Kérdőasztrológia (Horary) alapjai

 

 

 

 

 

fogalmak.jpg

1. Kérdőképlet érvényessége

2. Konsziderációk, intelmek

3. Kérdőasztrológiai házak jelentéstartalma

4. A bolygók erősségei és gyengeségei

5. Az idő meghatározása

 

 

 

 

1. Kérdőképlet érvényessége

 

-Ha az Óra ura és az Asc ura ugyanaz a planéta, akkor radikális az érvényesség

 

-Ha Óra urának és az Asc urának azonos a természete

( Nap- Mars, Hold- Vénusz, Merkúr-Szaturnusz, Jupiternek nincs párja)

 

-Ha az Óra ura és az Asc ura, vagy az Óra ura és az Asc között az alábbi recepciók állnak fönn:

 

  Uralom Exaltáció Triplicitás
Óra ura Asc ura Asc ura Asc ura
Asc ura Óra ura Óra ura Óra ura
Asc Óra ura Óra ura Óra ura

 

-Ha az Óra ura klasszikus fényszögben áll az Asc urával, az Asc-sel vagy a Holddal

 

-Ha az Óra ura  azonos triplicitásban áll az Asc urával vagy az Asc-sel (a Holddal már nem)

 

-Ha a kérdőképlet valamelyik főtengelye a Kérdező radix horoszkóp Napján, Holdján, Asc urán áll

 

 

 

 

2. Konsziderációk, intelmek

 

 

I. Ha a Szaturnusz a VII. házban van

 • - ez jelezheti a hiányos, hevenyészett, silány munkát az asztrológus részéről
 • -Lilly úgy mondja, hogy „az ügy az egyik rosszból a másik rosszba fordul." Bármi legyen is az oka, az asztrológus nem lát tisztán
 • -Tapasztalat szerint ha a Szaturnusz ugyan a VII. házban van, de a házcsúcs jegyétől eltérő jegyben és messze a házcsúcstól - akkor nem vonatkozik az intelem
 • -VII. házas kérdésre nem vonatkozik

 

 

II. Korai a kérdés (ha 1. 2. 3. fok van felkelőben, különösen, ha ez egy röviden felkelő jegyben (Baktól az Ikrekig)

 • - korai fokszámok jelölhetik, hogy túl korai még a kérdés elbírálása.
 • - valaminek még történnie kell ahhoz, hogy elegendő információ álljon rendelkezésre
 • - nem érdemes kifejteni a képletet - kivéve, ha a Kérdező nagyon fiatal, és testalkata, megjelenése, külső ismertető jelei megegyeznek a felkelő jeggyel
 • - vagy ha a kérdező egyik születési bolygója együttáll a kérdő képlet Aszcendensével
 • - keresésnél azt jelenti, hogy még nem is veszett el, vagy hamar megkerül

 

 

III. Késői a kérdés (28. 29. 30. fok van felkelőben, úgy nem biztonságos a képlet kifejtése)

 • - a késői fokszámok jelezhetik, hogy már késői az ügy elbírálása, már nem tehető semmi a kérdésben, vagy hogy a Kérdező már nem ura az ügynek
 • - mutathat még egyfajta reménytelenséget, vagy kétségbeesett helyzetet
 • - kivéve, ha a Kérdező életkora megfelel a késői fokszám jelezte idős kornak
 • - vagy ha a Kérdező egyik születési bolygója együttáll a kérdő képlet Aszcendensével

 

 

IV. Ha a X. házban Szaturnusz és/vagy Mars áll (és peregrin, fali, exil vagy támadott) vagy leszálló holdcsomópont van, ne elemezd a kérdést
- ha a Mars és a Szaturnusz erős ( uralom, exaltációban van és jó fényszögei vannak, akkor lehet, hogy az asztrológus eltalálja a választ, de a kérdező nem örül a válasznak)

 

 

V. Ha az égen Hold- Merkúr kvadrát vagy oppozíció van.

- A kérdező valamit nem tud, vagy rosszul tud, félreértések.

