalankodik állandóan, hiszen úgyis visszatérsz hozzá a kalandozásaidból előbb vagy utóbb. Néha bizony inkább utóbb. Természetesen egymásra tudnátok hangolódni, ez azonban mindkettőtök részéről nagy odafigyelést és változni akarást igényelne. Nehéz, de nem reménytelen kapcsolat.

 

Bak/ Ikrek pár
Vonzó, de nem könnyű kapcsolat. Izgalmasnak találod az Ikrek sokszínűségét, de nem látod át szándékait, és ez egy kicsit zavar. Partnered energikussága egy ideig lelkesít, de aztán inkább idegesít ez a nyughatatlanság. Ha nem akarsz mindenáron lépést tartani vele, hanem inkább hagyod, hogy a maga útját járja, helyreáll az egyensúly köztetek. Kedvesed nem menekül majd annyira tőled, és kifejezetten üdítő lesz, amikor néha felbukkan és visszatér hozzád. Az Ikrek maga a változékonyság, változás. Te a tökéletes kitartás, sziklaszilárdság. Hogy ebből mit lehet kihozni? Attól függ, mennyire akarjátok. Az Ikrek gyakorlatilag bárkihez tud alkalmazkodni, ha nem kötik meg túlzottan. Tiszteli, és csodálja is a Bak erejét, bölcsességét, szeretne ő is olyan lenni, de nem most. Majd később. Most még élvezni akarja felhőtlenül az életet, röpködni ide-oda.

 

Vízöntő/ Rák pár
Viharos kapcsolat. Vonzódtok egymáshoz, mint az ellentétek általában. Mindketten egy másik világban éltek. Te tekintélyt parancsoló, öntörvényű ember vagy, ráadásul jóval erősebb akaratú, mint egy Rák, és ezzel tisztában is vagy. Társadat azonban bántja, hogy mindig az történik amit te akarsz, s bár látszólag engedelmeskedik neked, azért mindezt nagyon zokon veszi. Elégedetlen és rosszkedvű, amit te gyakran nem is értesz.  A békesség kedvéért figyelj jobban rá, ne érezze azt, hogy csak kihasználod. Mindketten hajlamosak vagytok a másiktól való elfordulásra és a saját álomvilágotokba való menekülésre, így könnyen előfordulhat, hogy nem sok vasárnapot ér meg ez a kapcsolat.

 

Halak/Oroszlán pár
Végletes, szenvedélyes kapcsolat. Tetszik neked az Oroszlán magabiztos fellépése, játékossága, jókedve, bár néha durvának tartod egy-egy beszólását. Bánt az is, hogy társad nem méltányolja kellőképpen a te figyelmességedet, sőt, magától értetődőnek tartja. Mindezek ellenére kedvesed kívánságainak maradéktalanul eleget teszel, hiszen nem tudsz neki ellenállni, de nem is akarsz. Bármit megtennél érte, körbeudvarolod, lesed minden óhaját, sóhaját, és mégis úgy érzed néha, hogy levegőnek néz. Még az is felmerül benned, hogy nem tart elég érdekesnek, izgalmasnak. A Halak nagyon szeret gondoskodni valakiről, főleg egy olyan személyről, aki őt a magasba emelheti, akit tényleg lehet imádni és isteníteni. Erre az Oroszlán a tökéletes partner. Te  hajlamos arra, hogy sajnáltasd magad, és így hívd fel a figyelmet a ki nem elégített vágyaidra, vagy egyszerűen így akarsz törődést kicsikarni a másiktól. Ennek természetesen az az előzménye, hogy párod nem figyel kellőképpen rád. Akkor van igazán baj, ha ez az önsajnálat és sajnáltatás túlzott méreteket ölt, és lelkiismeret-furdalást igyekszel kelteni ezzel a partneredben. Ezzel el is riaszthatod őt.

 

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

 

6. Szemben álló jegyek - Mentor

 

6 jegy.jpgAz asztrológiában a mentori viszony azokat a kapcsolatokat hatja át, ahol a felek Nap-jegyei pontosan szemben találhatók egymással, vagyis hat jegy távolságra vannak egymástól. Képzelj el egy mérleghintát, melynek hol az egyik, hol a másik fele van a magasban.

