A bolygók és az elemek szerepe a párkapcsolatban

 

 

elem hiany.jpeg

 

I. Hasonlóság kontra különbözőség (szinasztria)

II. A bolygók szerepe a párkapcsolatban

III. Elemek szerepe a párkapcsolatban

IV. Elemek hiánya a párkapcsolatban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Hasonlóság kontra különbözőség ( szinasztria)

 

Asztrológiai szempontból mind a horoszkóp hasonlóság, mind a különbözőség összehozhat bennünket. Ezért nem is mondhatjuk azt, hogy egyes elemek/jegyek egyértelműen jól vagy rosszul illenek egymáshoz, hiszen ez túlzott leegyszerűsítés lenne.

szaturnusz2.jpgHoroszkóp szempontjából, annyi bizonyos, hogy könnyebben tudunk bizalmas viszonyt kialakítani olyan emberekkel, akikkel sok a közös vonásunk, sok a kapcsolódási pontunk, megértjük működését, tehát horoszkópjában ugyanazok az elemek hangsúlyosak, mint a miénkben. Az azonos hullámhossz jó alapot ad egy baráti kapcsolat kialakításához is.

De vigyázat! A párkapcsolatban a túlzott hasonlóság unalmassá válhat, szükségünk van a kapcsolatot összetartó feszültségekre (ellentétekre) is, mert nélküle elmaradnak az új, élettel teli impulzusok.

Ha valakinél hiányzik valamely elem (víz, tűz, föld, levegő), az azt jelenti, hogy az a minőség, amelyet ez az elem jelképez, teljesen idegen tőle. Ebben a különbözőségben éppen azáltal, hogy számunkra távoli: hatalmas vonzerő rejlik, és ráadásul hatalmas fejlődési lehetőséget tartogat számunkra. Mivel az emberi lélek a teljességre vágyik, ezért keressük szüntelen ellenpólusunkat, és vonzzuk be a tőlünk távoli személyiségjegyeket hordozó partnert.

 

Rajtunk is áll, hogy felbosszant és felidegesít társunk azon része, amely idegen tőlünk, vagy elfogadjuk őt teljes valóságában, sőt akár tanulunk is tőle. A döntés a miénk.

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

 

II. A bolygók szerepe a párkapcsolatban

 

asc.pngAszcendens szerepe
Az egyik legfontosabb képlet elem. A külső megjelenés, stílus, meglehetősen fontos a megismerkedés kezdetén. Az aszcendens elsősorban azt árulja el rólunk, hogyan fordulunk spontán a minket körülvevő világhoz, jelzi alaphangulatunkat.

 

A személyiségünk azon képe, amelyet a külvilág érzékel első benyomásként rólunk, mélyebb megismerés nélkül.

 

 

MC

szaturnusz.jpegHatásaiban gyakran hasonlít az aszcendenshez. Mindig bekapcsolja a célokkal és egzisztenciával kapcsolatos dolgokat.  

 

Az IC, mint az MC oppozíciója a családi körülményeket, otthont jelzi elsősorban, de fontos az egzisztencia szempontjából is.

 

 

 

 

nap.jpgNap szerepe
A Nap megmutatja, hogyan fejezzük ki egyéniségünket, és jelzi azt az életterületet, ahol adottságainkat a legjobban kiteljesíthetjük. Férfiak horoszkópjában a Nap a Marssal együtt a férfi önmagáról alkotott képét tükrözi, és az apaszerephez való hozzáállását. Női horoszkópban egyrészt az ideális férfi tulajdonságaira utal, tehát arra, amit a nő tudatosan keres a másik nemben, és az apa aspektusára is.

 

A tudatos ént, női képletben az érett, felnőtt férfit jelképezi. A személyiség elfogadása vagy elutasítása fényszögeitől függ. Mint személyiségjelölő, az alaptermészet mutatója a két Nap. Két ember kapcsolatában az irányító és alárendelt szerepét részben a Nap mutatja.

 

 

Hold szerepe
hold.jpegA Hold megmutatja, mire van szükségünk ahhoz, hogy kellemesen és meghitten érezzük magunkat. Jelzi a lelki közelség és az otthon iránt érzett szükségletünket, megmutatja családunkhoz és gyermekeinkhez fűződő viszonyunkat, és azt is, hogy mennyire vagyunk képesek másokról gondoskodni. A párkapcsolattal összefüggésben arra utal, hogy milyen környezetben tudunk érzelmileg nyitottan viselkedni.