 

 

VI. Ha az Aszcendens ura combusta (ég, 8.5 fokon belül áll a Naptól, ugyanabban a jegyben, Jupiter 4,5 fok)

 • - a kérdező elvakult, nem tud objektíven viszonyulni az ügyhöz és „elveszíti" az erejét
 • - a Mars nem veszíti el az erejét, de a tisztánlátását igen
 • - az asztrológus nem kapott elegendő információt, hogy megfelelő választ adhasson vagy tévesen tájékoztatták
 • - a kérdező fél, szorong, aggódik

 

(Ha az Aszcendens ura (vagy valamelyik bolygó) a Nap szívében áll - in cosimo - vagyis 17 fokpercen belül a Naptól, úgy ez nagymértékű erőfokozódást jelent, a szerencsésnek tekinthető.

 

 

VII. Ha a Szaturnusz az Aszcendensen áll, főleg ha retrográd

 • - akkor az ügy soha vagy csak ritkán ér jó véget.
 • - ez figyelmeztető jel, hogy ne okozz bajt a kérdezőnek, de azért a képlet értékelhető

 

 

VIII.  Ha a Hold üresjáratban van

 • - minden ügy nehezen megy, vagy nem történik semmi kivéve, ha a fő szignifikátorok erősek
 • - mentesíti a Holdat az üresjárat alól, ha a Rák, Bika, Nyilas, Halak jegyében jár, vagy fényszögben szerencseponttal

 

 

 

 

3. Kérdőasztrológiai házak jelentéstartalma

 

 

A horoszkóp házak az egyéni, földi életterületeket jelképezik. Az életben minden cselekvéshez, eseményhez, dologhoz, személyhez házak valamelyike tartozik.

 

 

1. Ház jelentéstartalma

- kérdező, kérdező egészsége

 1. - sportkérdéseknél a favorizált csapat, vagy versenyző

- irány:Keleti irány

 

2. Ház jelentéstartalma

-ingóságok,anyagi források, táplálék

 • -részvények, kötvények, pénzügyek, befektetés
 • -peres ügyekben a felperes társai, segítői, tanúk, a kérdező ügyvédei
 • -irány:Kelet-ÉK

 

3. Ház jelentéstartalma

-testvérek

 • -szomszédok (riválisként 7. ház), közvetlen környezet
 • -közlekedési eszközök, kis utazások
 • -postahivatal, telefon (de tárgyként 2. ház), rádió, Tv
 • -kommunikáció, hírek, pletykák kommunikációs csatornák (pld. Internet)
 • -alapfokú oktatás (általános iskola, szakközép, gimnázium)
 • -tanfolyamok, tanulási képesség
 • -szerződések (keresésnél nem), írások
 • -irány: Észak-kelet

 

4. Ház jelentéstartalma

-apa

 1. -ingatlan, otthon, szülőföld, haza
 2. -talaj, földben rejlő kincsek,bérlemény, albérlet
 3. -elvesztett dolgok,ügy végső kimenetele, a dolgok vége
 4. -helyek (keresésnél IC ura)
 5. -temetés
 6. -irány: Észak

 

5. Ház jelentéstartalma

-gyerek, óvoda, terhesség

 • -öröm, élvezetek, szórakozás, nyaralás, könnyű szerelem, kaland, alkalmi kapcsolatok, szex
 • -sport, hobby, luxus, adott ajándék, alkotások, kreativitás
 • -spekuláció, kockázat, lottó, lóverseny, sportfogadás
 • -peres ügyekben a felperes békítői
 • -irány: É- ÉNY

 

6. Ház jelentéstartalma

-betegség

 • -munka, szolgálat, személyzet, munkavállalók, albérlő
 • -alkalmazottak (pld. szerelő, kivétel: orvos, asztrológus),
 • -apa testvérei
 • -kisebb állatok (kecske méretűig)
 • -irány: NY-ÉNY