 

A mentori viszony a partnerkapcsolatokban is hasonló módon jelenik meg: egy ideig az egyik fél játssza ezt a szerepet, majd a mérleghinta átbillen a másik oldalra és a másik lesz a mentor. Amennyiben a folyamatos szerepcsere hiányzik a kapcsolatból, valószínűleg nem lesz hosszú életű. Ha olyan személlyel állsz párkapcsolatban, akinek a Nap-jegye szemben található a tieddel, valószínű, hogy lesznek olyan dolgok, melyeket nem sikerül ebben az életben rendezni.

 

Ezek a Nap-jegy kapcsolatok nem annyira a megoldásról szólnak, inkább annak megtanulásáról, miként lehet a különbségeket áthidalni egy párkapcsolat keretein belül. A mentor típusú kapcsolat több tekintetben is nagyobb sikerrel kecsegtet, ha baráti, üzleti partneri, vagy más viszonyban jut érvényre.

 

Kos/ Mérleg pár 
A Kos ideális párja egy Mérleg, mert míg a Kos harciasságra taníthatja az örökös harmóniára törekvő Mérleget, addig a Mérleg megmutathatja a Kosnak, hogy sokszor a megegyezés vezethet célhoz és nem a győzelem. Harmonikus, őszinte kapcsolat. Nagyon jó köztetek az összhang. Hasonló az értékrendetek, hisztek a becsületben, a barátságban, az igaz dolgokban. Mindketten harcba szálltok akár egymás ellen is, ha a helyzet megkívánja, bár különböző eszközökkel: te tettekkel és akarattal, míg társad inkább szép szóval. Ám ez egyáltalán nem megy a kapcsolat rovására, sőt - az ilyen viták után, ha lehet, talán még jobban becsülitek egymást. A Mérlegnél a legfőbb szempont a jó bánásmód, a lelki megértés. Ha ez megvan, jól kijöttök egymással. A Mérleg akkor elégedett, ha nincsenek konfliktusok, ha szépnek, jónak és kedvesnek érezheti magát melletted. Ehhez azonban oda kell rá figyelned, mert ha mindig csak saját magaddal foglalkozol, akkor képes lesz más hódoló után nézni.

 

Bika/ Skorpió pár
Heves, szenvedélyes kapcsolat a tiétek. Drámai veszekedések és édes kibékülések váltogatják egymást, mert hol imádjátok, hol pedig a pokolba kívánjátok a másikat. Túlfűtött, erős érzelmek kötnek össze benneteket, a józan ész csődöt mond ebben a kapcsolatban. Ti ketten igazán szeretitek az érzéki élvezeteket. Te ezt őszintén be is vallod, de a Skorpió hajlamos eltitkolni kéjvágyát még saját maga előtt is. Lehet, hogy túlzottan szégyenlős, ezért nem meri a szexuális vágyát nyíltan vállalni. Emiatt adódnak problémák köztetek. Mindketten vágytok a testi együttlétre, és ezt te nyíltan ki is mutatod. A társad ugyanezt szeretné, viszont úgy tesz, mintha ő nem, ezért azt gondolod, hogy kéreti magát. Ez lehet, hogy így van, csakhogy ő még saját maga előtt is kéreti magát. Ezért aztán legjobb, ha kézbe veszed a dolgok irányítását és igyekszel a megfelelő hangulatot megteremteni a szerelmi együttléthez. Ha sikerül a Skorpió vágyait felkeltened, akkor már csak folyamatosan fenn kell azt tartanod, és akkor bárhol, bármikor hajlandó az együttlétre veled a legkülönfélébb módokon. Ha viszont egy kicsit is elhanyagolod, akkor kezdheted elölről az egészet, újra sokat kell dolgoznod azért, hogy a Skorpió hangulatba kerüljön. Izgalmas, de fárasztó kapcsolat.


Ikrek/ Nyilas pár
Izgalmas, tartalmas kapcsolat. A Nyilasok mentalitása nagyon közel áll a tiédhez. Azonos az érdeklődési körötök, hasonló a vérmérsékletetek. Amennyiben kölcsönösen tiszteletben tartjátok a másik függetlenségét, és meg tudtok egyezni, hogy a társaságban ki legyen a középpontban, - erre a pozícióra ugyanis mindketten szenvedélyesen pályáztok - akkor tökéletes páros lehettek. Kiválóan tudjátok egymást éltetni, támogatni, ezért a legjobb barátokká is válhattok, ami igen kellemes egy szerelmi kapcsolatban. Érzelmeitek nem uralkodnak felettetek, sokkal inkább szellemi közösségről, egymás iránti tiszteletről van szó köztetek, ami persze nem jelenti azt, hogy távol állna tőletek a romantika. Inkább arról van szó, hogy a szerelem nem veszi el az eszeteket, inkább segít még könnyebben elérni céljaitokat a kellemes érzések hatására. Mivel ezt elfogadjátok mindketten, ezért nem is jelent gondot, hogy nincs komolyabb egymás után emésztődés. Amikor azonban időt szakítatok egymásra, és úgy döntetek, hogy itt van a szerelem ideje, akkor megadjátok a módját. Amikor pedig más elfoglaltságotok van, akkor képesek vagytok arra koncentrálni.