 

A női horoszkópokban a Vénusszal együtt a nő önmagáról alkotott képét tükrözi, és az anyaszerephez való hozzáállását is.

 

Férfi horoszkópban az anyára, illetve az ideális nőről alkotott elképzelésekre utal.

 

A Hold mindenekelőtt az érzelmeket jelenti és fényszögei az ösztönös vonzódást vagy taszítást eredményezhetik. Mivel személyi bolygó, fényszögei lényegesek, támadottsága esetén a másik fél nem viseli könnyen a Holdtulajdonos érzelmi reakcióit. Ezek milyenségéről a jegyhelyzet ad felvilágosítást.

 

A Nap megélése inkább a férfiak esetében volt jellemző, de a mai világunkban a nők is a karrier és érvényesülési késztetésük miatt inkább a Napot kívánják megélni. Addig, amíg nincs párkapcsolat, addig nincs gond, ha a nő éli meg a Napot. Egy párkapcsolatban viszont a férfi a Nap és a Nő a Hold. Ez mindenképpen mutatja azt is, hogy képes-e a nő lemondani az érvényesülési készségéről vagy fensőbbségéről. A Nap és a Hold, ősidőktől fogva az égi szerelmespárnak nevezik. Mindkét minőség benne van mindenkiben, más-más formában.

 

 

merkur.jpgMerkúr szerepe
A Merkúr helyzete jelzi, hogyan kommunikálunk, tájékozódunk, gondolkozunk, hogyan fejezzük ki magunkat, és hogyan veszünk fel kapcsolatot másokkal. Megmutatja, hogy mire irányul az érdeklődésünk, miről beszélünk szívesen másokkal, és hogyan lehet elnyerni odafigyelésünket; egyszóval, hogy „milyen nyelvet beszélünk". Segítségével felismerhetjük, hogyan viselkedünk viták és összeütközések esetén, és hogyan teremtjük meg a lehetőséget véleményünk közlésére.

 

A kommunikáció, stílus, szellemi képességek bolygója a szinasztria egyik lényeges eleme. Ha rossz fényszögeket kap, gátolja a megértést, vitákat provokál. Nem csak a szerelmi, de az üzleti partnerek horoszkópjainak összehasonlításakor is figyelembe kell venni, becsapást, félrevezetést, előnytelen társulást jelezhet.

 

 

Vénusz szerepe
venusz.jpgA Vénusz hordozza a legtöbb információt a kapcsolatainkról: megmutatja, hogyan teremtünk kapcsolatot, és a párkapcsolat milyen formáit részesítjük előnyben. Az erotikát, az élet élvezetét, a flörtölési kedvet, az ízlést és a viselkedésformákat jelképezi, és azt is elárulja, hogyan lehet megnyerni a szívünket. Arra is utal, hogy milyen területeken törekszünk harmóniára, és hol vagyunk képesek alkalmazkodásra.

 

Női horoszkópokban a Holddal együtt a szülött önmagáról alkotott képének egy része, és a fiatal nőt jelképezi.

 

Férfi horoszkópban az ideális nőt szimbolizálja, és megmutatja, hogy a szülött milyen nőtípust tart szexuálisan vonzónak.

 

A szerelem, szeretet, tetszés, örömök bolygója. Jó vagy rossz fényszögei szexuális harmóniát vagy problémákat okozhatnak. Utalhat jó anyagi együttműködésre vagy vitákra ugyanezen a téren. Jegyhelyzete azt mutatja, hogyan szeret az illető.

 

 

mars.jpgMars szerepe

A Mars megmutatja, hogyan hódítunk meg másokat, hogyan visszük keresztül akaratunkat, és hogyan oldjuk meg konfliktusainkat, és mi hoz bennünket lázba. Ösztönéletünket és szexuális viselkedésünket is jelképezi.

 

A Mars által megjelölt területen akarunk elsősorban érvényesülni, ezért itt még nehezebb mások szükségleteire tekintettel lennünk.

 

Férfi horoszkópban a Mars a Nappal együtt a szülött önmagáról alkotott képének része, és a fiatal férfit jelképezi.

 

Női horoszkópban az ideális férfira utal, és megmutatja, milyen férfitípust tart a szülött szexuálisan vonzónak.A tettek, energiák, akarat, civódások, tettlegesség jelölője. Szinasztriában a közös célok, akarat és indulatok összeütközése vagy harmóniája mutatkozik meg a Mars kapcsolataiból.