 

7. Ház jelentéstartalma

-párkapcsolat

 • -társulások, adásvételnél a másik fél
 • -lakáscserénél a másik lakás, ház
 • -peres ügyekben a másik fél (alperes), vádlót, nyílt ellenségek
 • -asztrológus, orvos, pszichológus, fogorvos,külvilág, "mindenki más"
 • -irány: Nyugat

 

8. Ház jelentéstartalma

-halálesetek (soha nem a kérdező halála)

 • -másik fél pénzügyei, erőforrásai
 • -adóhivatal, pénzintézet, bankok, bankkölcsön
 • -végrendelet, örökség, hozomány, veszteségek, temetkezési vállalat
 • -bírósági ügyeknél a másik fél segítői, ügyvédei
 • -irány: NY-DNY

 

9. Ház jelentéstartalma

-külföld, távoli utazások

 • -a jog, egyetem/főiskola, komolyabb tanfolyamok
 • -álmok, látomások, inspiráló gondolatok
 • -vallási kérdések, hitvallás, világnézet, megvilágosodás, mesterek és szellemi, vallási vezetők, gyógyítók
 • -asztrológia, ezoterikus dolgok (agykontroll, angyalok)
 • -unoka
 • -irány: D-DNY

 

10. Ház jelentéstartalma

-anya

  -célok, siker, dicsőség, győzelem, vizsga, terápia, műtét, terápiás eszközök
 • -project, hivatás, munka, főnök, mindennek az ára, bérleti díja
 • -peres ügyeknél a bíró
 • -irány: Dél

 

11. Ház jelentéstartalma

-barátok, nevelt gyerek, külső körülmények

 • -segítők, pártfogók, közvetítők, alapítvány
 • -fizetés/bevétel,nyeremény
 • -vágyak, remények, kapott ajándék
 • -pályázat,parkolók,kikötők
 • -irány: D-DK

 

12. Ház jelentéstartalma

-titkos ellenségek,távoli külföld (tengeren túli)

 1. -rémálom, félelem, szorongás, kétségbeesés,bezártság (börtön, kórház, apácazárda)
 2. -egyedüllét, gyász, függőségek, rossz szokások
 3. -külföld (tengerentúl)
 4. -nagyobb állatok
 5. -hálószoba (keresésnél)
 6. -irány: K-DK

 

 

Az alapvető méltósága egy bolygónak egy jegyben az esszenciális méltóság (hogy érzi magát az adott jegyben az adott bolygó?).

 

Az akcidentális méltósága egy bolygónak pedig azt jelenti, h. milyen házban van és ott hogy tudja kifejteni a hatását.

Jegy Úr

Egzal

-táció

Triplicitás
Terminus
Arculat Exil
Esés
Nappal Éjjel
19
6 14 21 26 30 10 20 30
3
8 15 22 26 30 10 20 30
 
 
7 14 21 25 30 10 20 30
 
15
6 13 20 27 30 10 20 30
 
6 13 19 25 30 10 20 30
 
15
7 13 18 24 30 10 20 30
21
6 11 19 24 30 10 20 30
 
6 14 21 27 30 10 20 30
 
8 14 19 25 30 10 20 30
 
28
6 12 19 25 30 10 20 30
 
6 12 20 25 30 10 20 30
 
27
8 14 20 26 30 10 20 30

 

A bolygók uralmi méltósága:

Az uralom vagy domicilium óriási méltóságnövekedés ad egy bolygónak, adott jegyben ő a király. Kiegyensúlyozottság, ővé a hatalom, tökéletesen jól érzi magát. Az e jegyben álló többi planétának is ő a főnöke. Jó és erős főnök, jóindulatú, a bolygó legjobb tulajdonságait hozza ki.