 

Rák/ Bak pár
Kiegyensúlyozott, szelíd kapcsolat. Neked éppen egy Bak rendíthetetlenségére van szükséged. Egyformán csendesek, magatoknak valók vagytok, hasonló dolgokért harcoltok, mindkettőtöknek az érzelmi és az anyagi biztonság a legfontosabb. Néha előfordul veled, hogy bizonytalan vagy, egyedül nem mersz dönteni és gyámolításra szorulsz. Társad ezzel szemben határozott és céltudatos, minden helyzetet megold, és a segítségedre siet, ha baj van. Tökéletesen megbíztok egymásban. A probléma csupán annyi, hogy te nagyon érzelmes vagy, a Baknak viszont nem erőssége az érzelmei kimutatása. Ennek ellenére biztos lehetsz a szeretetében és a hűségében. Ezt a kapcsolatot nem annyira a szenvedélyesség, mint inkább a nyugalom, a stabilitás és a kölcsönös bizalom jellemzi.

 

Oroszlán/ Vízöntő pár
Ösztönző, gyümölcsöző kapcsolat. A Vízöntő hozzád hasonló vezéregyéniség, amiből származhatnak problémák köztetek. Mindkettőtöknek áldozatot kell hozni a kompromisszum megkötése érdekében. Ha készek vagytok egyezségre jutni, remek barátság, kiváló munkakapcsolat és erős szövetség köthet össze benneteket. Gyakran irigykedtek vagy féltékenykedtek egymásra, de szerencsére tisztelitek és becsülitek is a másikat. Inkább egészséges versengés ez köztetek, mint vérre menő harc. Amiben viszont különböztök egymástól, az nem elválaszt, hanem inkább összeköt benneteket. Neked nagyon fontos a méltóságod megőrzése, a Vízöntő viszont igencsak szeret bohóckodni. Ha nem a te rovásodra teszi, akkor roppant viccesnek és szórakoztatónak tartod. Az ágyban tökéletes az összhang köztetek. Izgalmas, változatos és meghitt perceket tudtok egymásnak szerezni.

 

Szűz/ Halak pár
Értékes, vonzó kapcsolat. Jól kiegészítitek egymást. Mindketten lelkiismeretesek, figyelmesek, szorgalmasak vagytok. A határozottság egyikőtöknek sem erős oldala. Ha valamiben dönteni kell, szívesen támaszkodnátok egy magatoknál erősebb társra, de erre is biztosan találtok megoldást. A párod szeret a fellegekben járni, te jóval racionálisabb vagy nála. Szeretetet, gondoskodást, törődést viszont annál többet kapsz tőle. Ebben a kapcsolatban te vagy az ész, a racionalitás, társad az érzelmek kimutatása terén viszi el a pálmát. Mivel annyira mások vagytok, lehetnek feszültségek, ellentétek köztetek, mégis jól érzitek magatokat egymással. A Halak párodban éppen az van meg ami belőled hiányzik. Ha ezt belátjátok és igyekeztek tisztelni és szeretni azt, amit a másik képvisel, akkor önmagatokkal is könnyebben kibékültök. Figyelj arra, hogy ne légy annyira kötekedő és szőrszálhasogató, hiszen mindenkinek megvan a saját igazsága még akkor is, ha másképp gondolkodik a dolgokról mint te.

 

Megosztás

Forrás: Brigitte Hamann, Trish Macgregor, Stephen Arroyo


« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

Lakner Tünde
asztrológus-

grafológus

Telefon
70/338-4110

Szántó József
kérdőasztrológus

 

Telefon
70/338-4192

E-mail: arkanumstudio@gmail.com

 

 

 

Adószám: 8398983876

 


Székhely: 8200 Veszprém,

Rómer Flóris u. 9/B.

 

terkep.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linkcsere:

Horoszkóp

 

 

 

Minden jog fenntartva © Arkánum 2010