 

Szerelmi kapcsolatokban érdeklődést, feszültséget ad, aktivitásra ösztönöz. Az esetek többségében a Mars az erőszakos, esetleg ártó hatások képviselője a másik képlet tulajdonosával szemben.

 

 

Jupiter szerepe

jupiter.jpgA Jupiter a szerencse, a törvényesség és jóindulat bolygója. A horoszkópban a dolgok lényegének keresését és megtalálását, a nagyvonalúságot, a növekedést és az optimizmust jelképezi, de ugyanakkor a kényelmességet és a túlzásokat is.

 

A Jupiter hatására érezzük szükségét annak, hogy kitágítsuk a látókörünket, továbbképezzük magunkat és szellemi kérdésekkel foglalkozzunk. Ezzel egyidejűleg kicsapongásra is késztet, és táplálja túlzott illúzióinkat.

 

Azon a területen, ahol a Jupiter áll, nem esik nehezünkre mások szükségleteit figyelembe venni, hiszen nem kell attól félnünk, hogy elesünk valamitől, ezért itt általában a partnerünkkel szemben is nagyvonalúak és toleránsak vagyunk. A szinasztriában a humort, jóindulatot, elfogadást képviseli.

 

A Jupiter tulajdonosa derűt és szerencsét visz a másik partner életébe. Harmonikus kapcsolatai szellemi ösztönzést, jó kedélyt, vidámságot adnak. Diszharmonikus fényszögeknél jogi problémákat, a házasság késleltetését, esetleg válópert vagy egymás elleni törvénytelen cselekedeteket jelenthet.

 


szat.jpgSzaturnusz szerepe

Sorsbolygó. A tartós kapcsolatoknál sokszor működik közre, jó vagy rossz fényszögtől függetlenül. Jó fényszögei erős kötődést, szoros összetartozást mutatnak. Kedvezőtlen kapcsolat esetén a Szaturnusz tulajdonos kapaszkodik a másikba, mégis ő az aki elnyomó, gátló hatást vált ki, esetleg kihasználja partnerét.

 

Általában a kapcsolat elején észrevétlen marad, csak később mutatkozik meg hatása. Akár egy életre összeláncolhat egy párost. Komoly tartós emberi kapcsolat nem képzelhető el Szaturnusz kötés nélkül. Ez a planéta a párkapcsolatban az egyik ember „nemet” mondását testesíti meg, a másik szubjektív vágyaival és kívánságaival szemben.

 

A Szaturnusz távolságot teremt ott, ahol a másik közelséget szeretne, (vagy éppen fordítva) közelséget kényszerít ki, ahol a másik távolságot akar. Rendszerint az óvakodik, sőt fél a kapcsolatba lépni, a szaturnuszi emberrel, akinek személyes planétáját érinti a fényszög. - mintha tudat alatt érezné, hogy valamiféle erőteljes karmát kellene ledolgoznia. Ezért a kapcsolat kezdeti szakaszában igyekszik kikerülni, vagy előle elmenekülni. Amikor azonban ez a kezdeti bizonytalanság elmúlik és az ember aktívan lép a kapcsolatba, sokszor mind ketten nagy biztonságban, otthonosan érzik magukat egymás társaságában.

 

Sokszor ez olyan, mintha régi elveszett énük talált volna vissza a másik személyében. Az idő múlása szép lassan felszínre hozza a kapcsolat azon szintjeit, amelyeket nem lehetett azonnal észrevenni, hiszen azok a biztonság szinte kézzelfogható érzése mögött rejtőztek.

 

 

Uránusz szerepe
uranusz.jpgAz Uránusz által megjelölt területen fokozott a szabadság igény. Nagy a kísérletező kedvünk, társunktól megértést követelünk, és nehezen viseljük a korlátozásokat, vagy az eltérő véleményt.

 

Nyugtalanok vagyunk, és gyakran megpróbálunk kitörni a hagyományosan elfogadott formákból. Ezen a területen tűrjük el a legkevésbé egyéniségünk korlátozását, és ezért a párkapcsolatban is ragaszkodunk szabadságunkhoz. Kiszámíthatatlan, extrém, független.

 

 

neptun.jpgNeptunusz szerepe

Helyzete jelöli azt a területet, ahol gyakran nehezünkre esik szembehelyezkedni társunk elvárásaival. Ez oda vezethet, hogy úgy érezzük, félreértenek bennünket, és igényeinket nem veszik eléggé figyelembe. Könnyen becsaphatnak, és hajlamosak vagyunk feladni egyéniségünket is, így beleesünk a társunktól való teljes függőség csapdájába. Ugyanakkor a Neptunusztól kapjuk azt a képességet is, hogy átérezzük mások helyzetét, és teljes figyelmünkkel egy embernek vagy ügynek szenteljük.