 

A bolygók egzaltációs méltósága:

Erőnövekedés. Látványosabb, mint az uralom, plusz érzelmi tartalom. Nagyon nagyra van magával, de nem tart ki sokáig. Túlreklámozott, túlfújt dolog, néha nehéz kijönni vele. Lángolás, vagy düh ugyanúgy belefér.

 

A bolygók triplicitás szerinti méltósága:

Közepes méltóság. Közepes szint. Barátság, barátságosság. De néha jobb mint az egzaltáció emberben, könnyebb kijönni vele.

 

A bolygók terminus szerinti méltósága:

A terminus a jegyeken belüli változó fokszámú felosztást jelzi, amelyeket egy-egy bolygó ural. Ha egy planéta saját terminusában van, akkor van némi ereje, még ha nem is nagyon illik az adott jegyhez.

Lilly szerint: "Ha egy bolygó csak saját terminusa révén kap erősséget ez olyan embert jelez, akire inkább az érintett bolygó testalkata és temperamentuma illik, de nem különösen szerencsés az anyagiakban vagy hirnévben."

 

A bolygók arculat szerinti méltósága:

Egy saját arculatában levő bolygó némi méltósággal rendelkezik- de nem sokkal. Olyan ez, mint a szegény, de nem nincstelen személy. Ez a legkisebb méltóság, csöpp kis erőnövekedést jelent.

Ibn Ezra szerint : "olyan ember aki a saját székén ül."

 

Száműzetés / Exil:

Az uralmi jeggyel szemközt a bolygó  bukott helyzetű lesz. Ez egy határozottan negatív elhelyezkedés, mivel a jegy természete ellentétes a bolygó természetével.

 

Esés / Fall:

Ahol létezik kinevezés ott létezik visszaesés is, tehát az exaltáció ellentétes állapot. Nem mondhatni kifejezetten negatívnak, inkább a gyenge jelző illik rá.

 

Peregrin bolygók:

Peregrin bolygónak hivjuk azt a bolygót, ami egy adott jegy adott fokszámán semmmilyen méltósággal nem bir. Egy peregrin bolygó olyan mint egy vándor- otthon nélkül. Gyenge, nincs saját méltósága, ő a Vándor. Szimbolikus értelemben a peregrin bolygók csavargók - nincs joguk, vagy cimük arra hogy az adott területen tartózkodjanak. Ha egy peregrin bolygó képvisel bármit, vagy bárkit, jelentheti azt, hogy abban nincs sok köszönet.

Ezért aztán a jegyura után itéljük meg. Javul, ha a jegy amelyben a peregrin bolygó áll, annak a jegyurának van valami kis méltósága.

 

 

5. Az idő meghatározása

 

Kardinális jegyben és sarokházban lévő Holdra kiválasztott alap időegység összhangban kell lennie a kérdés milyenségével, illetve milyen távolságot kell, hogy megtegyen a Hold, amíg az érintett szignifikátorral fényszög kapcsolatba lép.


Ha a kérdés természete rövid lefolyású, úgy az óra helyett akár a perc alapegységgel is kiindulhatunk, és akkor a többi egység is ehhez képest változik. Ha hosszabb lefolyású dologra kérdeznek (pl. bírósági per), akkor az ennek megfelelő időegységet használunk.

 

 

Jegyek Házak Idő Időegység
Kardinális Sarok Legrövidebb perc óra napok
Követő Hosszabb óra nap hetek
Hanyatló Leghosszabb nap hét hónapok
Labil Sarok Legrövidebb óra nap hetek
Követő Hosszabb nap hét hónapok
Hanyatló Leghosszabb hét hónap évek
Fix Sarok Legrövidebb nap hét hónapok
Követő Hosszabb hét hónap évek
Hanyatló Leghosszabb hónap év nem tudni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szántó József
kérdőasztrológus

 

Telefon
70/338-4192

E-mail: arkanumstudio@gmail.com

 

 


Cím: 8227 Felsőörs,

Hóvirág utca 22.

 

terkep.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden jog fenntartva © Arkánum 2010