 

A romantika és csalódások bolygója. Jó pozícióban lelki harmóniát, megérzéseket a másikkal kapcsolatban, diszharmonikusan csalódást, félreértést eredményezhet. Negatív fényszögeknél a Neptun tulajdonosa félrevezeti, megcsalhatja a másik felet, míg a másik fél elégedetlen a romantika hiánya, illetve a Neptun túlzásba vitt alkohol vagy drog fogyasztása miatt. Szerelmi kapcsolatokban helyettesítheti a Vénuszt, mint annak felsőbb oktávja, romantikus, plátói érzelmeket adhat.

 

 

Plútó szerepe
pluto.jpgA Plútó a horoszkópnak azon a területén áll, amelyre különösen jellemzőek a mélyreható változási folyamatok, a hatalomvágy, a szenvedélyes lelkesedés és a különleges tapasztalatok.

 

Ez a bolygó jelképezi az elmélyültséget, de ugyanakkor a kényszeres viselkedésformákat is, és napfényre hozza személyiségünk árnyoldalát. Társunkkal szemben is hajlamosak vagyunk az eltúlzott érzelemnyilvánításra, és gyakran bocsátkozunk kisebb-nagyobb hatalmi harcokba.

 

Nehezünkre esik szembenézni negatív tulajdonságainkkal, ezért gyakran társunkra vetítjük ki ezeket, és nagy lendülettel harcolunk ellenük.

 

Megosztás

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

 

III. Elemek szerepe a párkapcsolatban

 

A Tűz típus

A tűz típusú emberek optimisták és lelkesek. Szívesen vállalnak kockázatot, hisznek önmagukban és kimeríthetetlen energiájuk magas célok eléréséhez teszi őket képessé. Bíznak megérzéseikben, erős akaratúak, nem hagyják magukat eltéríteni a meggyőződésüktől, ezért gyakran állnak az események középpontjában. A sikerélmény nagyon fontos számukra, és minden helyzetben tudják, hogy mit kell tenni. Nagy lendülettel kezdenek bele a feladatokba, és minél nagyobb a kihívás, annál inkább felkelti az tuz.jpgérdeklődésüket. Kitartásuk viszont nincs, ezért gyakran másokra hagyják a terek kivitelezését. Nem erősségük a rutinmunka, hiszen ott nincs helye a spontán ötleteknek, és emiatt korlátozva érzik a szabadságukat. Maguk alakítják az életüket, nem jellemző rájuk, hogy türelmesen kivárják, mit hoz eléjük a sors. Közvetlenségükkel és néha gyerekes ösztönösségükkel megnyerő hatást gyakorolnak a környezetükre, de ha hiányzik az önkontrolljuk, időnként türelmetlenül lerohannak vagy megsértenek másokat, és elővigyázatlanságukkal is sebeket okoznak.

 

 

A párkapcsolatban ők képviselik a hajtóerőt. Szeretik, ha életük lendületes és izgalmas, nem a meleg fészket keresik, hanem azt a társat, aki mellett újra és újra próbára tehetik erejüket. Tettvágyuk és optimista szemléletük könnyen átterjed partnerükre is, hétköznapjaik változatosak, de gyakran feszültségekkel teltek és kiszámíthatatlanok.

 

A levegő elem képviselőinek ötletei azonban lelkesítik őket, és a gondtalanságuk jól megfér a tűz-szülöttek közvetlenségével. A közös tűz lángja azonban túl magasra is csaphat, és ilyenkor rövid idő alatt hamuvá válnak a fantasztikus terveik.

 

Az óvatos föld elem hamar feldühíti őket, pedig a föld-szülöttek megfontoltsága és objektivitása jól kiegyensúlyozná féktelen és heves természetüket. A föld elemre jellemző állandó elővigyázatosság, kétkedés, rendszeresség és a feltétlen hűség azonban hamar elveszi a tüzes jegy lelkesedését.  

Éppúgy tartanak a víz elem érzelmességétől is, hiszen az is kionthatja a lobogó lángot. Egyszerűen nem tudják, hogyan reagáljanak a víz-jegyű társuk családi meghittség és holdfényes séták iránti igényére, pedig sokat tanulhatnának tőle, különösen, ami a beleérző képességet és a dolgok mélyébe hatolását illeti.

 

 

 

A Föld-típus

A föld-szülöttek számára különösen fontosak a tények, a tapasztalatok és a rendszeresség. Abban bíznak meg, amit érzékszerveikkel felfoghatnak és megvizsgálhatnak. A valóságot nélkülöző fantáziálás, a megalapozatlan tervek és a magasröptű elméletek elbizonytalanítják őket. Inkább kétszer is ellenőriznek mindent, és nem hagyják magukat szép ígéretekkel befolyásolni. Időnként kissé lassúak, és talán túlzottan megfontoltan cselekednek, fold.jpgviszont kitartóak. Ha egyszer belekezdenek valamibe, következetesen és tántoríthatatlanul haladnak a kitűzött cél felé. Szeretik azt, amit már megszoktak, mert abban megbíznak, és úgy gondolják, hogy így nem érhetik őket meglepetés. Rosszul viselik a változásokat, ezért nehéz áttörni makacsságukon, rugalmatlanságukon és a kísérletezéssel szembeni ellenszenvükön. Ha túlságon eluralkodik rajtuk a biztonság és a birtoklás iránti vágy, szem elől veszthetik életük valódi értelmét, és ilyenkor ihlet és fantázia hiánya odavezethet, hogy többé nem képesek örömöt találni az életben, és érzelmileg megkeményednek.

 
A párkapcsolatokban a stabilitást keresik, ezért biztosra mennek. Szeretik a tiszta helyzeteket és a kötelező jellegű megállapodásokat. Néha sokáig tart, amíg felvállalnak egy kapcsolatot, de ha ez megtörtént, akkor lehet rájuk számítani. Mindennapjaikat a hatékony tervezés és a megszokott rítusok jellemzik, de fontos szerepet kap a meghittség és a kikapcsolódást nyújtó nyugalom is.

 

Az érzelmes víz elem ugyanakkor kellemes, gyümölcsöző és üdítő kapcsolat lehetőségét kínálja számukra, ahol energiáik nyugodtan és zavartalanul áramlanak. Ennek a párosításnak a veszélye az érzelmi túláradásban rejlik, amely a szilárd földet idővel akár süppedős mocsárrá is változtathatja.

 

A forró tűz elem szintén nem gyakorol rájuk különösebb vonzó hatást, mert túl kockázatosnak és gazdaságtalannak találják a tűz féktelen lendületét. A tűz-szülöttek kiszámíthatatlansága lehetetlenné teszi a föld-jegyűeknek a pontos tervezést. Néha pedig jót tenne nekik, ha részesednének a tűz-jegyűek közvetlenségéből és lendületéből.

 

Nehezen találják meg a hangot a levegő elem élénk és nyugtalan képviselőivel, hiszen ők összezavarhatják a már felállított, átlátható rendszereket. A föld-szülöttek nem kedvelik a levegő-jegyűekre annyira jellemző szellemi akrobatikát. Ennek a típusnak a találkozásakor gyakran összecsap az elmélet és a gyakorlat, de adott esetben remekül ki is egészíthetik egymást.

 

 

 

A levegő-típus

Azok, kiknek a horoszkópjában a levegő elem a leghangsúlyosabb, otthon érzik magukat az ötletek, elméletek és elvont gondolatok világában. Logikusan gondolkodnak, remek a kombinációs készségük, azonnal meglátják a dolgok lényegét, de ez a szellemi magasröptűség néha oda vezet, hogy eltévednek gondolataik labirintusában: olyan új, magasztos elméleteknek és utópiáknak szentelik az idejüket, amelyek nem valósíthatók meg. Kielégítetlen a kíváncsiságuk és az információéhségük, és remekül fejezik ki magukat. levego.jpgÁllandóan új kapcsolatokra és szórakozásra vágynak, ezért sehol sem maradnak hosszabb ideig. Barátságosan és nyitottan közelednek a többi emberhez, mégis távolságtartónak és hűvösnek tűnnek. Hajlamosak a logikai bakugrásokra, és gondolataik sokszor csak a felszínen mozognak. Született közvetítők, állandóan új információkkal látják el a környezetüket. Tele vannak új ötletekkel, még a magától értetődőt is megkérdőjelezik, viszont nem érősségük a dolgok mélyére hatolás, és szeretik elkerülni a kötelezettségeket.

 

 
A párkapcsolatban mindenekelőtt szellemi partnert keresnek, akinek hasonló az érdeklődése, és nem korlátozza szabadságukat. Amíg a kapcsolat önkéntességen alapul és nem korlátozódik a kettesben töltött meghitt órákra, akár hosszabb ideig is kitartanak a társuk mellett. A velük töltött hétköznapok problémamentesek, rendívül szórakoztatóak és változatosak, bár időnként már túlzottan is eseménydúsak.

 

Nehezen boldogulnak a föld elem képviselőivel, akik mindkét lábbal a valóság talaján állnak, mindent alaposan megvizsgálnak, és azonnal felfedezik, ha egy elképzelésnek nincs valóságtartalma. Ezért sokszor összezúzzák a levegő-jegyűek gyönyörűen felépített légvárait. Pedig a levegő-típusúak éppen tőlük tanulhatnák meg, hogyan lehet a terveket megvalósítani.

 

A kifürkészhetetlen víz elem örök titok marad a levegő-jegyűek számára, hiszen a vízre-annyira jellemző érzelmeket nem lehet logikai úton megközelíteni. A levegő-jegyűek világa egyszerűen nem illik bele egy víz-típusú társ, pedig egy ilyen partner segítségével elvont gondolataik élet közelibbé és emberibbé válhatnának.

 

A tűz elem aktív és kezdeményező képviselői viszont kimondottan lelkesítik őket. Értékelik közvetlenségüket és lendületüket, még akkor is, ha néha már ők is túlzónak tartják a tűz-jegyűek dinamizmusát és meggondolatlanságát, amivel gyakran túllőnek a célon.

 

 

 

A víz-típus  

A víz típusú embereket az érzelmeik vezérlik, és nagyon érzékenyen reagálnak a környezetükben észlelt rendellenességekre. Finomra hangolt lelki antennájuk kiválóan érzékelik embertársaik igényeit, ez viszont igen nehézzé teszi számukra, hogy elhatárolódjanak a kívülről jövő befolyásoktól. Nagy erőfeszítésükbe kerül szembehelyezkedni mások elvárásaival, és ezért gyakran olyan energiák is befolyásolják őket, amelyek valójában nem rájuk irányulnak. Embertársaik hajlamosak alábecsülni őket, különösen, ami az érvényesülési képességüket illeti. Igaz ugyan, hogy nem dolgoznak teljes erőbedobással és következetesen a terveik megvalósításán, viszont kitartók és végül – bár sokszor kerülő úton – mindig elérik céljukat. viz.jpgHa úgy érzik, hogy nem tudnak megfelelni környezetük velük szemben támasztott elvárásainak, a rideg valóságból színes álomvilágba menekülnek. Nagyon fejlett a képzelőerejük, és érzékenységük révén ők ismerik a legjobban az emberi lélek mélységeit. Fontos számukra a múlt, ezért sokszor még akkor is ragaszkodnak az idejétmúlt dolgokhoz vagy gondolatokhoz, amikor a külvilág már teljesen megváltozott. Gyakran a művészetben vagy spirituális témák iránti érdeklődésben találják meg a lehetőséget arra, hogy alkotó módon kifejezésre juttassák az elveszett Éden utáni vágyukat.

 
A párkapcsolatokban elsősorban a másik közelségét és az érzelmi meghittséget keresik. Odaadók, és szívesen törődnek másokkal. Az intenzív érzelmi élet legalább olyan fontos számukra, mint a meghitt és biztonságos otthonban eltöltött gyengéd órák. Hétköznapjaik színesek és fantáziadúsak, bár gyakran zűrzavarosak és tervszerűtlenül alakulnak.

 

Óvakodnak a tűz elem közvetlenségétől is, mert attól tartanak, hogy ez az ösztönösség érzelmi sérüléseket okozhat bennük. Nem tudják hosszú távon elviselni a tűz-jegyűek állandó mozgásigényét. Pedig éppen ez az optimizmus és lendület enyhíthetne kissé a víz-jegyűek világfájdalmán.

 

A legszívesebben kitérnek a levegő elem képviselőinek útjából, mert úgy érzik, hogy szertelenségük és az általuk támasztott forgószél felkavarja tengerük felszínét. Ez a friss szellő ugyanakkor fel is üdíthetné a vízjegyűeket, és egy kevés könnyedséget csempészhetne sokszor tépelődő természetükbe.

 

Szívesen vannak viszont együtt a föld elem képviselőivel, akiknek a nyugodtsága, gondatlansága, állhatatossága és gyakorlatias életszemlélete biztonságot és támaszt jelent számukra. A túlzásba vitt tervezés és a merev szerkezetek viszont idővel akadályozzák az érzelmek szabad áramlását, ami nyomasztóan hat a víz-típusú emberek hangulatára.

 

Megosztás

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

 

IV. Elemek hiánya a párkapcsolatban

 

 

elem hiany.jpegAmikor valakiből hiányzik valamelyik elem

 

A horoszkópok legnagyobb részénél megfigyelhető, hogy az egyik elem csak csekély mértékben van jelen, vagy teljesen hiányzik. Ez azt jelenti, hogy az a minőség, amelyet ez az elem jelképez, teljesen idegen tőlünk. Nem érezzük, hogy közünk lenne hozzá, és nincsenek meg a csatornáink az érzékelésére.

 

Ezért érezzük magunkat bizonytalannak és zavartnak olyan emberek társaságában, akiknek a horoszkópjában ez az elem a hangsúlyos, és természetesen eszerint is viselkednek. Nehezen fogadjuk el, hogy egészen más életelvek szerint élnek, csodálkozunk, hogy milyen jól kiismerik magukat azokon a területeken, amik bennünket addig egyáltalán nem érdekeltek, és hogy milyen remekül megoldják azokat az élethelyzeteket, amelyeket mi a legszívesebben kikerülünk.

 

Ebben a különbözőségben azonban határtalan vonzerő rejlik, és hatalmas fejlődési lehetőséget jelenthet számunkra szembenézni azokkal a tulajdonságokkal, amelyek eddig tudatalattink mélyén rejtőztek, és nem képezték személyiségünk részét.

 

Az emberi lélek a teljességre vágyik, ezért keressük ösztönösen a találkozást olyan emberekkel, akik éppen ezeket a tulajdonságokat jelképezik. Az ilyen találkozások valóban a kiegészülés élményét nyújtják, bár a különbözőségből eredő vonzódás nemcsak rokonszenvet és szerelmet válthat ki belőlünk, hanem idegenkedést és ellenszenvet is.

 

Ha azonban a kiegészülés feletti öröm a két ember teljes szimbiózisához vezet, akkor az így kialakult kölcsönös függőség többé nem segíti őket a fejlődésben.

 

Ahol pedig túl intenzív a különbözőségből keletkező feszültség, nem jöhet létre igazi kapcsolat, mert a taszító hatás erősebb, mint a vonzóerő.

 

 

A tűz elem hiánya

tuz hiany.jpgAkiknél a tűz csak kis mértékben vagy egyáltalán nincs képviselve, általában energiahiánnyal küzdenek. Nehezen jönnek lendületbe, és hiányzik belőlük a késztetés, a lelkesedés és az erő ahhoz, hogy saját maguktól belefogjanak valamibe, majd azt a szükséges akaraterővel meg is valósítsák. A kihívásokat túlterhelésnek érzik, és gyakran nem találják meg életük igazi értelmét, mert nem bíznak a jövőben, és nem szőnek róla terveket. Ezért hajlamosak a pesszimizmusra és a depresszióra.

 

Éppen ezért érzik annyira vonzónak a tűz-típusú embereket, akik izzanak a lelkesedéstől, temperamentumosak, vállalkozó szelleműek, és nem félnek a kockázatvállalástól. A tűz feszültséget és változatosságot visz az életükbe. A tűz-jegyünk társaságában erősnek érzik magukat, és csodálják a másiknak azt a képességét, hogy mindig és mindenhol az események középpontjába tud kerülni.

 

Néha azonban már az idegeikre megy a tűz-jegyűek állandó cselekvési kényszere. Ilyenkor rendkívül fárasztónak érzik az együttlétet, és arra a következtetésre jutnak, hogy a tűz-típusú emberek csak addig nagyvonalúak, amíg az érdeklődés középpontjában állnak, és mindenki őket csodálja. Ez a hiányzó elem jelentheti a gyenge pontunkat, és ezt kapcsolatainkban éppúgy megélhetjük vonzódásként, mint ellenszenvként.

 

 

fold hiany.jpgA föld elem hiánya

Ezek az emberek általában nehezen alkalmazkodnak a hétköznapok követelményeihez, mert a valóság túlságosan józannak, korlátozónak, vagy egyszerűen csak unalmasnak tűnik számukra. Nem tudnak a pénzzel bánni, és nem figyelnek eléggé testi szükségleteikre. Idegenkednek a pontos tervezéstől és a kötelező jellegű megállapodásoktól. Szívesen kitérnek az élet kihívásai elől, ilyenkor a fantázia világába menekülnek, vagy állandó mozgásigényük kielégítésével vezetik le a feszültségeket.

 

Annál inkább vonzzák őket a föld-típusú emberek, akik a nehéz helyzetekben is talpon maradnak, és felelősségteljesen, megbízhatóan és rátermetten viselkednek. Egy föld-jegyű társsal a kapcsolat nyugalmat és rendszerességet vihet az életükbe. Föld-típusú partnerük jelenlétében biztonságban érzik magukat, és csodálják társukat, aki tervszerűen, célratörően és következetesen képes a hétköznapi problémákat és feladatokat megoldani.

 

Néha azonban idegesen reagálnak a föld-típus makacsságára és konzervatív, sőt időnként már-már korlátolt viselkedésére. Bosszantónak érzik a szőrszálhasogató kicsinyességet és az ötlettelen józanságot, ami a mindennapok során gátló, frusztráló hatással lehet a kapcsolatra.

 

 

A levegő elem hiánya

levego hiany.jpgAkiknél a levegő elem hiányzik, vagy csak kevéssé van képviselve, azokra általában jellemző a nehézkesség és a rugalmatlanság. Idegenkednek az elvont fogalmaktól és a bonyolult okfejtésektől. Nem képesek saját tetteiket objektíven és kritikusan szemlélni. Nehezen fejezik ki gondolataikat és véleményüket, a döntő pillanatban egyszerűen nem jutnak eszükbe a megfelelő szavak, és ez a frusztráció gyakran erőszakos viselkedéshez vezet.


Annál inkább kedvelik a levegő-típusú emberek társaságát, akik soha­sem fogynak ki az ötletekből, szórakoztatóak, olvasottak és szellemesek. Általuk jelenik meg az életükben a társaság, és a hétköznapok sohasem válnak unalmassá. Csodálják a levegő-jegyűek ötletgazdagságát és azt a képességüket, hogy bármilyen helyzetben villámgyorsan feltalálják magukat.

 

Ugyanakkor gyorsan kihozza őket a sodrukból a levegő-jegyűek állandó fecsegése, okoskodása, és idővel rájönnek, hogy a levegő-típusú emberek egy részének látszólag átfogó műveltsége voltaképpen csak az újságok főcímeinek ismeretéből fakad. Nehezen viselik el azt a visszafogottságot, amely a levegő-jegyű társat a szorosabb kapcsolatokban jellemzi, ugyanakkor túlzottnak tartják annak állandó igényét az emberi kapcsolatokra. Bizalmatlanul szemlélik ezt a két ellentétes viselkedésmódot, amelyet egyszerűen csak a felületesség és a hűtlenség bizonyítékának tartanak.

 

 

viz hiany.jpgA víz elem hiánya

Azok, akiknél a víz elem hiányzik vagy nem hangsúlyos, nehezen fejezik ki érzelmeiket, és sokszor saját szükségleteikre sem figyelnek. Csak akkor fordulnak belső világuk felé, amikor onnan már egyértelműjelzések érkeznek. Nem képesek átérezni mások helyzetét, ezért a többi ember gyakran visszafogottnak vagy keménynek tartja őket. Kételkedve és bizalmatlanul tekintenek mindenre, ami túlmutat a valóságon, és nem jellemző rájuk a romantikus álmodozás.

 

Éppen ezért keresnek víz-típusú társat, aki nyíltszívű, ötletgazdag, segítőkész és képes megérteni a másikat. Ilyen partner hoz meleget, mélységet és érzelmi meghittségét az életükbe. Csodálják, hogy milyen mértékben képes víz-jegyű társuk egy feladatnak szentelni magát, és hogy érzelmeit vagy álmait művészi módon tudja kifejezni.

 

Néha azonban kimondottan zavarónak érzik víz-jegyű társuk rendezetlen életét és örökös szenvedését. Az érzékfeletti világ iránti ösztönös érdeklődését ilyenkor pusztán a valóságtól való menekülésnek bélyegzik, és meg vannak róla győződve, hogy partnerük érzelmi sérülékenysége csak kényeskedés, amivel kibúvót keres a hétköznapok kihívásai és a felelősségvállalás alól.

 

Megosztás

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

 

 

 

 

Szántó József
kérdőasztrológus

 

Telefon
70/338-4192

E-mail: arkanumstudio@gmail.com

 

 

 

 

 


Cím:: 8227 Felsőörs

Hóvirág utca 22.

 

terkep.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linkcsere:

Horoszkóp

 

 

 

Minden jog fenntartva © Arkánum 2010